start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Jarzymowski Andrzej (1927)
Porucznik dr
ps. "Janusz", "Mały", "Sarna"

Por. dr Andrzej Jarzymowski, ur. 27 czerwca 1927 r. w Kuryatyczach, ps. "Janusz", "Mały", "Sarna". Jego przodkowie walczyli w czasach Napoleona, w powstaniach listopadowym, styczniowym, III powstaniach śląskich. W 1941 r. zaprzysiężony przez kpt. T. Banacha "Skrzydłowskiego" na łącznika. Od marca 1941 r. do lipca 1944 r. AK, lipiec 1944 r. do czerwca 1945 r. ROAK. Łącznik (goniec) w Inspektoracie Przemyśl w dyspozycji kpt. Teofila Banacha - kmdta Obwodu Przeworsk, a następnie Inspektora Inspektoratu Przemyśl. Przekazywał meldunki i rozkazy w terenie, kolportował prasę na terenie powiatów przemyskiego i przeworskiego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej członek ujawnionych struktur AK (oddziału porządkowego) w związku z czym czasowo aresztowany następnie zaś aresztowany podczas służby w LWP, po ucieczce z aresztu i dobrowolnym stawiennictwie oskarżony o szpiegostwo - odsiedział 3,5 roku.

Autor 30 pozycji naukowych, odkrywca kilku opatentowanych wynalazków z dziedziny geodezji. Zasłużony dla wdrażania lasera do technik geodezyjnych przy budowie autostrad. Przy odznaczeniu ZKZ nie uwzględniono zasług w pracy konspiracyjnej i niepodległościowej. Aktywny członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i ŚZŻ AK. Wieloletni Prezes Obszaru południowego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", a obecnie Prezes Honorowy. Związany z Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie współorganizator licznych wspólnych inicjatyw, przyczynił się do licznych darowizn na rzecz Muzeum Armii Krajowej.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila