start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Gąsiorowski Kazimierz (1903-1952)
Podpułkownik
ps. "Edyta", "Michał", Ślepowron"

Urodzony 5 maja 1903. w Warszawie. Tu złożył egzamin maturalny i podjął studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ochotniczo zgłosił się do wojska biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Do końca lat dwudziestych dowodził plutonem w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Przeniesiony do rezerwy ze względu na stan zdrowia pracował w administracji państwowej. Od połowy 1937 roku był kierownikiem referatu społeczno-politycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu nad Bugiem.

W lutym 1939 ponownie powołany do czynnej służby w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Urlopowany na początku lipca powraca do Brześcia.

Bierze czynny udział w kampanii wrześniowej. Z Brześcia przedziera się z wojskiem na pomoc oblężonej Warszawie.

W okresie okupacji włącza się w Warszawie w działalność w konspiracyjna. Współtworzy dział wywiadu Tajnej Armii Polskiej. Z całą organizacją wstępuje do ZWZ. Był organizatorem i dowódcą brygady wywiadowczej w Okręgu Warszawa-miasto ZWZ - Okręg Warszawa AK. We wrześniu 1943 roku został mianowany szefem kontrwywiadu politycznego Delegatury Rządu RP na m.st. Warszawę. W marcu 1944 roku odkomenderowany do Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa przewidzianego do obsadzenia przyszłych ziem odzyskanych.

Walczył w Powstaniu Warszawskim. Dowodził oddziałem w rejonie ul. Czackiego odnosząc ciężkie rany. Po upadku powstania został osadzony w oflagu II C Woldenberg.

Po wyzwoleniu obozu w lutym 1945 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Ujawnił się i do maja był naczelnikiem Okręgowego Urzędu Likwidacji w Krakowie. Aresztowany 17.12.1949 r. i osadzony w więzieniu mokotowskim. Postawiono mu zarzuty rozpracowywanie działaczy komunistycznych w celu wydania ich w ręce Gestapo. W więzieniu mokotowskim poddany został bardzo ciężkiemu śledztwu. 6.10.1951 r. został skazany na karę dożywotniego więzienia.

Przed uprawomocnieniem się wyroku został zamordowany ("zmarł nagle") 12 lutego 1952 r.

Pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym. Grób symboliczny znajduje się na w Kwaterze "na Łączce".

Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z 22.10.1957 r. został pośmiertnie zrehabilitowany.

Odznaczony m.in.:
Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Walecznych (1944).

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Andrzej Krzysztof Kunert: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, 1939-194. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila