start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Żygulski Kazimierz (1919-2012)

Urodził się 8 grudnia 1919 w miejscowości Wolanka - Tustanowice koło Borysławia w rodzimie ziemiańskiej. Swoją edukację rozpoczął w Szkole im. Henryka Jordana w Lwowie tzw "Szkole Kistryna" - gdzie otrzymał gruntowne wykształcenie humanistyczne. Już w gimnazjum związał się z " Strażą Przednią" - patriotyczną organizacją młodzieżowa.

Po złożeniu egzaminu maturalnego w 1937 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza i na Akademii Handlu Zagranicznego. W okresie studiów wstąpił do z Legii Akademickiej. Sympatyzował ze Stronnictwem Demokratycznym, udzielał się w Akademickiej Bratniej Pomocy. Studia ukończył za tzw. pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa w 1941.

W czasie okupacji niemieckiej był luźno związany z lwowską Delegaturą Rządu. Miał być jej szyfrantem i sędzią Sądu Specjalnego.

Po ponownym zajęciu Lwowa przez sowietów w 1944 został aresztowany przez NKWD i skazany za udział w pracach Delegatury na 15 lat łagru. Karę odbywał w lagrach w republice Komi na północy ZSRR. Przebywał tam przez dziesięć lat - do 1955.

W 1956 wrócił do kraju. Od 1957 pracował w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Filozofii i Socjologii (1959-1990). W 1973 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1983 - zwyczajnym.

W 1983 wybrany w skład Prezydium Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W sierpniu 1984 wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40 Rocznicy Powstania Warszawskiego.

W latach 1982-1986 (w okresie stanu wojennego) był ministrem kultury i sztuki. W latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

Zmarł w Warszawie 23 lutego 2012 r.

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Kazimierz Żygulski: Jestem z lwowskiego etapu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila