start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Sielecka Anna (1925-2014)
Ppor.
ps. "Stokrotka"

Urodziła się w Kazimierzy Wielkiej w rodzinie nauczycielskiej. Do wybuchu wojny pobierała naukę w szkołach powszechnych w Kazimierzy Wielkiej i w Działoszycach. W latach 1938-1939 uczęszczała do gimnazjum w Miechowie.

Wybuch wojny przeszkodził jej w kontynuowaniu nauki w normalnych warunkach, uczestniczyła w tajnym nauczaniu. W 1944 roku została zaprzysiężona przez dowódcę 5 kompanii AK "Dzięcioł" w Działoszycach i przyjęła pseudonim "Stokrotka".

W szeregach Armii Krajowej została przeszkolona w zakresie wojskowej służby medycznej. Podczas akcji "Burza" brała udział w akcjach prowadzonych przez kompanię "Dzięcioł" 106 DP "Dom".

Po upadku Powstania Warszawskiego i napływie do Działoszyc wysiedlonych mieszkańców Warszawy pracowała jako sanitariuszka w zorganizowanym przez dowództwo 5 kompani "Dzięcioł" szpitaliku, kierowanym przez por. dr. med. Karola Grębowskiego ps. "Skalpel".

W styczniu 1945 r. udzielała pomocy medycznej ludności cywilnej, kontuzjowanej podczas bombardowania i ostrzeliwania. uciekających wojsk niemieckich przez sowieckie lotnictwo.

Po wojnie zdobyła wyższe wykształcenie rolnicze. Z nakazu pracowała na Ziemiach Zachodnich w tamtejszym PGR. W 1956 r. powróciła do Krakowa i pracowała aż do przejścia w 1978 roku na rentę inwalidzką, w przedsiębiorstwach nasienniczych.

Od lat siedemdziesiątych utrzymywała kontakt ze Środowiskiem Kombatanckim byłych żołnierzy 106 DPAK.

Prezydent RP mianował "Stokrotkę" podporucznikiem WP. Była odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska. Posiadała odznakę Akcji "Burza" i Inspektoratu "Maria"106 DP AK. Premier Rządu nadał jej tytuł: Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Zmarła nagle 31 sierpnia 2014 r. W dniu 3 września spoczęła w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

oprac. kpt. Antoni Sielecki

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila