start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Tunguz-Zawiślak Józef (1890-1961)

Urodził się 18 października 1890 w Łowiczu. Ukończył gimnazjum realne. Jeszcze przed wybuchem I wojny wraz z rodzina przeniósł się do Galicji. W 1912 wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich.

Po wybuchu I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Był oficerem 5 Pułku Piechoty Legionów. W lipcu 1916 roku został ranny w bitwie pod Kostiuchnówką i dostał się do rosyjskiej niewoli. Zwolniony z niewoli, od kwietnia 1917 roku przebywał na rekonwalescencji w szpitalu Czerwonego Krzyża w Pradze.

Po powrocie do kraju wstąpił do Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej sprawował funkcję szefa sztabu i równocześnie pełnił obowiązki dowódcy ochotniczych oddziałów białoruskich (od maja 1920 roku do maja 1921 roku przebywał w Słonimiu, Baranowiczach i w Łodzi).

W latach 20. XX wieku pełnił służbę w 28 Pułku Piechoty w Łodzi na stanowiskach kwatermistrza, dowódcy batalionu i zastępcy dowódcy.

Do 1937 roku dowodził 84 Pułkiem Strzelców Poleskich w Pińsku. W latach 1938-1939 był komendantem głównym Związku Strzeleckiego.

We wrześniu 1939 oddany został do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych i przydzielony do GO "Włodzimierz". Po 17 września nie unikał starcia z Armią Czerwoną. 20 września pozostające pod jego komanda oddziały został otoczone i wzięte do sowieckiej niewoli.

W okresie okupacji przebywał w Warszawie i związał się z konspiracją piłsudczykowską.

Od 1943 r służył jako oficer w KG AK. Walczył w powstaniu warszawskim w Śródmieściu. Po upadku powstania trafił do niewoli niemieckiej. Przebywał w stalagu XIB w Faligbostel.

Po zakończeniu wojny pozostał na zachodzie.  Przez kilka lat mieszkał w Lubece, aby ostatecznie od 1956 osiedlić się w USA. Przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Związku Legionistów i Piłsudczyków w USA.

Zmarł 30 czerwca 1961 w Chciago.

Odznaczony:
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyżem Niepodległości
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Krzyżem Walecznych - czterokrotnie
Złotym Krzyżem Zasługi
Srebrnym Krzyżem Zasługi

Robert Springwald

Wybrana literatura
Marek Gałęzowski. Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej, Warszawa 2005.

fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila