start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Michałowski Stanisław (1903-1984)
ps. "Malecki", "Michał"

Urodził się 9 października 1903 w Kórniku. W 1920 wstąpił na ochotnika do wojska i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Przerwaną wojną naukę kontynuował w gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1923 zdał egzamin maturalny. W 1928 ukończył studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jeszcze w gimnazjum związał się z harcerstwem a w czasie studiów działał w takich organizacjach młodzieżowych, jak Organizacja Młodzieży Narodowej, Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej, Związek Młodzieży Pracującej "Orlę", Związek Młodzieży Polskiej ZET.

Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w Magistracie m. Grudziądza. (w 1933 został wiceprezydentem Grudziądza). Przez kilka miesięcy w 1934 pełnił obowiązki wojewody białostockiego. W latach 1935-1938 był posłem na Sejm RP.

Od pierwszych dni września 1939 kierował mobilizacją a później ewakuacją urzędów w Grudziądzu. Poszukiwany przez Niemców nie wrócił do Grudziądza pozostając we Lwowie do zajęcia miasta przez Sowietów. Pod przybranym nazwiskiem Michał Józefowicz dotrwał we Lwowie do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

Po przedostaniu się do Warszawy od 1941 zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku Odbudowy Rzeczypospolitej. Działał w Wydziale Informacji w Biurze Informacji i Propagandy KG AK. W 1944 został wiceprzewodniczącym partii Zjednoczenie Demokratyczne, wchodzącej w skład Rady Jedności Narodowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Jako przedstawiciel Zjednoczenia Demokratycznego udał się 28 marca 1945 do Pruszkowa na rozmowy z Sowietami i wraz z pozostałymi 15 przedstawicielami Polskiego Państwa Podziemnego został podstępnie aresztowany i wywieziony samolotem do Moskwy. Był sądzony w "Procesie szesnastu" w Moskwie. Stanisław Michałowski został uniewinniony i w czerwcu 1945 powrócił do Polski.

Pracował w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym w Poznaniu jako inspektor, a następnie wicedyrektor. Jednocześnie wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego i reaktywowanego Polskiego Związku Zachodniego. W lipcu 1948 został aresztowany przez UB pod zarzutem sabotażu. W styczniu 1950 r. skazano go na 9 lat więzienia. W czerwcu 1952 wyszedł na wolność

Do przejścia na emeryturę w 1968 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej w Poznaniu. Następnie zamieszkał w rodzinnym Kórniku, gdzie prowadził gospodarstwo rolne, a jednocześnie działał w miejscowym Kółku Rolniczym. Udzielał się też w pracy społecznej, m.in. dawał porady prawne rolnikom w procesach o ziemię. W 1980 został przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI "Solidarność".

Zmarł 30 IX 1984 w Kórniku

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Wojciech Baliński. Porwanie i proces szesnastu. Kraków 2005, Muzeum AK s 42 i 43.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila