start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Sawicki Anatol (1897-1948)
Podpułkownik
ps. "Cybulski", "Dąb", "Józef", "Korona", "Kowalski", "Mars", "Młot", "Siwy", "Wiktor"

Urodził się 14 października 1897 r. w Berdyczowie. Rodzina przeniosła się do Odessy i tam ukończył szkołę podstawową i uczęszczał do gimnazjum.

W 1916 r. służył w armii rosyjskiej, w 48. Zapasowym Pułku Piechoty. Zgłosił się do 1 Pułku Inżynieryjnego w I Korpusie Polskim. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie.

W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego Początkowo służył w twierdzy Modlin, potem był słuchaczem Szkoły Podoficerów Artylerii w Rembertowie. W szeregach 10. Pułku Artylerii lekkiej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po zakończeniu wojny zdał maturę w II Gimnazjum Państwowym w Lwowie. Od 1922 r. uczył się w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy i rozpoczął służbę w najpierw w 22. pal w Rzeszowie W 1931 r. został przeniesiony do 28. pal w Zajezierzu pod Dęblinem.

Wybuch II wojny światowej zastał go jako dowódcę 8 baterii 28 pal biorąc udział w obronie Warszawy i w walkach na Lubelszczyźnie. W 1940 wstąpił do ZWZ. Od 1941 pełnił funkcje komendanta Obwodu Krasnystaw i Chełm. Zagrożony aresztowaniem w połowie 1942 odwołany został przekazany do dyspozycji Komendanta Okręgu AK.

W listopadzie 1942 przeniesiony do Lwowa. O stycznia 1943 do 31 lipca 1944 pełnił funkcje Inspektora Inspektoratu Południowego Okręgu AK Lwów. Włączył się w formowanie oddziałów samoobrony i akcji "Burza".

Po zajęciu Lwowa przez Sowietów ukrywał się. Po aresztowanie płk. Władysława Filipowskiego objął funkcję komendanta Okręgu Lwów "Nie" . Zagrożony w grudniu 1945 wyjechał ze Lwowa do Krakowa a później na Dolny Śląsk.

Zamieszkał w Lubaniu, i organizował Eksterytorialny Okręg Lwowski AK - WiN, którego był komendantem do aresztowania 16 marca 1948 przez UB.

W nocy z 8 na 9 sierpnia 1948 r. podczas przesłuchania został skatowany w ubeckim więzieniu we Wrocławiu. Zmarł po przewiezieniu do szpitala

W 1965 został pośmiertnie zrehabilitowany

Odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari 5 kl.
Krzyżem Niepodległości
Krzyżem Walecznych
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tablice pamiątkowe:
- w 1997 w Kościele św. Rodziny we Wrocławiu
- w 2013 r. na ścianie budynku dawnego Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Lubaniu

Robert Springwald

Wybrana literatura:
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość w dokumentach…” Wrocław 2000, T. IV cz. 3, s. 626 - 628
Konspiracja Lwowska 1939 - 1944. Słownik Biograficzny. Katowice 1998. s. 169 - 170

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila