start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Grabiński Józef (1907-1942)
Major piechoty
ps. "Pomian", "Filip", "Józef", "Józef Święcicki"

Urodził się 6 XI 1907 r. w Wieluniu. Od 1918 r. uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki w Wieluniu, gdzie zdał maturę w 1926 r. W czasie nauki wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego.

Służbę wojskową rozpoczął we IX 1926 r. od kursu w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Różanie, który ukończył w VIII 1927 r. Od IX 1927 do VIII 1929 r. był elewem Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej - Komorowie. Po czym 15 VIII 1929 r. został mianowany podporucznikiem i uzyskał przydział na stanowisko dowódcy plutonu w 27 pułku piechoty w Częstochowie. W 1932 r. awansował na porucznika i był dowódcą kompanii w 27 pp. W III 1938 r. awansował na kapitana, a następnie był adiutantem pułku.

W kampanii 1939 r. walczył w 27 pp w składzie 7 Dywizji Piechoty. Po rozbiciu jego pułku 4 IX pod Lgotą Gawronną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, uniknął niewoli wymykając się z okrążenia.

Przedostał się w Góry Świętokrzyskie, gdzie dołączył w X 1939 r. do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala" - Henryka Dobrzańskiego. Był dowódcą piechoty OW WP i współautorem rozkazów organizacyjnych dla Okręgu Bojowego Kielce.

W III 1940 r. wraz z grupą oficerów i podoficerów na rozkaz komendanta Okręgu Łódź Związku Walki Zbrojnej przeszedł do konspiracji i został komendantem Obwodu Łódź-miasto ZWZ. Od IX 1940 r. był komendantem Inspektoratu Łódzkiego ZWZ - Armii Krajowej. Energicznie zajął się akcją scaleniową organizacji zbrojnych z ZWZ-AK i rozbudową struktur Związku Odwetu na terenie inspektoratu.

17 VII 1942 r. został aresztowany przez Niemców i poddany brutalnym torturom w trakcie śledztwa.

Popełnił samobójstwo zażywając truciznę 22 VII 1942 r. w celi więziennej gestapo przy al. Anstadta w Łodzi. Miejsce jego pochówku nie jest znane.

Pośmiertnie 11 XI 1943 r. został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i awansowany na majora.

Piotr M. Boroń

Wybrana literatura:
M. Szymański, Oddział majora Hubala, Warszawa 1986;
Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 1996;
R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila