start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY  >  SZCZEGÓŁY
Nitarski Roman (1923-2013)

Roman Nitarski urodził się 28 lipca 1923 r. we Lwowie, jako trzecie dziecko Aleksandra Adolfa Nitarskiego i Marii z Adamskich Nitarskiej. Ojciec był notariuszem w Pruchniku, a następnie w Przemyślu, zaś matka zajmowała się dziećmi i domem. Po ukończeniu szkoły powszechnej naukę kontynuował w Gimnazjum im. Henryka Jordana - tzw. gimnazjum Kistryna oraz w II Państwowym Gimnazjum im. Karola Szajnochy. W tym czasie przystąpił do organizacji Obozu Narodowego - Młodzieży Wielkiej Polski.

W 1939 r. po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa przystąpił do ochotniczych Oddziałów Obrony Lwowa oraz organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego - która później przyjęła nazwę Narodowej Organizacji Wojskowej.

W dniu 23 marca 1940 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w Brygidkach - więzieniu znajdującym się we Lwowie przy ul. Kazimierzowskiej. Z więzienia został zwolniony w dniu 17 czerwca 1941 r. niedługo przed wkroczeniem do Lwowa wojsk niemieckich. Cudem udało mu się uniknąć masakry masowego rozstrzeliwania więźniów przeprowadzonego w tym czasie przez sowietów. Po opuszczeniu więzienia dostał nakaz pracy przy umacnianiu fortyfikacji Lwowa. Po zajęciu Lwowa przez Niemców nadal działał w NOW, a następnie w wyniku scalenia NOW z AK został żołnierzem AK pseudonim "Marcin" przydział "Maszt". W okresie tym podjął pracę między innymi w zakładach Siemensa.

W marcu 1945 r.opuścił Lwów i udał się do Krosna nad Wisłokiem, gdzie pracował jako strażak, a następnie od sierpnia 1945 r. do grudnia 1946 r. przebywał w Katowicach, gdzie podjął naukę w liceum dla dorosłych i pracował jako księgowy w Okręgowym Urzędzie Samochodowym w Katowicach

W dniu 3 grudnia 1946 r. został w Krakowie aresztowany przez UB pod zarzutem prowadzenia konspiracyjnej działalności zmierzającej do obalenia panującego w Polsce ustroju. Przez okres czterech miesięcy śledztwa poddawany był środkom przymusu fizycznego i psychicznego. Wyrokiem z dnia 28 maja 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie skazał go na karę 6 lat więzienia, złagodzoną na mocy ustawy amnestyjnej o połowę. Całą trzyletnią karę odbył najpierw w więzieniu Montelupich w Krakowie , a następnie w Rawiczu, gdzie zatrudniony został jako pisarz.

Po wyjściu na wolność 4 grudnia 1949 r. wrócił do Krakowa, gdzie ze Lwowa przyjechała też jego matka wraz z siostrą. Po zdaniu matury, we wrześniu 1951 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Po ukończeniu I roku studiów został zmuszony je przerwać, wobec działań funkcjonariuszy UB nakłaniających go do współpracy poprzez przyjęcie roli konfidenta i prowokatora. Celem uniknięcia tych szykan, symulował chorobę psychiczną i przez okres czterech miesięcy przebywał w Klinice Psychiatrycznej AM w Krakowie. Od wiosny 1953 r do połowy 1955 r. podejmował różne prace w małych miejscowościach Małopolski i Pomorza. W kwietniu 1955 r.zawarł związek małżeński z Hildegardą Ireną Nitarską z domu Greb, a w 1957 korzystając z październikowej "odwilży" rozpoczął zaoczne studia na Wydziale Prawa UJ , które ukończył w 1962 r. We wrześniu 1961 r. urodziła się jego pierwsza córka - Maria Monika, a w lutym 1966 r. druga - Joanna Zofia.

Po odbyciu aplikacji radcowskiej, pracował w charakterze radcy prawnego, między innymi w Krakowskich Zakładach Mięsnych, Zakładach Przemysłu Urządzeń Jądrowych "Polon", Spółdzielni Mieszkaniowej "Krakus".

W dniu 29 lipca 2008r. zmarła jego żona Hildegarda, zaś on sam zasnął w dniu 8 kwietnia 2013 r. w 90 roku życia, do końca ciesząc się sprawnym umysłem i pamięcią.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila