start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Brodowski Ryszard (1925)
Major

Ur. w 1925 r. w Lublinie, adwokat w Krakowie. Studia prawnicze odbył na UJ (1947-1951), Jednocześnie w l. 1947-1949 studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. Od 1952 r. pracował jako radca prawny. Od 1959 r. kolejno: aplikant, asesor i sędzia. Od 1971 adwokat.

Od 1940 r. w ZWZ - AK Zgrupowanie Kielce-Śródmieście, w 1944 r. - "Akcja Burza", 7/III/4 pp. Leg. AK, 2 DP Korpusu Kieleckiego. Aresztowany w 1945 r. przez WUBP w Kielcach, maltretowany w więzieniu, skazany na 3 lata. Zwolniony 24 grudnia 1945 r. Na wniosek rewizyjny Naczelnego Prokuratora Wojskowego z 17.01.1946 r. najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z 22 stycznia 1946 r. uchylił wyrok z 1945 r. w całości, pisząc w uzasadnieniu m. in.: "Wykonanie orzeczonej kary Sąd warunkowo zawiesił skazanemu, nie zważając na to, że rodzaj popełnionego przestępstwa wymagał szczególnie ostrej represji karnej". Wojskowy prokurator Rejonowy wydal list gończy z datą Radom, 7 września 1946 r. Ostatecznie sprawa została umorzona na mocy Ustawy z 22 lutego 1947 r. o amnestii.

Departament IV MBP polecił WUBP w Krakowie założyć sprawę ewidencyjno-obserwacyjną z adnotacją "wziąć Ryszarda Brodowskiego w aktywne rozpracowanie", bowiem "w okresie okupacji i po wyzwoleniu należał do AK, pracując w komórce wywiadowczej". Obserwacja trwała do 1958 r. i akta zostały przekazane do archiwum Wydziału Ewidencyjno-Operacyjnego.

Uznany został 11 stycznia 2007 r. za pokrzywdzonego w rozumieniu art. 6 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jest członkiem z ramienia AK Krakowskiego Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, członkiem Rady Muzeum AK, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wybrany wiceprzewodniczącym Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uzyskał prawo do tytułu Weterana walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pro Memoria, "Honoris Gratia", odznakami: "Akcja Burza", "Adwokatura Zasłużonym". Pełnił i pełni nadal wysokie stanowiska we władzach ŚZŻAK. Jest prezesem Okręgu Małopolska ŚZŻAK i Członkiem Zarządu Głównego ŚZŻAK.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila