start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Kierzkowski Kazimierz (1890-1942)
Major
ps. "Jurkowski", "Koszowy", "Prezes", "Profesor", "Styka"

Urodził się 10 sierpnia 1890 r. (podawana jest również data 10 lipca 1891 r.) w Międzyrzeczu Podlaskim. Ukończył szkołę handlową w Będzinie gdzie zaangażował się w tworzenie organizacji harcerskiej.

Jesienią 1910 r. podjął studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów rozpoczął pracę w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". Po ukończeniu kursu gimnastycznego został instruktorem drużyn polowych. W Polskich Drużynach Strzeleckich objął Komisję Wydawniczą, przygotowującą wojskowe materiały szkoleniowe. W 1912 r. wyjechał do Szwajcarii, gdzie w Genewie rozpoczął studia ekonomiczne.

Po wybuchu I Wojny powrócił do Polski i wstąpił do Legionów Polskich. W 1918 przyjęty został do Wojska Polskiego. Włączył się w przygotowania do powstań śląskich W 1920 był szefem sztabu Dowództwa Głównego Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku. Zajmował się zaopatrzeniem wojsk powstańczych i oddziałów dywersyjnych.

W sierpniu 1921 zajmował stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Informacyjnego Sztabu Generalnego WP. Po przeniesieniu do rezerwy pozostał na przydziale mobilizacyjnym w 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie.
W latach 1923-1929 był komendantem głównym Związku Strzeleckiego. Był posłem na Sejm w latach 1928 - 1930 z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

Od wiosny 1939 r. czynnie uczestniczył w przygotowaniach do obrony Śląska i Małopolski. Był szefem Dywersji Pozafrontowej na południu Polski. Został zmobilizowany we wrześniu 1939 r. Służył jako oficer II Oddziału sztabu Armii "Kraków".

Pod koniec września 1939 r. rozpoczął swoja działalność w konspiracji zbrojnej. Za pośrednictwem polskiej ambasady w Budapeszcie przekazał do Paryża informacje o powstaniu Organizacji Orła Białego podporządkowanej Rządowi na uchodźstwie.

Został aresztowany 20 czerwca 1941 r. Po śledztwie w krakowskim gestapo wywieziono go 10 lutego 1942 r. do KL Auschwitz, gdzie został oznaczony numerem 20688.

Zmarł 21 marca 1942 r. w KL Auschwitz.

Odznaczony:
Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Dąbrowa - Kostka Stanisław, Dywersja Pozafrontowa, "Kierunki" 1970 nr 32, s. 10;
Jędruszczak Tadeusz, Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922, Warszawa 1958;
Księgi zgonów z Auschwitz, Munchen, New Prowidence, Londyn, Paryż 1995, s. 565;
Pirko M., Związek Orła Białego, "Za Wolność i Lud" 1985 nr 39, s. 6;
Kazimierz Kierzkowski. Biogram [w:] Śląski Słownik Biograficzny t. II, Katowice 1979, s. 147-150.

fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila