start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Nikodemowicz Aleksander (1923-2015)
ps. "Alek"

Aleksander Nikodemowicz urodził się 5 czerwca 1923 roku we Lwowie jako syn Mariana inżyniera architekta i Heleny Dołżańskiej. W latach 1929-32 uczęszczał do Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim, w latach 1932-35 do Publicznej Szkoły Powszechnej im. św. Marii Magdaleny nr. 8 we Lwowie, w  latach 1935-39 do IV Gimnazjum Ogólnokształcące.

Po wtargnięciu w 1939 r do Lwowa Sowietów uczęszczał do Szkoły Średniej z polskim językiem nauczania i tam zdał maturę w czerwcu 1941 r. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa, wobec zamknięcia wszystkich szkół i uczelni ,chroniąc się przed wywózką na roboty do Niemiec pracował w dzielnicowej brygadzie remontowej jako szklarz, a następnie w biurze techniczno-budowlanym jako technik-kreślarz przy opracowywaniu dokumentacji technicznych zniszczonych budynków we Lwowie. W biurze tym pracowali polscy inżynierowie i działała komórka konspiracyjna podrabiająca dokumenty dla potrzeb Podziemia.

W grudniu 1941 r został wraz z rodzicami i rodzeństwem wysiedlony z domu rodzinnego przy ul. Potockiego 76, który został włączony przez Niemców do dzielnicy SS. Zamieszkali przy ul. Kraszewskiego, skąd ponownie zostali eksmitowani.

Tułając się wśród życzliwych ludzi po mieszkaniach Lwowa. Po utworzeniu przez Niemców Państwowych Technicznych Kursów Zawodowych z wykładowcami polskimi uczestniczył też w tajnym programie nauczania.

W czasie okupacji zaangażowany był w pracy konspiracyjnej jako kolporter-łącznik Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego Dzielnicy Zachód w obwodzie "Koło". Pod pseudonimem "Alek" zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Przewoził na rowerze skrzynkę z powielaczami pod różne adresy Lwowa. Po gazetki przyjeżdżał do niego pewien kolejarz z Mościsk. Opracowywał wraz z kolegami z AK penetrując okolice Lwowa szkice lokalizacji obiektów wojskowych i radiostacji. Brał udział w akcji "Burza" przy transporcie broni w zgrupowaniu w szkole im. Sienkiewicza przy ul. Dunin Borkowskich we Lwowie.

Po ponownym zagarnięciu Lwowa przez Sowietów pracował jako technik budowlany chroniony tym przed poborem do sowieckiego wojska. Zaliczył też 2 lata studiów Politechniki Lwowskiej. W listopadzie 1946 przyjechał do Krakowa przyłączając się do jednego z ostatnich transportów zbiorów Ossolineum. Przywiózł też do Krakowa pewne materiały naukowo-dydaktyczne dawnej Katedry Historii Architektury Polskiej.

W Krakowie kontynuował studia na wydziale Architektury Wydziałów Politechnicznych AGH i później Politechniki Krakowskiej gdzie w grudniu 1950 uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. Do 1991 roku pracował jako starszy wykładowca.

W 1998 roku przystąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jako członek zwyczajny Środowiska Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie. Aktywnie pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji członka Zarządu Środowiska, pracując jednocześnie w sekcji historycznej przy wydawaniu publikacji i Biuletynów. Od 2003 roku zastępca Prezesa Środowiska i wiceprezes Zarządu. Delegat do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Współuczestniczył w pracach organizacyjnych wystawy "Obszar Lwowski ZWZ-AK".

Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiej
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Armii Krajowej
Krzyżem II Obrony Lwowa
Odznaką Żołnierza Kresowego AK
Odznaką "Akcja Burza"
Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK
Patentem "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość
Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości

Zmarł 17 lipca 2015 r.

oprac. Jacek Janiec

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila