start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Żebrowski-Jasieńczyk Władysław (1883-1940)
Pułkownik
ps. "Żuk", "Dębiński"

Urodził się 17 grudnia 1883 r. w Gródku Jagiellońskim. W latach 1894 - 1902 uczęszczał do gimnazjum realnego w Drohobyczu. Po złażeniu egzaminu maturalnego w latach 1902-1907 studiował polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego. W czasie studiów (od 1 października 1905 do 1 października 1906 r.), służył w 11 pap. we Lwowie, gdzie ukończył jednoroczną szkołą oficerską artylerii i uzyskał awans na stopień chorążego artylerii.

Po ukończeniu studiów, r. pracował jako nauczyciel w gimnazjum ss. Urszulanek w Stanisławowie i w II Gimnazjum Państwowym we Lwowie. Od 1908 r., był członkiem "Sokoła". Od 1 lipca 1912 do 30 czerwca 1914 r. pełnił funkcje, Komendanta Sokolich Drużyn Polowych w Stanisławowie.

Po wybuchu I Wojny Światowej, dniu 1 sierpnia 1914 r., został wcielony do armii austriackiej i został awansowany na porucznika.  Dowodził baterią w 11 pap. na froncie rosyjskim. Pełnił również  funkcję sztabowe związane z dowodzeniem artylerią. Od kwietnia 1917 - 1 listopada 1918 r. przebywał wraz z 47 Brygadą Artylerii na froncie w Albanii. W 1917 r., został awansowany do stopnia kapitana artylerii.

Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej. Podczas obrony Lwowa, organizował techniczne warsztaty wojskowe. 23 listopada 1918 r., mianowano go szefem uzbrojenia w sztabie Armii "Wschód", a od 29 marca 1919 r., szefem ekspozytury dowództwa tej armii w oblężonym Lwowie.

W okresie od 25 czerwca 1923 do 15 czerwca 1927 r., pełnił funkcję Komendanta Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie.

W Wojsku polskim służył w artylerii pełniąc różne funkcje dowódcze.  Z dniem 31 października 1928 r., został przeniesiony w stan spoczynku.

Po wyjściu z wojska pracował jako dyrektor prywatnego gimnazjum w Strzyżowie.

We wrześniu 1939 r. był spikerem lwowskiej Rozgłośni Polskiego Radia, następnie kierował szpitalem zorganizowanym w gmachu Politechniki Lwowskiej. Zagrożony aresztowaniem zaczął się ukrywać.
 
Po kapitulacji Lwowa włączył w tworzenie struktur konspiracyjnych. Od grudnia 1939 r., pełnił obowiązki Komendanta Obszaru nr 3 ZWZ-1. Nominację otrzymał z rąk Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego i Komendanta Głównego ZWZ gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Na terenie Okręgu Lwowskiego wyodrębniły się w 1939 r. dwie zwalczające się organizacje Polskiego Państwa Podziemnego ZWZ -1 (płk. Władysław Kazimierz Żebrowski) i ZWZ 2 (płk. Jan Sokołowski).

Zagrożony aresztowaniem 19 kwietnia 1940 r., opuścił Lwów z zamiarem przedostania się do Francji. 25 kwietnia 1940 r., pod Jasionowem Polnym koło Horodecki został, w niewyjaśnionych okolicznościach, ciężko ranny i ujęty przez NKWD, a następnie przewieziony do więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie, gdzie 1940 r. został zamordowany.

Odznaczony

Krzyżem Walecznych,
Krzyżem Niepodległości,
Złotym Krzyżem Zasługi.

Robert Springwald

Wybrana Literatura
Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski. Konspiracja Lwowska 1939 - 1944. Słownik biograficzny. Katowice 1997. s. 235 - 236.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila