start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Heil Edward (1903-1944)
ps. "Jerzy", "Scout", "Stokłosa"

Urodzony 22 lipca 1903 roku w Stryju. Od najmłodszych lat związany z Przemyślem i Lwowem. W 1918 w wojnie polsko-ukraińskiej walczył w formacji "Orląt Lwowskich" w obronie Przemyśla i Lwowa.

W 1920 roku wstąpił do II Drużyny Skautowej im. Kazimierza Pułaskiego. W zastępie "Wilki" zetknął się z żeglarstwem i zbudował swoją pierwszą łódkę. W harcerstwie przeszedł wszystkie stopnie awansu uzyskując 28 maja 1923 stopień instruktora - przewodnika a 28 maja 1929 roku uzyskał stopień podharcmistrza. Został członkiem i jednym z założycieli Klubu Sportowego "Czuwaj. W latach 1921-1922 redagował pismo "Ku Świtom".

Po zdaniu matury podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie ukończone w1931
Jego prawdziwa zęglarska przygoda zaczęła się w 1924 od rejsu Sanem i Wisłą na I Narodowy Zlot Harcerzy w Warszawie. W roku 1925 kierował wyprawą dwóch łodzi Sanem i Wisłą do Gdańska. W 1926 założył pierwszy zastęp wodny w hufcu przemyskim i w tym samym roku spłynął rzeką Bug od Sokala do ujścia rzeki do Narwi, a następnie w górę rzeki do jej źródeł w Puszczy Białowieskiej. W 1927 roku założył VI Przemyską Drużynę Żeglarską im. Jana z Kolna, wziął udział w Walnym Zjeździe ZHP w Warszawie oraz wyprawił się łodzią, rzekami Prut i Dniestr do Morza Czarnego. Po odbyciu morskiego kursu żeglarskiego otrzymał stopień sternika morskiego.

Po ukończeniu studiów prawniczych podjął prace w administracji państwowej w Brześciu nad Bugiem. Przez wiele lat piastował funkcję starosty.

Wybuch II wojny światowej zastał go w Brześciu nad Bugiem. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej udał się z rodzina przez Puńsk do Lwowa. Był jednym z założycieli Harcerskiej Organizacji Niepodległościowo-Wojskowej przekształconej w Hufiec Szarych Szeregów.

W styczniu 1940 przedostał się ze Lwowa przez Przemyśl, do Krakowa. W marcu 1943 roku objął funkcję Komendanta Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów. Aresztowany przez Gestapo w takcie wsypy w trakcie spotkania dowódców w maju 1944.

Rozstrzelany wraz z wieloma innymi osobami 27 maja 1944 roku przy ulicy Botanicznej w Krakowie (miejsce upamiętnione tablica pamiątkową).

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Poradnik harcerski XIV PHDW, Przemyśl 2005
Edward Heil pseudonim "Jerzy" - Tadeusz Gaweł, 1994
Encyklopedia Krakowa. PWN, Warszawa - Kraków 2000

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila