start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Dolanowski Mikołaj (1895-1978)
Polityk
ps. "Jerzy", "Leon", "Śleszyński"

Urodził się 29 grudnia 1895 r. w rodzinie ziemiańskiej w Olszance na Wołyniu. Ukończył gimnazjum i studia prawnicze w Odessie.

Jeszcze przed studiami wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Był zastępcą komendanta Komendy Naczelnej nr 3 POW a później, kierownikiem kijowskiego Wydziału Wojskowego POW i komendantem Obwodu Czarnomorskiego POW w Odessie.

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, został ranny 11 września 1920 w akcji dywersyjnej pod Terespolem.

Po przeniesieniu do rezerwy 1921 r. pracował na różnych stanowiskach w urzędach państwowych. W latach 1928-1932 był sekretarzem generalnym Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. W 1930 został wybrany posłem na Sejm RP III kadencji.

W czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. W latach 1939-1940 pełnił funkcję zastępcy komendanta Okręgu Warszawa-Miasto SZP. W latach 1942-1944 kierował Komisją Rewizyjną Komendy Głównej AK. Ściśle związany z nurtem "piłsudczykowskim", m.in. był jednym z założycieli i redaktorem pisma "Myśl państwowa". Od 1942 objął funkcje przewodniczącego Wydziału Wojskowego Konwentu Organizacji Niepodległościowych a 5 sierpnia 1944 został przewodniczącym Zarządu Głównego KON.

Brał udział w powstaniu warszawskim.

Zagrożony aresztowaniem wyjechał we wrześniu 1945 do Wielkiej Brytanii.

Był aktywnym działaczem emigracyjnym, jednym z założycieli Ligi Niepodległości Polski. Od 1949 do 1950 zasiadał w III Radzie Narodowej RP i w wielu instytucjach funkcjonujących w ramach Rządu RP na uchodźstwie. W 1954 był jego premierem.
 
Zmarł 15 marca 1978 w Londynie, pochowany jest na cmentarzu Sonth Ealing

Odznaczony:
Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
Krzyżem Niepodległości
Medalem Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Polonia Restituta - 1935
Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski - 1978 (pośmiertnie)

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, słownik biograficzny. T 1 Warszawa 1998 r.;
Kto był kim w II Rzeczypospolitej, pod red. prof. Jacka. M. Majchrowskiego, Warszawa 1994;
Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego i wyd. LTW, Warszawa 2006.

fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila