start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Cholewa Władysław (1892-1962)
ps. "Lubicz", "Len", "Łukasz Paśnik" i "Mróz"

Urodził się 6 lutego 1892 roku w Bełczącu w ubogiej rodzinie chłopskiej. Trudne warunki życia rodziny zmusiły Władysława Cholewę do podjęcia pracy zarobkowej w wieku dziesięciu lat. W latach 1903-1905 chodził do szkoły elementarnej w Bełczącu. Mimo skrajnie trudnej sytuacji finansowej ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie i Szkołę Rolniczą w Gołotczyźnie.

Od młodych lat związany był z ruchem ludowym i działalnością spółdzielczą w rolnictwie. W końcu stycznia 1911 roku za prowadzona działalność został skazany trzy miesiące więzienia oraz wysiedlenie z guberni warszawskiej. Przebywał w Radomiu, a następnie w Rudach koło Puław, gdzie uruchomił Szkołę Powszechną. W styczniu 1912 roku powrócił do Bełcząca, gdzie był nauczycielem. W 1913 roku powołany został do carskiej. W I wojnie światowej walczył z Niemcami na linii Warszawa-Błonie. Ranny, wrócił do Bełcząca w 1915 roku.

W okresie międzywojennym był czynnym działaczem lubelskiego ruchu ludowego. Pracował na różnych stanowiska w spółdzielczości rolniczej.

27 sierpnia 1941 roku minister Stanisław Kot mianował Władysława Cholewę na stanowisko Okręgowego Delegata Rządu na Okręg Lubelski. W lipcu 1944 roku przez kilka dni sprawował funkcję pierwszego powojennego wojewody lubelskiego.

6 sierpnia 1944 wraz z przywódcami lubelskiej konspiracji: płk. Kazimierzem Tumidajskim, Otmarem Poźniakiem został aresztowany przez NKWD. Z lotniska w Świdniku zostali przetransportowani do Moskwy i osadzeni w więzieniu NKWD Lefertowo.

Podany przesłuchaniom został przeniesiony do więzienia w Charkowie. Po ponadrocznym pobycie, 29 grudnia 1945 roku dotarł do obozu w Diagilewie. Później przebywał w obozach w Wołogdzie, Riazaniu, Czerepowcu, Griazowcu i Brześciu nad Bugiem. Został zrehabilitowany w 1956 roku.Początkowo zamieszkał w Bełczącu, a później przeprowadził się do Warszawy. Nadal próbował działać w spółdzielczości, ale był stale prześladowany przez władze komunistyczne.

Zmarł 4 lipca 1962 roku.

Robert Springwald

Literatura:
Słownik biograficzny miasta Lublina pod redakcją Tadeusza Radzika, Jana Skarbka i Adama A. Witusika, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1993
Ireneusz Caban, Lublin w okresie PKWN, [w:] Historia Lublina w zarysie 1317-1968 pod red. Henryka Zinsa, Lublin 1972
Janusz Wrona, Lublin w okresie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski pod red. Adama A. Witusika i Tadeusza Radzika, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1997

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila