start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Łodziński Zbigniew (1927-2015)
Porucznik
ps. "Niedźwiedź"

Urodzony 15.02.1927 r., w Borysławiu, pow. Drohobycz woj. lwowskie, s. Mieczysława i Wandy z d. Remiszewska.

Ojciec inżynier, major rez. był naczelnym dyrektorem kopalń naftowych firmy "Galicja" do wybuchu wojny w 1939 r. W listopadzie 1939 r., został aresztowany w Borysławiu przez NKWD i zaginął bez wieści. Matka wraz z dziećmi (Zbigniewem i córką) w tym czasie przebywała we Lwowie. Z obawy przed wywózką na Sybir w 1940 r. wyjeżdżają do Przemyśla jako uciekinierzy na podstawie metryki urodzenia matki (Sękowa) pow. Gorlice. Na kilka miesięcy zatrzymali się w majątku Korzeniów k/Dębicy u państwa Szerauców, skąd przenoszą się do Krakowa, a stamtąd w grudniu 1940 r., wyjeżdżają do majątku "Gaik" we wsi Brzezowa k/ Dobczyc gdzie znajdują schronienie u państwa Czerwińskich (ucznia i przyjaciela jego dziadka).

Zbigniew aby uniknąć wywózki na przymusowe roboty pracuje w kuźni, u cieśli oraz jako traktorzysta. Uczęszcza również na tajne komplety do Dobczyc prowadzone przez prof. Brandla. Oddając wcześniej pewne usługi konspiracji i stykając się z pracą konspiracyjną w tajnym gimnazjum, zostaje w maju 1943 r. zaprzysiężony w Dobczycach przez Leszka Wątockiego "Białego" - d-cę batalionu Dobczyce. " Niedźwiedź" przenosił meldunki i rozkazy do Antoniego Jurasa z Brzezowej, do Dobczyc na punkt kontaktowy oraz do "Kościeszy". W majątku "Gaik" "Niedźwiedź" spotkał się z por. Wincentym Horodyńskim "Kościeszą" - Komendantem Obwodu Myślenice "Murawa", który mieszkając w pobliskiej Kornatce bywał częstym gościem u Czerwińskich.

W maju 1944 r., Zbigniew został żołnierzem oddziału partyzanckiego AK na Sarnulkach (Kornatka) wchodzącego w skład Obwodu "Murawa". Po odbyciu przeszkolenia wojskowego w OP "Prąd" - dowódca plut. Józef Misior, skierowany został wraz z innymi ochotnikami do OP "Lisowczycy" dowodzonego przez ppor. "Lisowskiego", następnie ppor. de la Krauf "Ornano". Z Sarnulek oddział przeniósł się na Kamiennik.

Zbigniew brał udział w akcji odbicia pchor. Andrzeja Woźniakowskiego "Prawdzica" z więzienia w Dobczycach, bitwie w rejonie Poręba-Trzemeśnia-Zasań Kąty-Lipnik, akcji na Liegenschaft w Winiarach i Liplasie k/ Gdowa, w akcji zdobycia samochodów w Hucisku, na trasie Gdów-Myślenice.

W dniu 15 września 1944 r., został przeniesiony do OP "Żółw" pododdział "Szum" ppor. Władysława Kowalika "Zabawka", "Szum". Tam doczekał wkroczenia sowietów do Krakowa.

W 1945 r. przeniósł się wraz z matką i siostrą do Krakowa, gdzie podjął pracę w Centrali Produktów Naftowych, w 1948 r., ukończył Liceum Ogólnokształcące i zdał maturę. Następnie rozpoczął pracę w Gorzowie Wielkopolskim, po wizycie Józefa Różańskiego (osławionego zbrodniarza stalinowskiego, dyrektora Departamentu Śledczego MBP) został wyrzucony z pracy w trybie natychmiastowym. Po powrocie do Krakowa rozpoczyna pracę w Centrali Rybnej skąd znów został wyrzucono ze względów politycznych, tak stało się również w jego kolejnych zakładach pracy (Lidze Morskiej i LPŻ). Następnie pracował w ZPB Nowa Huta i innych przedsiębiorstwach na terenie Nowej Huty i Krakowa, ostatnim miejscem pracy, z którego odszedł w 1989 r., na emeryturę była Składnica Księgarska.

Pracował społecznie w Lidze Morskiej i LOK, był założycielem sekcji żeglarskiej Klubu Wodnego .

W 1989 r., zaangażował się w pracę na rzecz kombatantów oraz w tworzenie wystawy "Nasza Droga do Niepodległości 1939-1989", a później w tworzenie Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie. Brał udział w uroczystościach, spotkaniach, odczytach i prelekcjach organizowanych przez Muzeum AK, do którego przekazał eksponaty. Wyjeżdżał w teren na uroczystości upamiętniające kolejne rocznice walk partyzanckich. Miał doskonałe kontakty z młodzieżą szkół z terenu swojej działalności konspiracyjnej. Odbywał spotkania w szkołach, rajdy turystyczne szlakami żołnierzy AK Obwodu "Murawa". Był również V-ce Prezesem Okręgu "Małopolska" ŚZŻAK, członkiem Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny Kraków.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką i Patentem Weterana Walk o Niepodległość Ojczyzny, Odznaką Akcji "Burza" i innymi odznakami pamiątkowymi.

Zmarł 27 sierpnia 2015 r.

Małgorzata Koszarek

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila