start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
BIBLIOTEKA  >  POLECAMY
  POLECANE PUBLIKACJE
Tadeusz Pełczyński (red.)
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945


Fundamentalne, źródłowe dzieło stworzone przez Studium Polski Podziemnej w Londynie. Dotyczy historii Armii Podziemnej w Kraju od Służby Zwycięstwu Polski, poprzez Związek Walki Zbrojnej do Armii Krajowej. Zawiera postanowienia rządu RP związane ze sprawamikrajowymi, instrukcje oraz rozkazy Naczelnego Wodza, a także raporty i meldunki przekazywane z kraju - obrazującePolski ruch oporu i jego stosunek do okupantów. Dokumenty zawarte w 6 tomach obejmują okres od IX 1939 roku do rozwiązania AK w 1945 roku.
więcej
Piotr Stachiewicz
"Parasol". Dzieje Oddziału do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej


Dzieje harcerskiego batalionu "Parasol", wywodzącego się z utworzonego latem 1943 r., pod dowództwem cichociemnego kpt. Adama Borysa ps. "Pług", oddziału dywersyjnego "Agat", a później "Pegaz". Oddział przejął zadania Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych, czyli przede wszystkim wykonywanie wyroków śmierci wydanych przez Polskie Państwo Podziemne. W maju 1944 przyjęto nazwę "Parasol". Żołnierze oddziału przeprowadzili m.in. zamachy na Franza Bürckla - Komendanta Pawiaka i na Franza Kutscherę - Dowódcę SS i Policji Dystryktu Warszawskiego GG.
Cezary Chlebowski
Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943


Monografia "Wachlarza" - wydzielonej organizacji dywersyjnej Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, w szeregach której wzięło udział około tysiąca młodych ludzi. Jest to szczegółowa historia powstania, działań organizacji i jej zasług, a także krytyczna ocena miejsca i roli wydzielonej organizacji w okupowanej Polsce. Książka jest niezwykle cenną, pionierską publikacją historyczną.
Wojciech Borzobohaty
"Jodła". Okręg Radomsko - Kielecki ZWZ AK 1939-1945


Monografia dotycząca okręgu Radomsko - Kieleckiego ZWZ - AK. Podzielona na trzy części omawiające kolejno strukturę organizacyjną i zadania Komendy Okręgu, działalność w obwodach: Radom, Kielce, Iłża, Końskie, Sandomierz, Opatów, Kielce, Busko (Stopnica), Jędrzejów, Włoszczowa, Częstochowa, Radomsko oraz szczegółowy opis akcji "Burza". Ponadto Aneks, pełen unikatowych dokumentów typu; meldunki kieleckiego wywiadu, wykaz kryptonimów, obsadę kieleckiego korpusu AK, wykaz prasy na terenie okręgu "Jodła". Publikacja jest symbolem, a także hołdem dla żołnierzy bowiem oni - wedle słów autora - "nie mieli ani defilady zwycięstwa, ani uznania, a walczyli tak jak inni o wolną Polskę. Dopiero po latach wychodzące książki są im jedyną zapłatą".
Jędrzej Tucholski
Cichociemni


Znakomita monografia dziejów Cichociemnych. Podparta materiałami z krajowych i londyńskich archiwów oraz relacjami z żyjącymi bohaterami. Zawiera 316 biogramów, obszerny aneks oraz pół tysiąca fotografii. Publikacja podzielona na trzy części. Pierwsza wprowadza w tematykę zrzutów i przygotowań do nich w postaci szkoleń. Druga opisuje pracę skoczków na terenie okupowanego kraju, podając szczegółowe dane żołnierzy działających w poszczególnych wydziałach. Część trzecia zawiera biogramy bohaterów, ułożone w kolejności alfabetycznej zawierające dane jak: imię i nazwisko, stopień oraz rodzaj wojsk w jakich żołnierz służył przed skokiem, pseudonim, data szkolenia.
Elżbieta Zawacka
Czekając na rozkaz


Publikacja ukazuje dzieje Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet i Pogotowia Społecznego PWK. Jest rzetelną, opartą na dokumentach źródłowych próbą przedstawienia historii powstawania i warunków rozwoju ruchu wojskowego kobiet w latach 1939-1945.
Marek Ney-Krwawicz
Armia Krajowa


Książka stanowi kompendium wiedzy na temat Armii Krajowej i jej struktur. Celem autora było przedstawienie rzetelnego, całościowego obrazu Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju i jego niespotykane w żadnym innym państwie Europy siły zbrojnej - Armii Krajowej. Niniejsza lektura ma przybliżyć czytelnikowi zagadnienie związane z historią powstawania Armii Krajowej, jej strukturę organizacyjną, metodę działań oraz oparcie armii podziemnej w społeczeństwie polskim, któremu wiernie służyła.
Czesław Piotrowski
Wojskowe i historyczne tradycje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej


W przedmowie książki profesor Władysław Filar pisze: "Autor przedstawił nie tylko dzieje 27 WDP AK sformowanej w okresie II wojny światowej, ale sięgnął do odległych w czasie walk powstańców na Wołyniu w XIX wieku, do okresu I wojny światowej, w której uczestniczyły pułki wchodzące później w skład 27 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej, a także do tradycji jej walk w kampanii wrześniowej 1939 r. Zawarty w książce materiał powstał w wyniku przestudiowania licznych opracowań przedwojennych, materiałów archiwalnych oraz wielu zebranych relacji". Autor książki był żołnierzem oddziału partyzanckiego "Bomby" i później I/45 pp 27. WDP AK aż do czasów jej rozbrojenia. Publikacja zawiera szczegółowy wykaz i opisy jednostek wojskowych na Wołyniu oraz zarys historii tegoż regionu w czasie I i II Wojny Światowej. Bogato opatrzona fachowo wykonanymi mapami i szkicami oraz dwudziestoma trzema życiorysami dowódców, staje się swoistym kompendium wiedzy o AK na Wołyniu.
Piotr Niwiński
Okręg Wileński AK w latach 1944-1948


Niniejsza praca stanowi zwieńczenie badań autora nad dziejami Okręgu Wileńskiego AK już jako okręgu eksterytorialnego, działającego w pierwszych latach Polski Ludowej. Głównym źródłem informacji są akta sądowe, potwierdzone relacjami lub innymi źródłami, uznanymi za wiarygodne.
Stefan Korboński
W imieniu Rzeczypospolitej


"W imieniu Rzeczpospolitej" - to wspomnienia Stefana Korbońskiego (1901-1989), które od szeregu lat znajdują się w kanonie polskiej literatury wojennej, bez której trudno byłoby zrozumieć zawiłości II wojny światowej. Oczami przedwojennego, warszawskiego inteligenta, ukazują one życie codzienne w okupowanej Warszawie oraz atmosferę polskiego podziemia, zwłaszcza w czasiepowstania warszawskiego. Publikacja ta jest też bardzo dobrym źródłem dokumentacji osobistych wrażeń i emocji Korbońskiego, jako szefa Kierownictwa Walki Cywilnej.
Pasek Witold
"Żmudzin" Bolesław Kontrym 1898-1953


Książka jest barwną biografią jednego z dowódców AK, mjr. Bolesława Kontryma,carskiego kadeta, oficera z I wojny światowej, żołnierza Armii Czerwonej. Był on uciekinierem ze Związku Sowieckiego, a następnie oficerem Straży Granicznej oraz funkcjonariuszem Policji Państwowej, który do września 1939 r. brał czynny udział w zwalczaniu komórek komunistycznych w II RP. Po wybuchu II wojny światowej i przedostaniu się do Wielkiej Brytanii został jako cichociemny zrzucony na teren okupowanej Warszawy. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, a następnie jako żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. St. Maczka przedostał się ponownie nad Tamizę. Po wojnie powrócił do kraju rządzonego przez komunistów. Za swoją działalność wojskową w okresie II RP i okupacji został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1953 roku.
Cezary Chlebowski
"Ponury" major Jan Piwnik 1912-1944


Kolejna interesująca biografia z serii: Biblioteka Armii Krajowej, opisująca dzieje mjr. Jana Piwnika (1912-1944) ps. "Ponury", który jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w działaniach II wojny światowej. Rozsądny, doskonały dowódca, bohater. Swą patriotyczną, godną podziwu postawą stworzył legendę polskiej partyzantki. Jak można przeczytać we wstępie: "czyny tu opisane stały się rodzajem testamentu "Ponurego" - najwierniejszego syna Rzeczypospolitej. Człowieka, który służył jej z prostotą i skromnością, nie zabiegając o poklask i zaszczyty".
pobierz w formacie pdf
Stefan Starba Bałuk
Byłem cichociemnym...


Niezwykle szczegółowa relacja jednego z "cichociemnych", spadochroniarza Armii Krajowej. "Wojna to nie tylko walka, strach, ordery, ale też zdolność przetrwania w warunkach, które nam los narzuca" - czytamy. Zdolność taką posiadł autor, przedstawiając w bardzo rzetelny sposób historię ze skromnością godną bohatera.
Paweł Rokicki
Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945


Autor podjął się próby scharakteryzowania struktury organizacyjnej, uzbrojenia oraz umundurowania wileńskich oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Szczególną uwagę zwraca próba zestawienia różnego rodzaju odznak noszonych w tym regionie przez partyzantów. Publikacja opatrzona kalendarium od IX 1939 do IX 1951 oraz bardzo dobrej jakości, dotąd niepublikowanymi fotografiami.
Józef Rell
Harcerska droga do partyzantki


Autor przedstawia sylwetki harcerzy z grupy "Zawiszaków", zastępu "Szarych Szeregów" w Skarżysku - Kamiennej, walczących o niepodległość. Historia czternasto-piętnastoletnich chłopców dorastających w okupowanej Polsce. Ich udział w walce z okupantem polegał na wykradaniu broni, obserwacji ruchów nieprzyjacielskich wojsk oraz przenoszeniu meldunków.
Nowożycki Bartosz
Batalion Armi Krajowej "Czata 49" w Powstaniu Warszawskim


Batalion AK "Czata 49", to jeden z najwaleczniejszych oddziałów Powstania Warszawskiego, który prowadził działania wojenne w najbardziej niebezpiecznych rejonach stolicy. Przez 63 dni powstania batalion przeszedł krwawy szlak bojowy prowadzący z dzielnic Woli przez Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków, Mokotów i znów do Śródmieścia.
Wojciech Materski
Katyń... nasz ból powszedni


Prof. Wojciech Materski w swojej publikacji analizuje zbrodnię katyńską, dokonaną przez reżim sowiecki wiosną 1940 r., której celem było zlikwidowanie poprzez rozstrzelanie przedstawicieli polskiej inteligencji (w tym oficerów wojska i policji). Dążeniem autora jest upowszechnienie podstawowych informacji o tym niekwestionowanym ludobójstwie i opisanie jego genezy. Prof. Materski w swojej książce opisuje również walkę, która prowadziła do światowego ujawnienia prawdy na ten temat.
Marek Jan Chodakiewicz
Po zagładzie. Stosunki Polsko - Żydowskie 1944-1947


Książka prof. Marka Chodakiewicza opisuje wydarzenia z lat 1944-1947.Autor na podstawie wnikliwej kwerendy archiwalnej ukazuje obraz stosunków polsko-żydowskich w kraju po drugiej wojnie światowej. Przedmiotem badań jest nie tylko próba wskazania źródła postaw antyżydowskich w podziemiu, ale i wnikliwa analiza charakteru konfliktu na tym polu. Nadto prof. Chodakiewicz ukazuje sytuację Żydów w powojennej Polsce, a przez to i wzajemną relację stosunków polsko-żydowskich.
Cezary Chlebowski
Saga o bohaterach


Historia organizacji "Wachlarz" jest przykładem wykorzystania przez Aliantów w swoich własnych interesach lojalności Polski. W okresie od IX 1941-III 1943 w czasie największych sukcesów III Rzeszy rzucono tę organizację do obrony interesów drugiego okupanta. Publikacja poszerza i uzupełnia naszą wiedzę na temat "Wachlarza".
Władysław Bułhak (red.)
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej


Jest to praca zbiorowa, wydana pod redakcją dr. Władysława Bułhaka, pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Opracowanie to podejmuje trudne wyzwanie, opisania pracy wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej na wybranych obszarach okupowanego Państwa Polskiego. Autorzy poszczególnych rozdziałów dokonują analizy badawczej, wspartej bogato cytowaną literaturą, działania np.: Biura Wojskowego Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej ZWZ-AK czy też, zakresu działania wywiadu i kontrwywiadu w czasie Powstania Warszawskiego. Dodatkowo interesującym elementem publikacji jest wyszczególnienie m.in.: struktury i obsady kontrwywiadu KG AK.
Ryszard Bielański
"Góra-Dolina" Adolf Pilch


Książka została napisana przez "Doliniaka", żołnierza ze zgrupowania AK, dowodzonego przez mjr. Adolfa Pilcha (1914-2000) ps. "Góra", "Dolina", "Pistolet". W zajmujący sposób, przedstawia ona losy, polskiego oficera, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, cichociemnego, a od listopada 1944 roku dowódcy konnego Oddziału Doliny, działającego na dawnych szlakach "Hubalczyków".
Bartosz Nowożycki, Maria Anna Wieczorkiewicz
Batalion AK "Kiliński"


Książka jest wyczerpującym opracowaniem dotyczącym historii walk batalionu AK "Kiliński", jednego z najsłynniejszych i najdzielniejszych oddziałów AK w Powstaniu Warszawskim. Podczas walk powstańczych zdobył on m.in. Prudential, Pocztę Główną oraz budynek Pasty. Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące organizacji poszczególnych pododdziałów batalionu i ich działalności w okresie konspiracji oraz streszczenie działań bojowych w czasie Powstania Warszawskiego.
Marek Ney-Krwawicz
Dowódcy Armii Krajowej


Bohaterami tej książki jest pięciu komendantów Armii Krajowej, największej, podziemnej siły zbrojnej w okupowanej Europie. W książce zamieszczone zostały życiorysy generałów Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Kazimierza Sosnkowskiego, Stefana Roweckiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz Leopolda Okulickiego. Poprzez szczegółowe opisanie biografii tzw. "wielkiej piątki", czytelnikowi przybliżono poznanie lat życia i służby, żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej stali się na zawsze symbolem Polski Walczącej.
Adam F. Baran
Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca


Książka przedstawia życie prof. Tomasza Strzembosza (1930-2004), będącego moralnym autorytetem na wielu płaszczyznach. Był historykiem II wojny światowej oraz działań Powstania Warszawskiego. Współzałożyciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, harcmistrz Rzeczypospolitej, członek wielu organizacji historycznych oraz laureat nagród, społecznik.
Antoni Heda-Szary
Wspomnienia "Szarego"


Wspomnienia Antoniego Hedy, których podstawą stały się jego pamiętniki spisane w więzieniu we Wronkach od połowy 1955 r. Publikacja przedstawia losy legendy podziemnego państwa polskiego w Górach Świętokrzyskich. Dramatyczna historia jego życia opisana we wspomnieniach rozpoczyna się we wrześniu 1939 r., a kończy w 1956 r., tworząc historię prawdziwą przepełnioną dramatyzmem jego losów.
Przemysław Wywiał
Konspiracja w Puszczy Kampinoskiej i Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 1944


Publikacja omawia rozwój struktur Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej na terenie Puszczy Kampinoskiej: początki i rozwój konspiracji, szkolenie, akcje dywersyjne, represje okupanta, działalność Wojskowej Służby Kobiet. Przedstawia również niezwykły rajd żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Okręgu Nowogródzkiego AK, dowodzonych przez por. Adolfa Pilcha "Górę-Dolinę".
więcej
Siermontowski Konrad (oprac.)
Dokumenty Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego z roku 1945


Książka jest edycją dokumentów, jakie zostały wydobyte z archiwum Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie, a dotyczą ujawnienia się żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego w 1945 roku. Autor w dalszej części swojego opracowania wymienił wszystkie jednostki organizacyjne AK, z których żołnierze ujawnili się w 1945 roku w Krakowie. Kolejną część książki stanowi szczegółowy wykaz ujawnionych żołnierzy AK m.in.: z szesnastu kompanii 6DP 20pp "Żelbet", 6DP 12pp oraz Samodzielnego Batalionu AK - "Skała". Staraniem autora, Konrada Siermontowskiego, do książki dołączone zostały również materiały ikonograficzne w postaci licznych zaświadczeń z Komisji Weryfikacyjnych dla spraw AK, zaświadczeń awansowych czasu wojny wystawionych przez NSZ oraz wyciągów z rozkazów AK o nominacjach czy odznaczeniach.
Władysław Filar
"Burza" na Wołyniu


Jest to praca naukowa, opisująca zaangażowanie zbrojne polskiego podziemia na południowo-wschodnich kresach II RP w czasie drugiej wojny światowej. Autor, prof. Władysław Filar, śledząc dzieje 27. Wołyńskiej DP AK, opisał trudne losy żołnierzy AK, którzy walcząc z wojskami III Rzeszy musieli umieć dostosować się do zagrożenia ukraińskiego oraz interwencji sowieckiej.
Filip Musiał
Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce "ludowej" 1945-1989


Książka Filipa Musiała jest zbiorem artykułów opisujących historię komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce. Celem tej publikacji jest ukazanie metod działania polskich komunistów w kraju. Autor wyraźnie formułuje w swojej książce przekaz dla czytelnika, że tworzony przez sowiecką siłę "nadwiślański raj" powstał na fundamencie zbrodni, zakłamania i łamania prawa.
Praca zbiorowa
Drogi Cichociemnych


Termin "cichociemni" określa żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych wyszkolonych do zadań specjalnych i zrzucanych drogą lotniczą do okupowanego kraju przez Oddział VI Sztabu Naczelnego Wodza, początkowo z Wielkiej Brytanii, później z Włoch. Byli to młodzi ludzie skłonni do poświęceń dla kraju, o wysokiej moralności, wychowani w duchu patriotycznym iprofesjonalnie szkoleni w ośrodkach brytyjskich. W kraju działali w wywiadzie, dywersji, sabotażu oraz partyzantce.
Adam Dziurok i in.
Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski


Choć zamierzeniem autorów, książka ta jest kierowana do młodzieży maturalnej to jednak stanowi ona ciekawe, dla przedstawicieli wszystkich pokoleń, kompendium wiedzy historycznej dziejów Polski. Problematyka badawcza, została ujęta w siedmiu rozdziałach, pośród których są m.in.: II Rzeczypospolita, Polska w czasie II wojny światowej, okres Polski "ludowej", Gomułkowska stabilizacja czy koniec PRL-u. Opracowanie dodatkowo jest opatrzone przejrzystym i ciekawym graficznie, zaaranżowanym kalendarium.
Roman Rybicki
Stefan Korboński Ostatni Delegat Rządu na Kraj (27 III - 28 VI 1945)


Książka autorstwa Romana Rybickiego jest opowieścią o mecenasie Stefanie Korbońskim, który w czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, Szefem Kierownictwa Walki Cywilnej, a następnie Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej w okupowanym kraju. Kres sprawowania funkcji w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego przyniosło, jego aresztowanie przez NKWD. Stefan Korboński zwolniony został z aresztu po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, po czym wszedł w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii która próbowała zapobiec przejęciu władzy przez komunistów w kraju. Zagrożony represjami Urzędu Bezpieczeństwa, sprawując mandat poselski na Sejm Ustawodawczy w 1947 roku, zdecydował się na ucieczkę z kraju, przez Szwecję do USA. Mieszkając na obczyźnie w St. Zjednoczonych, zaangażował się w działalność społeczno-polityczną, pełniąc m.in. w 1947 r. funkcję przewodniczącego Polskiej Rady Politycznej w USA.
pobierz w formacie pdf
Andrzej Żupański
Kryptonim "Góral". Brawurowa akcja AK - zdobycie 100 milionów złotych


"Góral" to kryptonim najbardziej brawurowej akcji AK, polegającej na uprowadzeniu 12 sierpnia 1943 roku w centrum Warszawy niemieckiego konwoju przewożącego 106 milionów złotych. Była to jedna z najlepiej przeprowadzonych akcji podziemia zbrojnego w okupowanej Europie, trwająca zaledwie dwie minuty, które przeszły do legendy Armii Krajowej.
Wiesław Jan Wysocki
"Nil" generał August Emil Fieldorf 1895-1953


Szczegółowo opisana biografia wyjątkowej postaci: Generała Augusta Fieldorfa - "Nila" - legendy Walczącej Polski. Człowieka zaangażowanego w służbę Ojczyźnie o żelaznych zasadach moralnych i wewnętrznej sile charakteru. Jak opisano na okładce książki: "Żołnierz Legionów, POW, wojny z bolszewicką Rosją. Zawodowy oficer Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej dowódca 51 pułku piechoty, następnie w Wojsku Polskim we Francji, skąd jako pierwszy emisariusz Rządu RP, przybył do Kraju. Komendant obszaru II AK (Białystok), dowódca Kedywu KG AK, Organizator i Komendant NIE, zastępca gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy AK. 7 marca 1945 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony - jako Walenty Gdanicki - do łagrów. Powrócił stamtąd po ponad dwu latach, by wkrótce stać się więźniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Funkcjonariusze bezpieki planowali wykorzystać "Nila" do prowokacji wobec podziemia niepodległościowego i władz RP na wychodźstwie. Generał pozostał niezłomny... Zapłacił za to najwyższą cenę. W tajnym procesie fałszywie oskarżony o współpracę z okupantem niemieckim został skazany na śmierć i stracony 24 lutego 1953 r. Miejsce jego pochówku do dziś nie jest znane."
Tadeusz Płużański
Bestie. Mordercy Polaków


Utrzymane w formie śledztwa reporterskiegoopracowanie, może być potraktowane zapewnego rodzaju przewodnik po najbrutalniejszych w okresie Polski Ludowej i PRL zbrodniach sądowych. Autor, Tadeusz Płużański, z dużą wnikliwością opisał sylwetki oprawców, funkcjonariuszy UB, którzy w imię komunistycznego internacjonalizmu, znęcali się fizycznie i psychicznie nad żołnierzami Armii Krajowej i działaczami Polskiego Państwa Podziemnego. Uwadze piszącego, nie uszli też ci, którzy wnioskowali i zasądzali wyroki śmierci na polskich bohaterach czasu II wojny światowej. Helena Wolińska, Julia Brystygier, Adam Umer czy Stefan Michnik to nieliczne postacie wymienione przez autora w "Bestii", jakie w okresie stalinizmu w Polsce były odpowiedzialne za prześladowania i śmierć m.in.: rtm. Witolda Pileckiego, gen. Emila Fieldorfa-Nilla czy Kazimierza Pużaka.
Marian Rejewski
Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945


Wspomnienia Mariana Rejewskiego, jednego z trzech kryptologów, którzy złamali szyfry najsłynniejszej niemieckiej maszyny szyfrującej - Enigmy. Szczegółowy, zobrazowany rysunkami opis Enigmy i jej działania w Kraju, na Zachodzie, we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wydawnictwo opatrzone biografią Autora i kalendarium jego życia.
Marcin Majewski
Kresowa Brygada kawalerii w kampanii 1939 roku


Jest to historia Kresowej Brygady Kawalerii, która w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku brała czynny udział w walkach z wojskami III Rzeszy. Autor poprzez chronologiczne przedstawienie dziejów Kresowej BK przybliżył czytelnikowi ciężki los polskiego ułana- kawalerzysty w bezpośrednim kontakcie z miażdżącą siłą wojsk hitlerowskich oraz potęgującym się chaosem na wrześniowych drogach Polski. Marcin Majewski kończy swoją pracę w chwili kapitulacji Grupy Operacyjnej Kawalerii, resztek po Kresowej BK, jaka znajdowała się pod dowództwem gen. Wł. Andersa.
Władysław Zarzycki
Z Wilna do Workuty


Wspomnienia komendanta garnizonu Okręgu Wileńskiego AK ppłk. Władysława Zarzyckiego, poprzedzone wstępem dr. Piotra Niwińskiego. Jest to pełna emocjonalnych przeżyć kronika żołnierza Wojska Polskiego z czasów II RP, który podczas II wojny światowej został wywieziony przez Sowietów do łagrów Workuty - słynącej z kopalń węgla kamiennego. Publikacja została wzbogacona zachowanymi grypsami i listami autora do swojej rodziny. Książka ta swoim zasięgiem czasowym obejmuje również pierwsze lata Polski Ludowej, w której trudno było odnaleźć się zwolnionym po amnestii w 1955 i 1956 roku obywatelom polskim "drugiej kategorii".
Kacper Śledziński
Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka


Autor żywo opisuje historię sukcesów i dramatycznych losów jednostki pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. 10. Brygada Kawalerii Pancernej to bohaterowie, którym towarzyszymy od momentu trudnych walk w górskich warunkach we wrześniu 1939 roku do niebywałych wyczynów w Normandii, Holandii oraz Niemczech.
Marek Gałęzowski
Z dziejów walk o niepodległość, t. 2


Drugi tom Z dziejów walk o niepodległość w znacznej części wypełniają studia biograficzne poświęcone uczestnikom walk o niepodległość Polski w pierwszej połowie XX w. Wśród bohaterów tych opracowań znajdują się legioniści i oficerowie Wojska Polskiego, a w czasie II wojny światowej - wybitni oficerowie Armii Krajowej - płk Józef Szostak ps. "Filip" i mjr Alfred Mieczysław Klausal ps. "Mecenas", a także konspiratorzy pokolenia wychowanego w II Rzeczy pospolitej - Stefan Górski ps. "Brzeg", cichociemny, żołnierz AK, zamordowany po wojnie z wyroku władz komunistycznych.
więcej
wszystkich: 40 na stronach: 1
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila