start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Naleziński Czesław (1923-2014)
Podpułkowik
ps. "Arsen", "Bronek"

Urodzony 29 I 1923 r. w Rzeszowie, syn Władysława i Heleny z d. Serwońskiej, nauczycieli szkoły powszechnej w Chmielniku k. Rzeszowa.

W 1939 r. po ukończeniu IV klas gimnazjalnych zdał małą maturę w II  Państwowym Gimnazjum im. St. Sobińskiego w Rzeszowie.

W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Chmielniku k/Rzeszowa.

27 sierpnia 1939 r. powołany do Wojska jako przeszkolony harcerz w 17 pp. w Rzeszowie i w Przysposobieniu Wojskowym. 8.IX.1939 ewakuuje się w pełnym uzbrojeniu, aż do granicy ZSRR - M. Równe (posiada dyplom udziału w Kampanii 1939).

W XI 1940 r. zaprzysiężony przez "Piotra" Jana Bałdę do ZWZ. Od 1940 r. współpracuje przy wydawaniu w Handzlówce pisma konspiracyjnego "Ruch Polski". Od 1941 r. aż do zajęcia Rzeszowa przez wojska sowieckie w 1944 r. był pracownikiem redakcji organu prasowego Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów - "Na Posterunku".

W dniu 15 III 1942 r. zdał maturę w Błażowej przed Komisją Egzaminacyjną "Kuźnica". W V 1943 r. ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych piechoty i został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego.

Od 18 IX 1943 r. ukrywał się. Przeniósł się z Chmielnika do Tyczyna do "Wilbika" Mieczysława Huchli wraz z powielarnią "Na Posterunku". W dniu 23 X 1943 r. poszukiwany przez Gestapo przypadkowo w czasie łapanki w Rzeszowie w rejonie ul. Reja był aresztowany przez Niemców (Bahnschutzów) pod nazwiskiem Józef Ranocha. Osadzony został w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. W czasie pobytu w więzieniu opracowuje plan zdobycia niemieckiej więziennej maszyny drukarskiej. Pomysł ten został zrealizowany dzięki pomocy "Borówki" Danuty Stachurównej, sekretarki Nacz. Więzienia - Niemca, która była żołnierzem "Wedety" (oddziału propagandowo-dywersyjnego Inspektoratu AK Rzeszów).

Po wyjściu z więzienia będąc poszukiwany przez Gestapo wraz z bratem Ludwikiem dalej pracuje przy wydawaniu "Na Posterunku".

Od lipca 1943 pełni funkcję zastępcy kier. KiP Inspektoratu Rzeszów /propaganda/ i z-cy d-cy ugrupowania przy Inspektorze Rzeszów "WEDETA" (dywersja i propaganda).

Brał udział w akcji "Burza", w czasie której wraz z drukarzem z "Wedety" Albinem Pajdą rozbroił w Słocinie k. Rzeszowa niemiecki patrol liczący 8 żołnierzy w pełnym uzbrojeniu. Brał udział 7 X 1944 r. w nieudanej próbie odbicia więźniów z więzienia w Zamku w Rzeszowie. Wyróżniany w rozkazach inspektora rzeszowskiego Łukasza Cieplińskiego (późniejszego Prezesa IV ZG WiN, straconego w 1951 r.)

W X 1944 r. aresztowany przez NKWD, więziony początkowo w Rzeszowie w więzieniu NKWD, następnie przekazany w ręce UB. 20 II 1945 r. po rozbrojeniu strażnika ucieka z rąk UB wraz z Augustynem Ustrzyckim z Kąkolówki. Po ucieczce nawiązuje kontakt z inspektorem Rzeszowskiego Inspektoratu NIE "Pomorskim" Adamem Lazarowiczem, a następnie zostaje przeniesiony na Śląsk, gdzie jako członek Zrzeszenia WiN zostaje szefem technicznym konspiracyjnego organu Obszaru Południowego WiN-u "Orła Białego".

Po "wyzwoleniu" był czynnym członkiem WiN. We wrześniu 1945 r. skontaktował Jadwigę Fuglewicz z "Klamrą" Adamem Lazarowiczem. We wrześniu 1945 r. na polecenie "Klamry" Adama Lazarowicza zorganizował i zarejestrował sklep w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 16, który miała prowadzić Jadwiga Fuglewicz, "Jadwiga", jako przykrywka działająca w tym samym budynku drukarni "Orła Białego". W listopadzie skontaktował Jadwigę Fuglewicz w Katowicach z "Romanem" Franciszkiem Błażejem.

W konspiracji WiN używał pseudonimu "Bronek".

Działa w Zrzeszeniu WiN do chwili rozbicia przez UB IV Zarządu Głównego z Łukaszem Cieplińskim na czele na przełomie 1947/1948 r. Od 17.X.1947 d0 15.XII.1952 ukrywa się na terenie Polski, poszukiwaniem kieruje gen. UB Romkowski.

W maju1948 przyłapany przez UB we Wrocławiu (wsypa) ucieka z rąk UB skacząc z balkonu I pietra - udana ucieczka.

Nie ujęty przez UB ukrywał się aż do 14 XII 1952 r. kiedy to ujawnił się w Prokuraturze Wojskowej w Krakowie.

Obecnie prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i  Niezawisłość 1991 - 1997. Redaktor naczelny "Orła Białego" do chwili obecnej. Od 1997 r. Z-za Prezesa Obszaru Południowego "WiN" w Krakowie.

2011 r. został awansowany przez Ministra Obrony Narodowej do stopnia podpułkownika.

W okresie całego PRL obstawiony przez UB. Posiada z IPN oryginalny Raport Oficerów UB w Krakowie skierowany do Naczelnika Wydziału III Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w którym piszący raport oświadcza swojemu naczelnikowi po rozmowie z Czesławem Nalezińskim w dniu 22 marca 1948 r., że ten nigdy nie pójdzie na współpracę z UB, ponieważ on ich po prostu nienawidzi.

Odznaczenia:

- Krzyż OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI, 2007
- Krzyż Walecznych, 1943
- Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, 1943
- Złoty Krzyż Zasługi, 1978
- Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi, 1994
- Krzyż Armii Krajowej, 1995
- Krzyż Partyzancki, 1985
- Krzyż Zasługi dla ZHP z Mieczami, 1988
- Krzyż WiN, 1992
- Medal Wojska 1,2,3,4, 1948 Londyn
- Medal Pamiątkowy za Kampanię Wrześniową
- Croix de Partisant (Francja)
- Krzyż II Obrony Lwowa, 2014

W roku 1943 nominowany do Orderu Virtuti Militari przez płk. Łukasza Cieplińskiego. Wniosek odrzucony przez ZBOWID, uzasadnienie: więzień UB, członek nielegalnej organizacji AK.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila