start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  BIOGRAMY
  BIOGRAMY
Albrecht Janusz "Ksawery" (1892-1941)
Pułkownik dyplomowany kawalerii
Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, szef Oddziału III Dowództwa Gł. Służby Zwycięstwu Polski, szef sztabu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej.   więcej  >>
Antczak Antoni "Adamski" (1890-1952)
Działacz ruchu narodowego
Robotnik, społecznik, działacz narodowy, samorządowiec, poseł na sejm, uczestnik konspiracji w okresie II wojny światowej, więzień okresu stalinowskiego zamordowany w więzieniu we Wronkach w 1952 r.   więcej  >>
Arciszewski Tomasz "Antoni" (1877-1955)
Działacz socjalistyczny
Działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk Polskiej Partii Socjalistycznej. Poseł na Sejm od 1919 do 1935. Premier RP na uchodźstwie w latach 1944-1947.   więcej  >>
Baczyński Adam "Maur" (1924-2014)
Kapitan
Żołnierz Armii Krajowej w Okręgu Lwowskim, architekt. Aktywny członek Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie.   więcej  >>
Baczyński Krzysztof Kamil "Jan Bugaj" (1921-1944)
Starszy strzelec, podchorąży
Żołnierz w II plutonie 2 kompanii harcerskiego batalionu "Zośka" Armii Krajowej, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola", zastępca dowódcy III plutonu 3 kompanii baonu "Parasol" AK. Uważany za najwybitniejszego poetę młodego pokolenia okresu okupacji, poległ 4 VIII w Powstaniu Warszawskim.   więcej  >>
Bagiński Henryk "Józef Chłopski" (1888-1973)
Pułkownik dyplomowany, inżynier
Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich, członek Komitetu Organizacyjnego Legionu Polskiego (tzw. Puławskiego przy armii rosyjskiej), dowódca kompanii inżynieryjnej 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego, szef sztabu 8 Dywizji Piechoty w wojnie 1920 r. w kampanii 1939 r. zastępca naczelnego dowódcy saperów, od 13 XI 1939 do 18 I 1940 r. w Paryżu zastępca Komendanta Gł. i Szef Sztabu Związku Walki Zbrojnej.   więcej  >>
Bagiński Kazimierz "Biernacki" (1890-1966)
Działacz ruchu ludowego
Działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm II RP, publicysta. Skazany w "procesie szesnastu".   więcej  >>
Bałuk Stefan "Starba" (1914-2014)
Generał brygady
Cichociemny, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik powstania warszawskiego, fotoreporter wojenny, fotografik.   więcej  >>
Banach Kazimierz "Kamil" (1904-1985)
Działacz ludowy, pedagog, publicysta
Działacz ludowy, pedagog, publicysta.   więcej  >>
Bardzyński Romuald "Pająk" (1920-2013)
Podpułkownik
Żołnierz w oddziałach partyzanckich pod rozkazami Jana Borysewicza "Krysi", jeden z pierwszych żołnierzy II Batalionu 77 pp.   więcej  >>
Barski Ignacy "Józef" (1893-1963)
Prawnik, oficer Wojska Polskiego, działacz Komitetu Pomocy Żydom.   więcej  >>
Bartoszewski Władysław "Teofil" (1922-2015)
Historyk, polityk, dziennikarz, pisarz
Historyk, polityk, dziennikarz, pisarz, dyplomata. Minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, od 2007 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.   więcej  >>
Baryła Franciszek (1926)
Członek grupy sabotażowej w Fabryce Maszyn I. Banachiewicz, łącznik w Oddziale "Twardego". Członek Zarządu Okręgu Małopolska ŚZŻ AK, wiceprezes Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP - Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie.   więcej  >>
Bąbiński Kazimierz "Luboń" (1895-1970)
Pułkownik
Żołnierz I Brygady Legionów Polskich i komendant I Podobwodu Milejów Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w odsieczy Lwowa i wojnie polsko bolszewickiej 1920 r., oficer zawodowy, w kampanii 1939 r. dowódca 5 pułku piechoty Legionów, szef wyszkolenia Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, komendant Okręgu Wołyń AK, organizator i dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, zastępca gen. E. Fieldorfa w organizacji NIE, wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Berezowski Zygmunt (1891-1979)
Polityk Stronnictwa Narodowego
   więcej  >>
Bezeg Henryk "Gil" (1895-1979)
Podpułkownik
Legionista, podpułkownik intendentury Wojska Polskiego, żołnierz AK, działacz opozycji demokratycznej w PRL.   więcej  >>
Bień Adam "Alfa" (1899-1998)
Polityk ruchu ludowego
Polityk ruchu ludowego, prawnik, członek władz Polskiego Państwa Podziemnego. Sądzony "w procesie szesnastu".   więcej  >>
Bieńkowicz Tadeusz (1923)
Podpułkownik
W konspiracji od 1939 roku, uczestnik większości akcji II/77 pp. AK, odznaczony VM za rozbicie więzienia w Lidzie. Po rozbrojeniu oddziału przez Sowietów nadal w walce i konspiracji na Nowogródczyźnie i w centralnej Polsce. Współzałożyciel Związku Armii Krajowej w Krakowie oraz Polskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie.   więcej  >>
Bitka Ryszard "Chart" (1926-2016)
Plut. Pchor. AK/Ppor. mgr inż.
Pochodził z rodziny oficerskiej i patriotycznej. Był synem oficera zawodowego, major Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Razem ze starszym bratem włączył się w działalność konspiracyjną.   więcej  >>
Bittner Ludwik "Baza" (1892-1960)
Generał brygady
Legionista, generał brygady Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej.   więcej  >>
Bniński Adolf "Białoń" (1884-1942)
Polityk konserwatywny
Ziemianin, polityk konserwatywny, senator RP, Główny Delegat Rządu RP na ziemie wcielone do III Rzeszy w latach 1940-1941.   więcej  >>
Bohdanowicz Janusz (1922-2013)
Żołnierz 7. Brygady "Wilhelma", jeden z najaktywniejszych weteranów wileńskiej AK, wieloletni prezes Okręgu Wileńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.    więcej  >>
Bokszczanin Janusz "Sęk" (1894-1973)
Pułkownik dyplomowany kawalerii
Żołnierz I i III Korpusu Polskiego na Wschodzie, zastępca dowódcy 6 pułku ułanów, instruktor Centralnej Szkoły Kawalerii, szef sztabu Brygady Kawalerii "Równe", w kampanii 1939 r dowódca 10 pułku strzelców konnych, szef Wydziału Broni Szybkich Oddziału III Komendy Gł. ZWZ, Szef Sztabu KG AK, zastępca Delegata Sił Zbrojnych na Kraj, członek Delegatury WiN za granicą.   więcej  >>
Borcz Józef "Krótki" (1921-2013)
Porucznik, Podporucznik AK
Żołnierz placówki nr 3 Obwodu Łańcut AK, kolejowej grupy dywersji. Za akcję na przeprawę promową na rzece San 23/24 kwietnia 1944 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. Członek konspiracji WiN, więziony w latach 1945, 1949-1953. Wieloletni Prezes Oddziału ŚZŻAK w Łańcucie.   więcej  >>
Borkiewicz Adam "Poleski" (1896-1958)
Pułkownik
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów Polskich, oficer w wojnie polsko-bolszewickiej, pracownik Wojskowego Biura Historycznego, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, zastępca Gł. Inspektora Wojskowej Służby Ochrony Powstania, szef sekcji historycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Armii Krajowej.   więcej  >>
Boruta-Spiechowicz Mieczysław "Morawski" (1894-1985)
Generał brygady
Członek Związku Strzeleckiego, oficer II Brygady Legionów Polskich i II Korpusu Polskiego, obrońca Lwowa w 1918 r., oficer armii gen. J. Hallera we Francji, dowódca 4 pułku strzelców podhalańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca Grupy Operacyjnej "Boruta" w kampanii 1939 r., dowódca Polskiej Organizacji Walki o Wolność, więzień sowiecki, dowódca 5 Dywizji Piechoty w ZSRR, dowódca 1 Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii, honorowy prezes Związku Legionistów Polskich, czynny w opozycji przedsierpniowej i w "Solidarności".   więcej  >>
Boryczka Adam "Adam" (1913-1988)
Oficer Armii Krajowej
Oficer Armii Krajowej, cichociemny, ostatni kurier WiN, więzień czasów stalinowskich.   więcej  >>
Borys Adam "Pług" (1909-1986)
Harcerz, oficer wojska polskiego, cichociemny, członek Szarych Szeregów, organizator i pierwszy dowódca batalionu Parasol.   więcej  >>
Borysewicz Jan "Krysia" (1913-1945)
Por./Kpt.
Dowódca oddziału 314, 3 kompanii Batalionu Zaniemeńskiego, II batalionu 77 pp. AK i Zgrupowania Północnego.   więcej  >>
Borzobohaty Wojciech "Wojan" (1908-1991)
Podpułkownik dyplomowany artylerii / generał brygady (1991)
Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, w kampanii 1939 r. oficer operacyjny w Dowództwie 36 Dywizji Piechoty Rezerwowej i Sztabie Armii "Lublin", szef Wydziału III Sztabu Okręgu Warszawskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, szef sztabu i zastępca komendanta Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, szef sztabu Korpusu Kieleckiego AK, szef sztabu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, wieloletni więzień komunizmu, prezesem Zarządu Gł. Światowego Związku Żołnierzy AK.   więcej  >>
Bosak Bogusław "Pytel" (1923-2014)
Porucznik
W AK od marca 1942 do 18 stycznia 1945. Zaprzysiężony w Pieskowej Skale w plutonie Stanisława Krzemienia. Związany z Muzeum Historii Armii Krajowej od samego początku. Zawsze obecny na spotkaniach i odczytach w Muzeum AK.   więcej  >>
Bór-Komorowski Tadeusz "Bór" (1895-1966)
Generał dywizji
Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, wieloletni dowódca 9 pułku ułanów, uczestnik olimpiad w Paryżu w 1924 r. i w Berlinie w 1936 r., komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, uczestnik kampanii 1939 r., Komendant Obszaru Kraków-Śląsk Związku Walki Zbrojnej, zastępca Komendanta Gł. ZWZ - Dowódcy Armii Krajowej i komendant Obszaru Zachodniego ZWZ-AK, Dowódca AK, Naczelny Wódz, premier rządu RP na uchodźstwie.   więcej  >>
Braun Jerzy "Bronisław Rogowski" (1901-1975)
Pisarz, działacz polityczny, harcerz, ostatni Delegat Rządu na Kraj.   więcej  >>
Braun Sylwester "Kris" (1909-1996)
Fotografik - dokumentalista, Polowy Sprawozdawca Wojskowy (PSW), żołnierz AK. Twórca fotografii dokumentujących wydarzenia okresu okupacji hitlerowskiej i powstania warszawskiego.   więcej  >>
Brodniewski Mieczysław (1923)
Od 1942 w AK, działał w Obwodzie "Dębica" w II plut. Józefa Figla na placówce Brzeziny. Pomagał m.in. w tworzeniu wystawy "Nasza Droga do Niepodległości" w 1990 r. i tworzeniu Muzeum Historii AK.   więcej  >>
Brodowski Ryszard (1925)
Major
W ZWZ-AK od 1940 r., Zgrupowanie Kielce-Śródmieście. W 1944 r. - "Akcja Burza", 7/III/4 pp. Leg. AK, 2 DP Korpusu Kieleckiego. W 1945 r. aresztowany przez WUBP w Kielcach. Adwokat, Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK i członek Zarządu Głównego ŚZŻAK.   więcej  >>
Bryja Wincenty "Górski" (1897-1973)
Działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy.   więcej  >>
Bujak Franciszek "Lotny" (1875-1953)
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, historyk dziejów gospodarczych.   więcej  >>
Bujak Mieczysław "Gryf" (1926-1951)
Harcerz, oficer Wojska Polskiego i armii USA, żołnierz AK i WIN, ofiara systemu stalinowskiego.   więcej  >>
Bulanda Edmund (1882-1951)
Archeolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Okręgowy Delegat Rządu we Lwowie.   więcej  >>
Chaciński Józef (1889-1954)
Polityk, prawnik, sądzony "w procesie szesnastu".   więcej  >>
Cholewa Władysław "Lubicz" (1892-1962)
Działacz ludowy, spółdzielczy i niepodległościowy, od sierpnia 1941 do sierpnia 1944 Okręgowy Delegat Rządu RP na województwo lubelskie.   więcej  >>
Chruściel Antoni "Monter" (1895-1960)
Generał brygady
Komendant Okręgu Warszawskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim dowodził wszystkimi oddziałami - Dowódca Korpusu Warszawskiego AK. Po wyjściu z niewoli zastępca szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych.   więcej  >>
Chrząszczewski Wincenty "Janusz" (1903-1989)
Ziemianin, oficer kawalerii, oficer armii Krajowej Okręgu Wileńskiego.   więcej  >>
Chyliński Józef (1904-1985)
Podpułkownik
Oficer Wojska Polskiego, dowódca Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej, więzień komunizmu.   więcej  >>
Cieplik Franciszek "Hatrak" (1908-1944)
Kapitan rezerwy piechoty
Oficer Policji Państwowej, uczestnik kampanii polskiej 1939 r. i kampanii francuskiej 1940 r., więzień hiszpańskiego obozu Miranda de Ebro, oficer 3 Batalionu Strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, cichociemny, oficer Okręgu Nowogródek Armii Krajowej, poległ w walce z Sowietami.   więcej  >>
Ciepliński Łukasz "Pług" (1913-1951)
Pułkownik
Oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, więzień komunizmu, zamordowany w więzieniu UB.   więcej  >>
Czarnowski Eugeniusz "Adam" (1904-1947)
Oficer Armii Krajowej, skazany w procesie szesnastu.   więcej  >>
Czernowski Jerzy "Dick" (1926-2014)
Porucznik
Żołnierz Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego.   więcej  >>
Czyżewski Ludwik "Beskid" (1892-1985)
   więcej  >>
Dekutowski Hieronim "Zapora" (1918-1949)
Major, pośmiertnie pułkownik (1988)
"Cichociemny" zrzucony do kraju z przydziałem do Kedywu Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. Dowódca oddziału dyspozycyjnego Kedywu w Inspektoracie Lublin-Puławy AK, 1 kompanii 8 pp Legionów AK. Przeprowadził kilkadziesiąt akcji bojowych i dywersyjnych na terenie Okręgu Lubelskiego AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej prowadził akcje odwetowe wobec sowieckich sił policyjnych oraz ich kolaborantów do II 1947 r. Ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Dembowski Franciszek "Dzwonek" (1924-2015)
Porucznik
Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego.   więcej  >>
Demel Franciszek "Heczka" (1896-1976)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Podoficer Związku Strzeleckiego, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, oficer Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych i Sztabu Głównego, uczestnik kampanii 1939 r., Szef Sztabu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, oficer Sztabu Naczelnego Wodza, w kampanii włoskiej dowódca 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty, oficer wywiadu 2 Korpusu Polskiego.   więcej  >>
Dębowski Ludwik "Diakon" (1920-2013)
Porucznik
Żołnierz ZWZ-AK, w placówce Czudec "Czereśnia", pluton dywersyjny 5 psk, z mp. w Babicy - Obwód AK Rzeszów.   więcej  >>
Dlouhy Wacław "Alfred" (1892-1972)
Prawnik, członek Biura Finansów i Kontroli KG AK, więzień czasów stalinowskich.   więcej  >>
Dobrzański Henryk "Hubal" (1897-1940)
Major kawalerii
Żołnierz 2 pułku ułanów Legionów Polskich, uczestnik odsieczy Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, oficer kawalerii, zwycięzca w zawodach hippicznych, w kampanii 1939 r. zastępca dowódcy 110 rezerwowego pułku ułanów walczący z Sowietami i Niemcami, dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, organizator konspiracyjnej organizacji Okręg Bojowy Kielce. Przeszedł do legendy jako pierwszy partyzant w II wojnie światowej.   więcej  >>
Dolanowski Mikołaj "Jerzy" (1895-1978)
Polityk
Polityk, działacz niepodległościowy i emigracyjny.   więcej  >>
Drobik Marian "Dzięcioł" (1898-1944?)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, trzykrotnie ranny w wojnie polsko-bolszewickiej, szef Oddziału III sztabu Grupy Operacyjnej "Śląsk" w kampanii 1939 r., szef sztabu Okręgu Lublin Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, szef Oddziału II Komendy Gł. Armii Krajowej.   więcej  >>
Endel-Ragis Leopold "Leopold" (1894-1943)
Pułkownik
Pułkownik Wojska Polskiego.   więcej  >>
Fedorowicz Zygmunt "Albin" (1889-1973)
Delegat Rządu na Okręg Wileński.   więcej  >>
Felczak Wacław "Lech" (1916-1993)
Historyk, profesor UJ, kurier Rządu RP.   więcej  >>
Fieldorf Emil "Nil" (1895-1953)
Generał brygady
Dowódca Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej Armii Krajowej. Zastępca Komendanta Gł. AK. Ofiara komunistycznego mordu sądowego. Patron Muzeum Armii Krajowej.   więcej  >>
Fijałka Michał "Kawa" (1915-1983)
Kapitan piechoty
Walczył w kampanii 1939 r. i w kampanii francuskiej 1940 r., służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, zastępca Inspektora Rejonowego AK w Kowlu, dowódca I batalionu 50 pp 27 Wołyńskiej DP AK. Więziony na zamku w Lublinie i we Wronkach (1944-45).   więcej  >>
Filipkowski Władysław "Janka" (1892-1950)
Pułkownik artylerii, pośmiertnie generał brygady (1994)
Działał w Służbie Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Inspektor Komendy Gł. ZWZ-Armii Krajowej na Obszar Lwów. Od 1943 do 1944 r. Komendant tego Obszaru. W Akcji "Burza" dowodził oddziałami Obszaru. Aresztowany przez NKWD i więziony do XI 1947 r. m.in. w Kijowie, Lwowie, Charkowie, Riazaniu-Diagilewie, Griazowcu.   więcej  >>
Filipowicz Julian "Róg" (1895-1945)
Generał brygady
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, obrońca Lwowa w 1918 r., oficer kawalerii w wojnie polsko-bolszewickiej, dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r. komendant Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, komendant Obszaru Białystok ZWZ.   więcej  >>
Fiszer Stefan "Irving" (1890-1957)
Działacz PPS WRN w okręgu kieleckim.   więcej  >>
Franczak Józef "Lalek" (1918-1963)
Sierżant Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski 1939, związany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni poległy w boju na ziemiach polskich partyzant poakowskiego podziemia.   więcej  >>
Frączysty Stanisław "Sokół" (1917-2009)
Kurier tatrzański
Kurier tatrzański, więzień niemieckich obozów w Auschwitz i Buchenwaldzie, żołnierz AK.   więcej  >>
Galiński Adam "Adam" (1894-1973)
Działacz konspiracji piłsudczykowskiej.   więcej  >>
Gallas Leon "Szpak" (1889-1946)
Członek Delegatury Rządu na Kraj w Krakowie.   więcej  >>
Gaładyk Janusz "Kuras" (1898-1947)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Oficer Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, oficer wywiadu w wojnie polsko-bolszewickiej, dyrektor nauk w Oficerskiej Szkole Piechoty, dowódcą pułku Korpusu Ochrony Pogranicza "Wilejka", w kampanii 1939 r. dowódca 1 Brygady Górskiej, niedoszły dowódca wojewódzki Służby Zwycięstwu Polski w Wilnie więziony przez Litwinów i Sowietów, dowódca 8 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR.   więcej  >>
Gąsiorowski Kazimierz "Michał" (1903-1952)
Podpułkownik
Podpułkownik Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej, zamordowany w więzieniu UB.   więcej  >>
Gedl Bogusław Dębczak (1921-2015)
Porucznik
Żołnierz ZWZ-AK II Odcinka "Beton", oficer Zgrupowania AK "Żelbet".   więcej  >>
Godlewski Edward "Garda" (1895-1945)
Pułkownik kawalerii (generał brygady*)
Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko bolszewickiej, dowódca 14 pułku ułanów jazłowieckich, w kampanii 1939 r. walczył nad Bzurą, w Puszczy Kampinoskiej i w obronie Warszawy, współtwórcą Organizacji Wojskowej Krakowa "Kaerge" i Związku Walki Zbrojnej, komendant Obszaru Białystok Armii Krajowej, komendant Okręgu Krakowskiego AK.   więcej  >>
Gomułkiewicz Antoni (1926-2013)
Łącznik - wywiadowca Armii Krajowej w województwie tarnopolskim, zaprzysiężony w 1942 roku. Brał udział także w przerzutach broni palnej i amunicji. Wieloletni członek Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru III Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" we Wrocławiu.   więcej  >>
Górski Jan "Chomik" (1905-1945)
Major dyplomowany saperów, inżynier elektryk
Ochotnik w 4 Dywizji Strzelców Polskich i w Polskiej Organizacji Wojskowej, absolwent Korpusu Kadetów nr 2 i Wyższej Szkoły Wojennej, uczestnik kampanii 1939 r., oficer Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, współautor koncepcji cichociemnych, cichociemny, szef sztabu Obszaru Białystok Armii Krajowej, szef sztabu Biura Inspekcji Komendy Gł. AK, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Grabiński Józef "Pomian" (1907-1942)
Major piechoty
Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty i Szkoły Podchorążych Piechoty, uczestnik kampanii 1939 r. - adiutant 27 pułku piechoty, dowódca piechoty Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala", komendant Obwodu Łódź-miasto Związku Walki Zbrojnej, komendant Inspektoratu Łódzkiego ZWZ - Armii Krajowej.   więcej  >>
Grocholski Adam Remigiusz "Brochwicz" (1888-1965)
Pułkownik
Twórca konspiracji "Wachlarz". Od marca 1942 r. do marca 1943 r. dowódca "Wachlarza". Później w sztabie komendanta Głównego AK. W Powstaniu Warszawskim dowódca pułku AK "Waligóra".   więcej  >>
Grudziński Józef "Kwiatkowski" (1903-1944)
Polityk
Działacz ruchu ludowego, społecznik.   więcej  >>
Gruss Józef "Andrzej" (1897-1969)
Major
Oficer Wojska Polskiego.   więcej  >>
Gugulska Stanisława "Zuzia" (1923-2010)
Żołnierz Armii Krajowej, kierowniczka skrzynki kontaktowej w Skale. Po wojnie zaangażowana w działalność Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".   więcej  >>
Gugulski Mieczysław "Mączka" (1921-2013)
Kapitan
Żołnierz placówki Armii Krajowej, a następnie WiN w Skale. W okresie stalinowskim więziony m.in. we Wronkach.   więcej  >>
Heil Edward "Jerzy",  (1903-1944)
Harcerz, żeglarz, komendant Szarych Szeregów w Krakowie   więcej  >>
Herman Franciszek "Nowak" (1904-1952)
Generał brygady
Uczestnik odzyskiwania władzy polskiej w Żywcu w 1918 r., ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., absolwent Wyższej Szkoły Wojennej i École Supérieure de Guerre w Paryżu, oficer Oddziału Operacyjnego sztabu Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" w 1939 r., p.o. szefa Oddziału II Komendy Gł. Armii Krajowej, skazany na dożywotnie więzienie w tzw. procesie generałów 1951 r.   więcej  >>
Herman Stanisław "Olszewski" (1921-2013)
   więcej  >>
Horak Alojzy "Nestorowicz" (1891-1943)
Pułkownik
Harcerz, pułkownik Wojska Polskiego.   więcej  >>
Iglewski Antoni "Ponar" (1899-1979)
Podpułkownik
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Grodna w 1939 r., p.o. komendanta Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej, cichociemny, dowódca Samodzielnego Partyzanckiego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" AK, więzień komunizmu.   więcej  >>
Iranek Osmecki Kazimierz "Antoni" (1897-1984)
Pułkownik dyplomowany
Emisariusz Naczelnego Wodza do Warszawy i gen. S. Roweckiego do Londynu. Oficer w Sztabie NW. Cichociemny zrzucony do Kraju. Szef Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Komendy Głównej Armii Krajowej aż do końca Powstania Warszawskiego. W imieniu Dowódcy AK podpisał układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.   więcej  >>
Jabłoński Bolesław "Kalina" (1909-1982)
Major, inżynier chemik
W kampanii 1939 r. oficer 6 pułku piechoty Legionów i w Obszarze Warownym "Grodno", walczył w kampanii norweskiej i francuskiej 1940 r., cichociemny, szef Oddziału II i szef Sztabu Okręgu Łódź Armii Krajowej, wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Jachieć Franciszek "Franciszek" (1889-1965)
Oicer piechoty, piłkarz Cracovii, żołnierz AK.   więcej  >>
Jakóbiec Jan "Górny" (1876-1955)
Doktor filozofii, pedagog, działacz ruchu ludiowego, delegat Rządu Polskiego na Kraj w Okręgu Krakowskim.   więcej  >>
Janke Zygmunt "Walter" (1907-1990)
Generał brygady
Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii i Wyższej Szkoły Wojennej, szef Sztabu Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r., szef Oddziału II Sztabu Okręgu Łódź Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, Komendant Okręgu Śląskiego AK, wieloletni więzień komunizmu, historyk wojskowości i działacz społeczny.   więcej  >>
Jankowski Jan Stanisław "Doktor" (1882-1953)
Polityk chadecki
Polityk chadecki, Delegat Rządu na Kraj, skazany w procesie szesnastu, zamordowany w sowieckim więzieniu.   więcej  >>
Jarzymowski Andrzej "Janusz" (1927)
Porucznik dr
Od marca 1941 do lipca 1944 - AK, lipiec 1944 do czerwca 1945 ROAK. Łącznik w Inspektoracie Przemyśl. Autor 30 pozycji naukowych, odkrywca kilku opatentowanych wynalazków z dziedziny geodezji. Aktywny członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i ŚZŻ AK. Wieloletni Prezes Obszaru południowego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", a obecnie Prezes Honorowy. Związany z Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie.   więcej  >>
Jasiński Władysław Jan "Jędruś" (1909-1943)
Harcerz Rzeczypospolitej
Wychowawca młodzieży, twórca organizacji niepodległościowej "Odwet". Pierwszy dowódca oddziału partyzanckiego "Jędrusie".   więcej  >>
Jasiukowicz Stanisław "Opolski" (1882-1946)
Członek Delegatury Rządu na Kraj, skazany w procesie szesnastu, zamordowany w sowieckim więzieniu.   więcej  >>
Józewski Henryk "Olgierd" (1892-1981)
Urzędnik państwowy, konspirator, polityk, artysta malarz
Komendant Komendy Naczelnej nr III Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, wiceminister spraw wewnętrznych Ukraińskiej Republiki Ludowej, dyrektor gabinetu premiera J. Piłsudskiego, minister spraw wewnętrznych, wieloletni wojewoda wołyński, komendant Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwu Polski i Okręgu Warszawa-Województwo Związku Walki Zbrojnej, doradca polityczny Dowódców ZWZ - Armii Krajowej, redaktor czasopism "Polska Walczy", "Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej" i "Polska Niezawisła", jeden z najdłużej ukrywających się przed komunistami przywódca podziemia, więzień komunizmu.   więcej  >>
Jundziłł Zygmunt (1880-1953)
Polityk konserwatywny związany z konspiracją wileńską.   więcej  >>
Justynowa Kazimiera "Matka" (1893-1963)
Żołnierz SZP-ZWZ-AK, nauczycielka
W czasie I wojny światowej służyła w Polskiej Organizacji Wojskowej. Od X 1939 r. w działała w konspiracji Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej Inspektoratu Piotrkowskiego Okręgu Łódzkiego. Była płatnikiem Inspektoratu Piotrkowskiego ZWZ-AK. W latach 1944-1945 więźniarka Ravensbruck i Bergen-Belsen.   więcej  >>
Kabata Zbigniew "Bobo" (1924-2014)
Harcerz, żołnierz AK i Wojska Polskiego, naukowiec - biolog.   więcej  >>
Kaczmarczyk Alojzy "Dąbrowa" (1896-1947)
Podpułkownik
Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, ofiara mordu sądowego.   więcej  >>
Kalenkiewicz Maciej "Kotwicz" (1906-1944)
Podpułkownik dyplomowany saperów, inżynier
W kampanii 1939 r. oficer sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii, zastępca dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora "Hubala", oficer w Komendzie Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, oficer w Wydziale Studiów i Szkolenia Spadochronowego Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza, cichociemny, oficer Oddziału III Komendy Gł. Armii Krajowej, inspektor KG AK w Okręgu Nowogródzkim, dowódca Zgrupowania Nadniemeńskiego, Komendant Podokręgu Nowogródek.   więcej  >>
Kamiński Aleksander "Kamyk" (1903-1978)
Żołnierz, historyk, pedagog, pisarz, działacz harcerski
Redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego" od 5 XI 1939 r. do 4 X 1944 r. organu prasowego Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Komendant Organizacji Małego Sabotażu "Wawer". Szefa Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK. Referent kontrwywiadu Oddziału II Komendy Gł. AK. Autor "Kamieni na szaniec".   więcej  >>
Karaszewicz-Tokarzewski Michał "Torwid" (1893-1964)
Generał broni
Twórca i dowódca Służby Zwycięstwu Polski. Komendant Obszaru nr 3 (Lwów) Związku Walki Zbrojnej na okupację sowiecką, aresztowany i więziony przez NKWD. Dowódca 6 DP (w ZSRR i na Bliskim Wschodzie). Zastępca dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie.   więcej  >>
Karpiński Feliks (1900-1942)
Rotmistrz
Oficer rezerwy w 1939 r., dowódca szwadronu 102 Pułku Ułanów, szef sztabu "Wydzielonego Oddziału WP" mjr. Hubala.   więcej  >>
Karski Jan "Witold" (1914-2000)
Porucznik rezerwy artylerii
Dyplomata, konspirator, kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego i władz RP na Uchodźstwie, wobec aliantów zachodnich głosiciel prawdy o Zagładzie Żydów, a po wojnie prawdy o komunizmie, znawca doktryn politycznych i stosunków międzynarodowych, wybitny uczony i nauczyciel akademicki.   więcej  >>
Kauzik Stanisław "Dołęga" (1891-1959)
Polityk
Polityk, prawnik, minister Rządu Polskiego na Uchodźstwie.   więcej  >>
Kemmer Kazimierz (1923-2014)
Podpułkownik
W maju 1940 przyjęty do Sztafety Konspiracyjnej ZWZ-AK. Ukończył szkołę Podchorążych w Dębicy. Był adiutantem dowódcy na placówce "Działo". Związany z wywiadem lotniczym poligonu doświadczalnego V-2 - Blizna-Kochanówka. Udział w walkach 5-go pułku Strzelców Konnych AK, później w Pierwszym Pułku Strzelców Podhalańskich. Współzałożyciel Muzeum AK w Krakowie, Prezes Fundacji Muzeum Historii AK.   więcej  >>
Kierzkowski Kazimierz "Jurkowski" (1890-1942)
Major
Major piechoty Wojska Polskiego, twórca Organizacji Orła Białego, zamordowany w KL Auschwitz.   więcej  >>
Kiwerski Jan "Oliwa" (1910-1944)
Podpułkownik dyplomowany saperów / generał brygady (1990)
Absolwent Korpusu Kadetów nr 2, Szkoły Podchorążych Piechoty i Wyższej Szkole Wojennej, uczestnik kampanii 1939 r. - oficer operacyjny 33 Dywizji Piechoty Rezerwowej i 41 DP Rez., walczył 5 X w bitwie pod Kockiem, zastępca komendanta Związku Odwetu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, szef Oddziałów Dyspozycyjnych "Kedywu" KG Armii Krajowej, komendant Okręgu Wołyńskiego AK i dowódca 27 DP AK.   więcej  >>
Klarner Czesław (1872-1957)
Wybitny przedsiębiorca i minister skarbu, kierownik Departamentu Skarbu Delegatury Rządu RP.   więcej  >>
Kleszczyński-Puttkamer Edward "Dzik", "Miechowita" (1892-1984)
Pułkownik
Pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, poseł na Sejm i senator w II RP.   więcej  >>
Klotz (Kloc) Aleksander "Grodzicki" (1898-1976)
Podpułkownik
Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, dyplomata II Rzeczypospolitej, żołnierz SZP-ZWZ-Armii Krajowej.   więcej  >>
Kobylański Kazimierz "Inżynier" (1892-1978)
Inżynier, polityk Stronnictwa Narodowego. Żołnierz AK. Sądzony w moskiewskim "Procesie szesnastu".   więcej  >>
Koczwara Józef "Zbigniew" (1889-1978)
Pułkownik
Pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, oficer AK.   więcej  >>
Kolbe Maksymilian Maria (1894-1941)
Święty
Franciszkanin czynny w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. 14 VIII 1941 r. zginął śmiercią męczeńską w KL Auschwitz.   więcej  >>
Kołaczkowski Kazimierz (1921-1943)
Żołnierz Zgrupowania "Żelbet" Armii Krajowej, poległy w akcji przerzutu broni z Zakładów Wojskowych przy ul. Rakowickiej w Krakowie.   więcej  >>
Kontrym Bolesław "Żmudzin" (1898-1953)
Major
Żołnierz armii rosyjskiej, II Korpusu Polskiego w Rosji, Polskiej Organizacji Wojskowej, wcielony do Armii Czerwonej, współpracownik polskiego wywiadu, funkcjonariusz Straży Granicznej i Policji Państwowej, walczył pod Narwikiem i w obronie Francji, cichociemny, oficer "Wachlarza" i Kedywu, funkcjonariusz Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, dowódca odcinka w Powstaniu Warszawskim, oficer PSZ na Zachodzie, ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Korboński Stefan "Nowak" (1901-1989)
Polityk ruchu ludowego, prawnik, Delegat Rządu na Kraj, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL.   więcej  >>
Korol Józef "Hajducki" (1900-1940)
Porucznik rezerwy piechoty
Powstaniec śląski, wicestarosta w Świętochłowicach, starosta w Tarnowskich Górach, wiceprezydent Chorzowa, kierownik dywersji pozafrontowej na Śląsku, komendant Okręgu Śląskiego Służby Zwycięstwu Polski - Śląskiego Związku Walki Zbrojnej.   więcej  >>
Kosowicz Paweł "Orzechowski" (1928-1984)
Żołnierz w Zgrupowaniu Stołpecko-Nalibockim Armii Krajowej. Pod dowództwem Adolfa Pilcha ps. "Dolina" przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowania aż do Gór Świętokrzyskich. Po wojnie pisał wiele artykułów, w których podkreślał polskość terenów za Bugiem i nad Niemnem. Spisywał historię walk oddziałów AK w których uczestniczył.   więcej  >>
Kossakowski Tadeusz (1888-1965)
Generał dywizji
Inżynier, "cichociemny", generał dywizji Wojska Polskiego.   więcej  >>
Kościółek Franciszek "Fedor" (1919-2014)
Kapitan
Uczestnik Kampanii Wrześniowej, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, działacz środowiska kombatanckiego.   więcej  >>
Kotowicz Jan "Twardy" (1890-1963)
Pułkownik
Pułkownik piechoty Wojska Polskiego, ostatni dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK   więcej  >>
Kowalówka Henryk "Oset" (1897-1944)
Pułkownik piechoty / Generał brygady (1995)
Członek Towarzystwa "Strzelec", żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w kampanii 1939 r. zastępca dowódcy 73 pułku piechoty, współzałożyciel Organizacji Orła Białego, komendantem Okręgu Kieleckiego OOB, dowodził Podokręgiem Zagłębie Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, komendant Okręgu Śląskiego ZWZ, komendant Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Kozłowski Julian "Cichy" (1898-1944)
Oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, kapitan piechoty, cichociemny, powstaniec warszawski.   więcej  >>
Kruk-Strzelecki Tadeusz "Dyrektor" (1897-1951)
Major rezerwy piechoty
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik tzw. wyprawy kijowskiej, tzw. buntu Żeligowskiego i III Powstania Śląskiego, zastępca szefa Oddz. Operacyjnego w sztabie Dowództwa Obrony Warszawy w 1939 r., współzałożyciel Służby Zwycięstwu Polski, szef Oddziału Politycznego Dowództwa Głównego SZP - Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, więzień KL Auschwitz i KL Oranienburg, emigracyjny działacz społeczno-kombatancki.   więcej  >>
Krupa Antoni "Witold" (1913-1972)
Porucznik piechoty
Absolwent seminarium nauczycielskiego i kursu podchorążych rezerwy, instruktor Junackich Hufców Pracy, w kampanii 1939 r. walczył w Grupie "Sandomierz", komendant Podobwodu Ćmielów Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, szef referatu zrzutów i Kedywu Komendy Obwodu Opatów ZWZ-AK, dowódca 8 kompanii 2 pułku piechoty Legionów AK, wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Krusenstern Jerzy (1924)
Kapitan
Od września 1939 w Harcerskiej Służbie Pomocniczej przy KOP, brał udział wraz z innymi harcerzami w obronie Grodna. Od sierpnia 1943 do stycznia 1945 w Armii Krajowej, później w WiN. Współzałożyciel Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wieloletni V-ce Prezes a od 2004 Prezes, Członek Prezydium Zarządu Okręgu Małopolska ŚZŻ AK, Sekretarz Fundacji Muzeum Historii AK.   więcej  >>
Krzyżanowski Aleksander "Wilk" (1895-1951)
Pułkownik artylerii / Generał brygady (1994)
Żołnierz I Korpusu Polskiego na Wschodzie, uczestnik w XI 1918 r. rozbrajania Niemców w Warszawie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer i dowódca jednostek artylerii WP, uczestnik Kampanii 1939 r. m.in. bitwy nad Bzurą i walk z Niemcami do połowy X 1939 r., komendant Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej - Amii Krajowej, podstępnie aresztowany przez Sowietów, wieloletni więzień komunizmu, zmordowany w więzieniu.   więcej  >>
Kudłacik Wincenty "Tatar" (1924)
Żołnierz Armii Krajowej działający w ramach struktur Inspektoratu "Maria" (dywizja "Dom").   więcej  >>
Kulczyński Stanisław (1895-1975)
Botanik, po 1945 r. działacz Stronnictwa Demokratycznego.   więcej  >>
Kulikowska Zofia "Zośka" (1918-2001)
Szeregowy / Podporucznik
Zaprzysiężona we wrześniu 1942 r. jako żołnierz Armii Krajowej, łączniczka na placówce "Lida nr 2". Po wojnie wielokrotnie więziona, nękana przez NKWD.   więcej  >>
Kulikowski Julian "Drogomir" (1893-1973)
Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.   więcej  >>
Kulikowski Narcyz "Sum" (1912-1944)
Podporucznik
Dowódca placówki ZWZ-AK Stołpec Okręgu Nowogródek. Dowodzi 3 szwadronem 27 Pułku w bojach stołpeckiego zgrupowania partyzanckiego na ziemi nowogródzkiej, białostockiej, mazowieckiej i w Kampinosie.   więcej  >>
Kulikowski Stanisław "Dąb" (1914-2002)
Kapral / Podporucznik
Artylerzysta, dowódca placówki "Lida nr 2", uczestnik operacji rozbicia więzienia w Lidzie. Po wojnie aresztowany przez NKWD, zwolniony z zesłania na Syberii w 1958 roku.   więcej  >>
Kwasiborski Józef "Rafał" (1898-1980)
Oficer rezerwy, dziennikarz i działacz chrześcijańsko - demokratyczny, samorządowiec II RP, poseł do Krajowej Rady Narodowej.   więcej  >>
Lazarowicz Adam "Klamra" (1902-1951)
Major
Major piechoty Wojska Polskiego, żołnierz AK, członek zrzeszenia WIN, żołnierz niezłomny.   więcej  >>
Lerski Jerzy "Jur" (1917-1992)
Kurier Rządu RP na uchodźstwie, działacz emigracyjny.   więcej  >>
Liniarski Władysław "Mścisław" (1897-1984)
Pułkownik
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i wojny polsko-bolszewickiej, ranny w kampanii 1939 r., wieloletni komendant Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej i Armii Krajowej Obywatelskiej, Żołnierz Wyklęty, wieloletni więzień komunizmu, działacz przedsierpniowej opozycji antykomunistycznej.   więcej  >>
Lipiński Wacław "Aleksander" (1896-1949)
Podpułkownik
Podpułkownik Wojska Polskiego, historyk, działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.   więcej  >>
Lipski Bolesław "Bartel" (1890-1945)
Oficer Wojska Polskiego, Armii Krajowej, więzień okresu stalinowskiego zamordowany w więzieniu.   więcej  >>
Lubowiecka-Myczkowska Agnieszka (1927-2013)
Porucznik
Żołnierz AK w Okręgu Lwowskim, łączniczka komendanta obwodu, członek Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie.   więcej  >>
Łaszkiewicz Kazimierz "Kazimierz" (1888-1978)
   więcej  >>
Łodziński Zbigniew "Niedźwiedź" (1927-2015)
Porucznik
Żołnierz Armii Krajowej ze Zgrupowania Łysina - Kamiennik Obwodu "Murawa" - Oddział Partyzancki "Lisowczycy", następnie "Żółw", uczestnik walk w rejonie Łysiny, Lipnika, Dobczyc, Wiśniowej.   więcej  >>
Łopianowski Narcyz "Sarna" (1898-1984)
Pułkownik
Instruktor Ośrodka Pancernego Obszaru AK - Warszawa w Powstaniu Warszawskim. Dowódca pododcinka "Stefan", a później Zgrupowania "Sarna" (Śródmieście).   więcej  >>
Macieliński Emil "Kornel", "Odrowąż", "Pomian", "Rey", "Sas" (1892-1941)
Podpułkownik kawalerii
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, w wojnie polsko-bolszewickiej wsławił się szarżą pod Radziwiłłowem, komendant Okręgu Lwów-Zachód Związku Walki Zbrojnej - 1, pełniący obowiązki komendanta Obszaru nr 3 ZWZ we Lwowie.   więcej  >>
Madejski Wiktor "Kąkol" (1913-2012)
Major
Żołnierz partyzanckich oddziałów Armii Krajowej na Kielecczyźnie.   więcej  >>
Majewski Kazimierz "Grzbiet" (1894-1940)
Pułkownik
Pułkownik piechoty Wojska Polskiego, oficer AK, zamordowany w sowieckim więzieniu.   więcej  >>
Malik Zenon "Muszka" (1920)
Zenon Malik ps. Muszka, ur. w 1920 r. w Krakowie, kadet lwowskiego Korpusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podoficer wywiadu Armii Krajowej.   więcej  >>
Marszewski Zygmunt "Kazimierz" (1897-1982)
Pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej.   więcej  >>
Matłachowski Jan "Ożarowski" (1906-1989)
Działacz Polskiego Państwa Podziemnego.   więcej  >>
Mazurkiewicz Jan "Radosław" (1896-1988)
Pułkownik piechoty WP / Generał brygady (1980)
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, we IX 1939 r. powołał w Stanisławowie Tajną Organizację Wojskową, do której w VI 1940 r. powrócił z Budapesztu jako jej Komendant Gł., scaloną z Kierownictwem Dywersji Komendy Gł. Armii Krajowej, dowódca "Kedywu", w Powstaniu dowódca Zgrupowania "Radosław", działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Frontu Jedności Narodu; jego postawa pod koniec życia budziła kontrowersje.   więcej  >>
Mianowska Aleksandra "Kama" (1912-2000)
Żołnierz SZP - ZWZ - AK, działaczka Rady Głównej Opiekuńczej, komendantka PŻ (Pomoc Żołnierzowi) Obwodu Kraków AK, współpracownica Rady Pomocy Żydom "Żegota".   więcej  >>
Michałowski Stanisław "Malecki" (1903-1984)
Działacz polityczny i samorządowy, żołnierz AK. Sądzony w moskiewskim "Procesie szesnastu". Założyciel NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.   więcej  >>
Mierzwa Stanisław "Słomka" (1905-1985)
Działacz ruchu ludowego, sądzony i skazany w moskiewskim "Procesie szesnastu".   więcej  >>
Miklaszewski Tadeusz "Małynicz" (1897-1946)
Oficer wojska polskiego, funkcjonariusz Polskiego Państwa Podziemnego.   więcej  >>
Mikołajewska Zofia "Nowak" (1921-2010)
Kapitan
Łączniczka ZWZ-AK, członkini Wojskowej Służby Kobiet, aresztowana przez Gestapo, więziona w obozie Auschwitz - Birkenau.   więcej  >>
Miłkowski Zygmunt "Denhoff" (1894-1945)
Pułkownik dyplomowany kawalerii
Dowódca szwadronu w 7 pułku ułanów III Korpusu Polskiego, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik odsieczy Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej, dyrektor nauk w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, dowodził 23 pułkiem ułanów w Kampanii 1939 r., zastępca dowódcy i szef sztabu organizacji "Brochwicz", inspektorem Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, komendant Okręgu Krakowskiego ZWZ - Armii Krajowej, Kwatermistrz KG AK.   więcej  >>
Miodek Piotr "Ryś" (1928–1964)
Zastępca dowódcy antykomunistycznej organizacji Młodzież Armii Krajowej, podległej Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" w Skale. Represjonowany w okresie stalinowskim.   więcej  >>
Moczarski Kazimierz "Rafał" (1907-1975)
Kapitan rezerwy piechoty
Prawnik, dziennikarz, pisarz, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej i sztabu Delegatury Sił Zbrojnych, wieloletni więzień komunizmu, działacz Stronnictwa Demokratycznego.   więcej  >>
Morawski Wacław "Saszka" (1923-2011)
Porucznik
Uczestnik akcji na więzienie w Lidzie 18 I 1944 r., ciężko ranny w operacji rozbicia garnizonu niemieckiego w Horodnie 30 I 1944. W okresie II Okupacji Sowieckiej zastępca dowódcy komórki konspiracyjnej w Wilbikach.   więcej  >>
Muzyczka Ludwik "Sułkowski" (1900-1977)
Podpułkownik czasu wojny, generał brygady Korpusu Bezpieczeństwa
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i tzw. "buntu" Żeligowskiego, Inspektor Związku Strzeleckiego, starosta powiatowy w Głębokiem i Wyrzysku, współtwórca Organizacji Orła Białego, Szef Biur Wojskowych Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, współorganizator Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Nakoniecznikoff-Klukowski Przemysław "Kruk II" (1896-1957)
Pułkownik piechoty
Członek Związku Strzeleckiego, żołnierz Polskiej Samodzielnej Brygady i Polskiej Organizacji Wojskowej na Kaukazie, walczył w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 36 Dywizji Piechoty w kampanii 1939 r., dowódca 2 Brygady Strzelców Karpackich, cichociemny, komendant Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, wyznaczony na II zastępcę Komendanta Gł. Organizacji NIE, wieloletni łagiernik.   więcej  >>
Naleziński Czesław "Arsen" (1923-2014)
Podpułkowik
Żołnierz AK i WiN, działacz WiN, szef techniczny w zespole "Orła Białego", dwukrotnie uciekał z więzienia (z rąk Niemców i UB), nie ujęty przez UB, ukrywał się w latach 1947-1952. Prezes Zarządu Obszaru Południowego Stowarzyszenia Społeczno - Kombatanckiego WiN.   więcej  >>
Neugebauer Jerzy "Andrzej" (1895-1969)
Major rezerwy piechoty
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, komendant POW okupacji niemieckiej, szef Wydziału III Komendy Naczelnej nr 1 POW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, adiutant 36 pułku piechoty, starosta powiatowy w Wilejce, Baranowiczach i Sochaczewie, oficer Komendy Obszaru Lwowskiego Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, zastępca Okręgowego Delegata Rządu we Lwowie, p.o. Okręgowego Delegata Rządu na Polesie.   więcej  >>
Nieczuja-Ostrowski Bolesław (1907-2008)
Generał brygady
Legendarny dowódca 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, odznaczony za zasługi dla kraju m.in. orderem Virtuti Militari i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.   więcej  >>
Niedziałkowski Mieczysław "Mek" (1893-1940)
Polityk
Polityk, członek Biura Wykonawczego Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, wieloletni członek najwyższych władz Polskiej Partii Socjalistycznej, poseł na sejm w latach 1919-1935, redaktor naczelny "Robotnika", współtwórca i ideolog Centrolewu, uczestnik obrony Warszawy w 1939 r. członek Komitetu Obywatelskiego, członek Rady Głównej Obrony Narodowej i Komisarz Cywilny - zastępca Dowódcy Gł. Służby Zwycięstwu Polski, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Niepokólczycki Franciszek "Franek" (1900-1974)
Pułkownik
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1939 r., oficer zawodowy WP, wykładowca w Centrum Wyszkolenia Saperów, w kampanii 1939 r. dowódca 60 baonu saperów i w dowództwie obrony Warszawy, zastępca dowódcy Kedywu, w Powstaniu Warszawskim kierował produkcją środków walki, prezes II Zarządu Gł. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.   więcej  >>
Niepokulczycki Hipolit "Paweł" (1894-1971)
Prawnik
Starosta w Węgrowie, Kowlu, Krzemieńcu, Grudziądzu i Równem, wicewojewoda tarnopolski, zastępca szefa Oddziału Politycznego Dowództwa Gł. Służby Zwycięstwu Polski - Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, zastępca szefa Biur Wojskowych Komendy Gł. ZWZ - Armii Krajowej.   więcej  >>
Nikodemowicz Aleksander "Alek" (1923-2015)
Żołnierz ZWZ-AK Obszaru Lwowskiego.   więcej  >>
Nitarski Roman (1923-2013)
Urodzony we Lwowie, członek ochotniczych Oddziałów Obrony Lwowa oraz organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany i represjonowany przez UB.   więcej  >>
Nowak-Jeziorański Jan "Janek" (1914-2005)
Kapitan rezerwy artylerii
Ekonomista, żołnierz kampanii 1939 r. i konspirator, publicysta polityczny, kurier i emisariusz władz polskich w kraju i w Londynie, redaktor powstańczego Radia "Błyskawica", po wojnie redaktor Sekcji Polskiej BBC, wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej, mąż stanu nie pełniący oficjalnej funkcji publicznej.   więcej  >>
Nowodworski Leon (1889-1941)
Pułkownik rezerwy, doktor praw
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, radca prawny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, dziekan Rady Adwokackiej w Warszawie, służył w biurze Komisarza Cywilnego Dowództwa Obrony Warszawy, przewodniczący Komisji Ogólnej tzw. Rady Obrony Warszawy, członek Rady Głównej Obrony Narodowej Służby Zwycięstwu Polski i zastępca Komisarza Cywilnego, dyrektor Departamentu Sprawiedliwości Delegatury Rządu na Kraj.   więcej  >>
Nurkiewicz Zdzisław "Nieczaj" (1901-1980)
Chor./rtm.
Chor./rtm. cz. w. Zdzisław Nurkiewicz - ps. "Bator", "Błyskawica", "Noc", "Nieczaj". Zawodowy żołnierz od 1919-1945 roku. Uczestnik bitwy Warszawskiej m.in. pod Ossowem - Radzyminem. Dowódca dywizjonu Kawalerii w Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim, Pułku "Palmiry - Młociny" Grupy Kampinos, w lasach kieleckich w 25 pułku piechoty, ostatni dowódca 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego 1942-1945 r.   więcej  >>
Okulicki Leopold "Niedźwiadek" (1898-1946)
Generał brygady
P.o. szefa Sztabu KG Armii Krajowej. Po kapitulacji Powstania ostatni Dowódca AK aż do jej rozwiązania 19 I 1945 r., Porwany przez NKWD do Moskwy wraz z przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, skazany w tzw. "procesie szesnastu". Prawdopodobnie zamordowany w Moskwie 24 XII 1946 r.   więcej  >>
Okulicki Zbigniew (1924-1944)
Podporucznik
Syn generała Leopolda Okulickiego. Przez Rumunię, Cypr, Wielką Brytanię dotarł do Wojska Polskiego w Palestynie. Ukończył szkołę podchorążych i w szeregach 1karpackiego pułku artylerii 3 Dywizji Strzelców Karpackich w ramach 2 Korpusu polskiego walczył w kampanii włoskiej. Poległ 8 VII 1944 r. pod Osimo koło Ankony.   więcej  >>
Olbrycht Bruno "Olza" (1895-1951)
Generał brygady / gen. dywizji (1946 LWP)
Żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, wieloletni dowódca 8 pułku piechoty, wieloletni komendant Centrum Wyszkolenia Piechoty, w kampanii 1939 r. formalnie dowodził 39 Dywizją Piechoty, jeniec oflagów Grossborn i Königstein, inspektor w Biurze Inspekcji Komendy Gł. Armii Krajowej, dowódca 21 Dywizji Piechoty AK, po rozwiązaniu AK przeszedł na stronę Sowietów i zwalczał polskie podziemie niepodległościowe.   więcej  >>
Olechnowicz Antoni "Pohorecki" (1905-1951)
Podpułkownik dyplomowany piechoty
Absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, w kampanii 1939 walczył z Niemcami i Sowietami, komendant Garnizonu miasta Wilna Związku Walki Zbrojnej, inspektor rejonowy A (wileńsko-trocki) Armii Krajowej, ostatni komendant Okręgu Wileńskiego AK, komendant Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego, ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Orczyk Krzysztof "Kukułka" (1923-2014)
Kapitan
Żołnierz Armii Krajowej.   więcej  >>
Orzelski Tadeusz "Tadeusz" (1894-1953)
Doktor inżynier chemik
Żołnierz Legionów Polskich, instruktor obrony przeciwlotniczej i gazowej w Krakowie, radny Rady przybocznej komisarycznego prezydenta Krakowa i Tymczasowej Rady Miasta, wieloletni prezes Towarzystwa Sportowego "Wisła", dyrektor Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, komisarz cywilny - zastępca dowódcy wojewódzkiego Służby Zwycięstwu Polski w Krakowie, więzień KL Auschwitz.   więcej  >>
Ostafin Józef "Chudy" (1894-1947)
Kapitan rezerwy artylerii, inżynier rolnik
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, szef artylerii Grupy Operacyjnej "Wschód" w III Powstaniu Śląskim, oficer Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, kierownik wydziału w Okręgowej Delegatur Rządu w Krakowie, zastępca komendanta "NIE" Okręgu Kraków, doradca II Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Ostihansky Rudolf "Aureliusz" (1895-1963)
Pułkownik artylerii
Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, oficer służący w pułkach artyleryjskich, wykładowca Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, w kampanii 1939 r. dowódca 28 pułku artylerii lekkiej, komendant Okręgu Poznań Związku Walki Zbrojnej, komendant Okręgu Pomorze ZWZ - Armii Krajowej, więzień śledczy Gestapo i KL Stutthof.   więcej  >>
Ostrowski Adam "Gabriel" (1911-1977)
Prawnik
Asystent w katedrze teorii prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, Kierownik Walki Cywilnej we Lwowie, Okręgowy Delegat Rządu, aresztowany przez Sowietów przeszedł na stronę komunistów, zastępca kierownika resortu administracji publicznej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, wojewoda krakowski, ambasador w Sztokholmie i w Rzymie, dyrektor i redaktor naczelny Państwowego Instytutu Wydawniczego.   więcej  >>
Pajdak Antoni "Traugutt" (1894-1988)
Podporucznik rezerwy piechoty
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, wicestarosta w Koninie i Słupcy, burmistrz Radomska, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, doktor praw - adwokat, komendant Okręgu Krakowskiego Gwardii Ludowej PPS, komendant gł. Milicji Robotniczej PPS, zastępcą Delegata Rządu na Kraj i minister Krajowej Rady Ministrów, wieloletni więzień komunizmu, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.   więcej  >>
Pałubicki Jan "Gradus" (1897-1982)
Podpułkownik artylerii
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dyrektor nauk w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, w kampanii 1939 r. dowódca Ośrodka Zapasowego Artylerii nr 3 we Włodawie, walczył pod Chełmem z Sowietami i pod Hrubieszowem z Niemcami, komendant Okręgu Pomorze Armii Krajowej, komendant Okręgu Pomorskiego (Bydgoskiego) i Okręgu Morskiego (Gdańskiego) Delegatury Sił Zbrojnych w Kraju, więzień komunizmu.   więcej  >>
Paszkiewicz Gustaw "Radwan" (1892-1955)
Generał brygady / generał dywizji (LWP 1946)
Oficer służby rosyjskiej, służył w I Korpusie Polskim na Wschodzie, walczył w Wojsku Polskim w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 12 Dywizji Piechoty w kampanii 1939 r., zastępca Komendanta Gł. Związku Walki Zbrojnej we Francji, dowódca jednostek w Polskich Siłach Zbrojnych w Szkocji i na Bliskim Wschodzie. Po powrocie do Polski zwalczał podziemie niepodległościowe.   więcej  >>
Pełczyński Tadeusz "Grzegorz" (1892-1985)
Generał brygady
Szef Sztabu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Współautor koncepcji operacji "Burza". Zastępca Komendanta Głównego AK do upadku Powstania Warszawskiego. Po wyjściu z niewoli, szef Gabinetu Naczelnego Wodza gen. T. Bora-Komorowskiego.   więcej  >>
Pfeiffer Edward Franciszek "Radwan" (1895-1964)
Generał brygady
Organizator podziemnego skautingu, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer służby stałej piechoty, uczestnik kampanii 1939 r. - dowódca samodzielnego batalionu "Mikołów", oficer Oddziału I Dowództwa Gł. Służby Zwycięstwu Polski i Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej, komendant Grupy Wojsk Polskich Edwarda, w Powstaniu dowódca Zgrupowania Śródmieście-Północ - "Radwan" i 28 Dywizji Piechoty AK.   więcej  >>
Piekałkiewicz Jan "Wernic" (1892-1943)
Profesor, doktor, ekonomista i statystyk, polityk
Naczelnik wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie i w Wyższej Szkole Handlowej, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast", Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Ludowego "Roch", zastępca Delegata, potem Delegat Rządu na teren Rzeczypospolitej, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Pigoń Stanisław  (1885-1968)
Kapitan rezerwy artylerii, profesor doktor habilitowany
Doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik odsieczy Lwowa, wojny o Śląsk Cieszyński i wojny polsko-bolszewickiej, docent na Uniwersytecie w Poznaniu, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, profesor zwyczajny UJ, członek Polskiej Akademii Umiejętności, radnym Rady Miasta Krakowa, profesor tajnego UJ, kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej UJ, wykładowca Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk.   więcej  >>
Pilch Adolf "Góra", "Dolina" (1914-2000)
Podpułkownik rezerwy piechoty
Cichociemny, dowódca Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, dowódca pułku "Palmiry-Młociny", dowódca Grupy "Kampinos", dowódca Oddziału Partyzanckiego "Kampinos", dowódca III batalionu 25 pułku piechoty AK, dowódca OP "Doliny", prezes Koła Żołnierzy AK w Londynie.   więcej  >>
Pilecki Witold (1901-1948)
Rotmistrz
Żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, ofiara komunistycznego reżymu.   więcej  >>
Piwnik Jan "Ponury" (1912-1944)
Pułkownik artylerii, aspirant policji
Oficer artylerii WP, aspirant PP, wziął udział w kampanii 1939 r. i kampanii francuskiej 1940 r., oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca II odcinka "Wachlarza", dowódca akcji odbicia więźniów w Pińsku w 1943 r., oficer Kedywu, dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" na Kielecczyźnie, dowódca VII batalionu 77 pp AK na Nowogródczyźnie.   więcej  >>
Pluta-Czachowski Kazimierz "Kuczaba" (1898-1979)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Członek Polskich Drużyn Strzeleckich, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i w III Powstaniu Śląskim, szef sztabu 18 Dywizji Piechoty w kampanii 1939 r., Komendant Gł. Organizacji Orła Białego, zastępca Szefa Sztabu Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, łagiernik i więzień komunizmu, członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.   więcej  >>
Podrygałło Jadwiga "Isia" (1919-2015)
Porucznik
Żołnierz Oddziału Specjalnego "Dysk" (Dywersja i Sabotaż Kobiet) warszawskiego Kedywu Armii Krajowej, dowodzonego przez mjr Wandę Gertz "Lenę". Uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka do zadań specjalnych w zgrupowaniach "Kryska" i "Radosław".   więcej  >>
Podrygałło Stanisław "Stępkowski" (1897-1984)
Starszy szeregowy rezerwy
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, działacz ruchu ludowego, nauczyciel, działacz oświatowy, redaktor "Głosu Młodej Wsi", czynny w tajnym nauczaniu, kierownik Okręgowego Biura Oświaty i Kultury i Okręgowy Delegat Rządu w Kielcach, w Powstaniu Warszawskim redagował "Nowy Świat", po wojnie w Krajowej Radzie Narodowej i w Sejmie Ustawodawczym.   więcej  >>
Porowski Marceli "Mazowiecki" (1894-1963)
Ekonomista, działacz samorządowy i konspirator
Naczelnik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wieloletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich, znawca spraw samorządowych, w obronie Warszawy w 1939 r. delegat Komisarza Cywilnego na starostwo grodzkie Warszawa-Południe, Okręgowy Delegat Rządu w Warszawie - Prezydent Miasta i Komisarz Rządu, w Powstaniu sprawował pełną władzę cywilną na terenie stolicy, skazany na śmierć i wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Prusak-Patkowska Aniela (1917-2000)
Żołnierz ZWZ AK, sanitariuszka m.in. w szpitalach w Powstaniu Warszawskim. Za pomoc Żydom wyróżniona medalem "Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata".   więcej  >>
Przybyszewski Józef "Grzymała" (1906-1972)
Oficer rezerwy
Działacz Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, obrońca Warszawy w 1939 r., żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Okręgowy Delegat Rządu w Białymstoku, aresztowany przez Sowietów i więziony w Moskwie, Charkowie i Diagilewie.   więcej  >>
Pużak Kazimierz "Bazyli" (1883-1950)
Polityk, socjalista
Bojownik oraz wybitny działacz niepodległościowy i socjalistyczny, więzień Szlisselburga, członek najwyższych władz Polskiej Partii Socjalistycznej, wieloletni poseł na sejm, członek Rady Głównej Obrony Narodowej przy Dowództwie Gł. Służby Zwycięstwu Polski, przewodniczący Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, Krajowej Reprezentacji Politycznej i Rady Jedności Narodowej, skazany w moskiewskim procesie szesnastu, zamordowany przez komunistów we Wronkach.   więcej  >>
Rataj Maciej (Polityk, nauczyciel, działacz ruchu ludowego)
Polityk, nauczyciel, działacz ruchu ludowego
Filolog klasyczny, nauczyciel gimnazjalny, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, PSL-"Piast" i PSL-"Wyzwolenie", współpracownik Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 r., członek Rady Obrony Państwa w 1920 r., minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, wieloletni poseł i marszałek Sejmu - dwukrotnie pełniący obowiązki głowy państwa, prezes Stronnictwa Ludowego, członek Rady Gł. Obrony Narodowej Służby Zwycięstwu Polski, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Ratajczak Józef "Karolczak" (1897-1942)
Major piechoty
Naczelnik Gł. Kwatery Skautowej na Rzeszę Niemiecką, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i uczestnik Powstania Wielkopolskiego, żołnierz wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, uczestnik III Powstania Śląskiego, wykładowca w Centrum Wyszkolenia Piechoty, komendant-komisarz Pogotowia Harcerzy Gł. Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, dowódca 15 pułku piechoty w kampanii 1939 r., komendant Okręgu Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej.   więcej  >>
Ratajski Cyryl "Górski" (1875-1942)
Prawnik, przedsiębiorca, polityk, działacz samorządowy i konspiracyjny
Członek Rady Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Turystycznego "Beskid", dyrektor "Dr Roman May - fabryka chemiczna" S.A., współzałożyciel Towarzystwa Krajoznawczego, członek Ligi Narodowej, zastępca komisarza Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, wieloletni prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych, Front Mores, prezes Stronnictwa Pracy w Poznaniu, Delegat Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo.   więcej  >>
Rolke Bruno "Aspik" (1896-1971)
Podpułkownik piechoty
Członek polskiego sokolstwa w Moskwie, chorąży w pułku im. B. Głowackiego w Moskwie, oficer 3 pułku strzelców polskich we Francji, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy 13 Dywizji Piechoty, uczestnik kampanii 1939 r., pierwszy komendant Okręgu Wołyń Armii Krajowej, szkoleniowiec Grupy Wojsk Polskich "Edwarda", uczestnik Powstania Warszawskiego.   więcej  >>
Rostworowski Stanisław "Odra" (1888-1944)
Generał brygady, doktor
Oficer kawalerii Legionów Polskich, adiutant Rady Regencyjnej, wyższy oficer sztabowy w wojnie polsko-bolszewickiej, szef sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych w III Powstaniu Śląskim, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, oficer w sztabach i dowództwach kawalerii, szef sztabu odcinka Warszawa-Wschód w kampanii 1939 r., komendant baz łączności w Bukareszcie, Stambule i Budapeszcie, szef Biura Inspekcji Komendy Gł. Armii Krajowej - Inspektor Okręgu Krakowskiego i Śląskiego AK.   więcej  >>
Rostworowski Tomasz SJ "Ksiądz Marek" (1904-1974)
Major, jezuita, harcmistrz, pedagog i muzyk
W Lublinie i Wilnie prowadził drużyny harcerskie, w 1937 r. został harcmistrzem; wziął udział w obronie Lwowa w 1939 r.; był kapelanem Komendy Gł. AK oraz batalionów "Wigry" i "Gustaw" w Powstaniu Warszawskim; od 1950 do 1956 r. był więźniem komunizmu; wieloletnim duszpasterzem akademickim i inteligencji katolickiej; kierownikiem sekcji polskiej Radia Watykańskiego.   więcej  >>
Rowecki Stefan "Grot" (1895-1944)
Generał dywizji
Oficer Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer dyplomowany Wojska Polskiego, zastępca szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, w kampanii 1939 r. dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, szef sztabu i zastępca Dowódcy Gł. Służby Zwycięstwu Polski, Komendant Gł. Związku Walki Zbrojnej, Dowódca Armii Krajowej, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Rudkowski Roman "Rudy" (1898-1954)
Pułkownik dyplomowany lotnictwa
Żołnierz Legionów Polskich, żołnierz II Korpusu Polskiego na Wschodzie i 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wieloletni oficer i dowódca lotniczy, absolwent Wyższej Szkoły Lotniczej, dowódca 301 dywizjonu Ziemi Pomorskiej, oficer Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, dwukrotny cichociemny, Szef Wydziału Lotnictwa Komendy Gł. Armii Krajowej, więzień komunizmu, działacz poakowskiego podziemia, uciekinier na Zachód.   więcej  >>
Runge Tadeusz "Osa" (1898-1975)
Podpułkownik rezerwy piechoty
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, obrońca Lwowa, uczestnik walk o Śląsk Cieszyński, powstaniec śląski, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, oficer WP, wykładowca Centralnej Szkoły Strzelania w Toruniu, naczelnik w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w Komisariacie Rządu w Warszawie, w UW w Nowogródku, cichociemny, oficer Kierownictwa Dywersji Komendy Gł. Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, uchodźca polityczny.   więcej  >>
Rutkowski Leopold "Muszyński" (1887-1949)
Prawnik, funkcjonariusz Polskiego Państwa Podziemnego
Działacz Centralnego Komitetu Obywatelskim Królestwa Polskiego w Rosji, więziony przez bolszewików, pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wieloletni dyrektor administracyjny - zastępca dyrektora naczelnego Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektor Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu, dyrektor Biura Prezydialnego Krajowej Rady Ministrów, więziony i zamordowany przez komunistów.   więcej  >>
Rychlik Piotr "Wysocki" (1897-1988)
Nauczyciel, działacz ruchu ludowego
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, twórca Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" w Sieradzkiem, wieloletni nauczyciel, członek władz PSL "W", w latach 1928-30 poseł na Sejm, członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, więzień niemieckiego obozu pracy w Łęgowie koło Bydgoszczy, Okręgowy Delegat Rządu w Łodzi, wizytator szkolny i dyrektor szkół we Wrocławiu.   więcej  >>
Ryńca Stanisław "Dan" (1915-1987)
Kapelan Armii Krajowej w Inspektoracie "Maria". Członek Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Skale. Represjonowany w okresie stalinowskim.   więcej  >>
Ryziński Kazimierz "Ryś" (1889-1970)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Działacz Polskich Drużyn Strzeleckich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, asystent taktyki w Wyższej Szkole Wojennej, szef Wojskowego Instytutu Naukowo-Badawczego, w kampanii 1939 r. szef sztabu obrony Lwowa, kierownik działu propagandy Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, komendantem Szkół Junaków i Młodszych Ochotniczek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.   więcej  >>
Rzepecki Jan "Prezes" (1899-1983)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Żołnierz I Brygady Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, oficer sztabowy, wykładowca taktyki w szkołach wojskowych i w Wyższej Szkole Wojennej, w kampanii 1939 r. szef sztabu Armii "Karpaty", wieloletni szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, Delegat Sił Zbrojnych na Kraj, prezes I Zarządu Gł. Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", wieloletni więzień komunizmu, historyk wojskowości i publicysta.   więcej  >>
Rzewuski Andrzej "Hańcza" (1895-1946)
Pułkownik artylerii
W wojnie polsko-bolszewickiej służył w wywiadzie, wykładowca w Centrum Wyszkolenia Artylerii i Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, w kampanii 139 r. stał na czele Ośrodka Zapasowego Artylerii Ciężkiej nr 4, oficer Komendy Gł . Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, komendant Inspektoratu Lublin AK, dowódca kompanii w Powstaniu Warszawskim, dowódca Okręgu Poznań AK, dowódca Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Warta".   więcej  >>
Sacha-Kasiarska Aleksandra "Magda" (1925-2014)
Porucznik
Porucznik Armii Krajowej, żołnierz Oddziału Dywersji Zgrupowania "Żelbet".   więcej  >>
Sanojca Antoni "Kortum" (1899-1990)
Pułkownik piechoty, inżynier
Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i kampanii 1939 r., szef Oddziału I Komendy Gł. Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim, komendant Obszaru Południowego organizacji "Nie" i Delegatury Sił Zbrojnych, wiceprezes Zarządu Gł. Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Sawicki Anatol "Cybulski" (1897-1948)
Podpułkownik
Podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, ostatni komendant lwowskiego Okręgu AK, więzień stalinowski zamordowany w trakcie przesłuchania.   więcej  >>
Sawicki Kazimierz "Sawa" (1888-1971)
Generał dywizji
Członek Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Walki Czynnej, żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 36 pułku piechoty i 16 Dywizji Piechoty, w kampanii 1939 r. walczył na czele Grupy Operacyjnej "Włodzimierz", komendant Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej, szef Biura Inspekcji Komendy Gł. AK, członek władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.   więcej  >>
Seweryn Tadeusz "Socha" (1894-1975)
Major rezerwy, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany
Członek "Strzelca", żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, nauczyciel w gimnazjach i seminariach nauczycielskich, artysta malarz i grafik, etnograf, działacz ruchu ludowego, wieloletni dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie, oficer Organizacji Orła Białego-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, kierownik Okręgowego Kierownictwa Walki Cywilnej, Okręgowy Delegat Rządu w Krakowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.   więcej  >>
Sędziak Stanisław "Warta" (1913-1978)
Podpułkownik dyplomowany piechoty
Uczestnik kampanii 1939 r., absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, cichociemny, szef sztabu i pełniący obowiązki komendanta Okręgu Nowogródek Armii Krajowej, zastępca szefa sztabu Okręgu Białystok Armii Krajowej Obywatelskiej, szef sztabu i dowódca - delegat Delegatury Sił Zbrojnych na Okręg Białystok, zastępca prezesa Obszaru Centralnego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", faktyczny wiceprezes Zarządu Gł. WiN, wieloletni więzień komunizmu.   więcej  >>
Sielecka Anna "Stokrotka" (1925-2014)
Ppor.
Żołnierz Inspektoratu "Maria" 106 Dywizji Piechoty Armii Krakowej.   więcej  >>
Sieniewicz Konrad "Sokołowski" (1909-1996)
Kapral podchorąży rezerwy piechoty, adwokat, konspirator, polityk
Współzałożyciel i sekretarz generalny Unii, wybitny i wieloletni działacz Stronnictwa Pracy, zastępca Gł. Inspektora Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i Straży Samorządowych, funkcjonariusz Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, w Powstaniu Warszawskim Rejonowy Delegat Rządu na Powiślu, wicedyrektor Departamentu Prezydialnego Delegatury Rządu, na emigracji wybitny działacz SP oraz europejskiej i światowej chrześcijańskiej demokracji.   więcej  >>
Sikora Ignacy "Gliwicki" (1882-1969)
Działacz związkowy, spółdzielczy, polityczny i konspirator
Delegat ze Śląska do Naczelnej Rady Ludowej Zaboru Pruskiego, aktywny w akcji plebiscytowej latach 1920-1921 na Górnym Śląsku i w pomocy dla III Powstania Śląskiego, prezes Związku Metalowców Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, wieloletni działacz Narodowej Partii Robotniczej, wieloletni poseł na Sejm Śląski, wiceprzewodniczący Stronnictwa Pracy, Okręgowy Delegat Rządu na Śląsk, więzień niemieckiego obozu pracy Sulau, wiceprezes śląsko-dąbrowskiego SP.   więcej  >>
Sikorski Władysław (1881-1943)
Generał broni, inżynier
Współtwórca Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, oficer Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 5 i 3 Armii, p.o. szefa Sztabu Generalnego, premier i minister spraw wewnętrznych, minister spraw wojskowych, organizator tzw. Frontu Mores, Naczelny Wódz, premier i minister spraw wojskowych na uchodźstwie.   więcej  >>
Siudut Tadeusz "Tur" (1924-2012)
Żołnierz Zgrupowania AK "Żelbet". Działał w komórkach wywiadowczych. W okresie okupacji pracował między innymi w firmie "Ostenergie" w charakterze kierowcy i tłumacza.   więcej  >>
Skorb Jan "Puszkarow" (1910-1988)
Porucznik
Rotmistrz 23 p. uł. Grodzieńskich, twórca pierwszego oddziału partyzanckiego na Nowogródczyźnie, p.o. komendanta Okręgu Nowogródek (XI 1944 r. - IV 1945 r.).   więcej  >>
Skorobohaty-Jakubowski Jan "Vogel" (1878-1955)
Generał brygady
Szef okręgu Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, członek Związku Strzeleckiego i Związku Walki Czynnej, oficer Legionów Polskich i II Korpusu Polskiego na Wschodzie, szef sztabu 5 Dywizji Strzelców Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca 3 Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza, uczestnik kampanii 1939 r., Tymczasowy Delegat Rządu, szef Biura Inspekcji Komendy Gł. Armii Krajowej, Komendant Rezerw Krajowych KG AK, uczestnik Powstania Warszawskiego.   więcej  >>
Skroczyński Albin "Łaszcz" (1890-1971)
Generał brygady
Dowódca 15 pułku strzelców polskich w 4 Dywizji Strzelców Polskich, dowódca 31 pułku piechoty, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca 64 pp, dowódca piechoty dywizyjnej 15 Dywizji Piechoty, uczestnik kampanii 1939 r., komendant Rezerw Krajowych Komendy Gł. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, komendant Obszaru Warszawskiego AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, szef sztabu Delegatury Ministerstwa Obrony Narodowej, jeniec obozów niemieckich.   więcej  >>
Smereczyński Władysław "Dąb" (1895-1958)
Podpułkownik piechoty
Żołnierz oddziałów strzeleckich J. Piłsudskiego, 2 pułku piechoty Legionów Polskich, II Korpusu Strzelców Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, w wojnie polsko-bolszewickiej dowódca batalionu 105 pp, w kampanii 1939 r. obrońca Lwowa, komendant Okręgu Stanisławów Związku Walki Zbrojnej, pełniący obowiązki komendanta Okręgu Lwów ZWZ - Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów KL Majdanek, KL Auschwitz i KL Buchenwald, w których działał w konspiracji wojskowej.   więcej  >>
Smoleński Marian Józef "Kolec" (1894-1978)
Generał brygady
Żołnierz 1 Kompanii kadrowej i 1 pułku ułanów Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, szef Oddziału II Sztabu Głównego w kampanii 1939 r., II zastępca Komendanta Gł. Związku Walki Zbrojnej w Paryżu, szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, komendant Wyższej Szkoły Wojennej w Szkocji, zastępca dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, prezes Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie.   więcej  >>
Sojczyński Stanisław "Warszyc" (1910-1947)
Kapitan rezerwy piechoty / generał brygady (2009)
Uczestnik kampanii 1939 r., komendant Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w Rzejowicach, zastępca i pełniący obowiązki komendanta Obwodu Radomsko AK, szef Kierownictwa Dywersji Obwodu Radomsko AK, w akcji "Burza" dowódca I batalionu "Ryś" 27 pułku piechoty AK, dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Sokołowski Jan "Trzaska" (1895-1986)
Pułkownik dyplomowany piechoty
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów Polskich, uczestnik wojny polski-ukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, szef sztabu 27 Dywizji Piechoty, w kampanii 1939 r. szef sztabu 35 DP - uczestnik obrony Lwowa, pełnił obowiązki komendanta Obszaru i Okręgu Lwowskiego Związku Walki Zbrojnej - 2, p.o. komendanta ZWZ na okupację sowiecką, członek władz Konwentu Organizacji Niepodległościowych, więzień komunizmu, działacz "Solidarności".   więcej  >>
Sosnkowski Kazimierz "Godziemba" (1885-1969)
Generał broni
Komendant Główny ZWZ, Wódz Naczelny Wojska Polskiego (1943-1944).   więcej  >>
Spaltenstein Wincenty "Węgliński" (1888-1958)
Prawnik
Działacz Drużyn Bartoszowych, sędzia Sądu Okręgowego we Lwowie, Sądu Powiatowego w Buczaczu i Poznaniu, Sądu Grodzkiego w Środzie i Królewskiej Hucie, wieloletni burmistrz Królewskiej Huty - Chorzowa, wieloletni adwokat w Chorzowie, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, pełniący obowiązki Okręgowego Delegata Rządu na Śląsk.   więcej  >>
Spychalski Józef "Luty" (1898-1944)
Pułkownik
Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w kampanii 1939 r, na czele Batalionu Stołecznego walczył w obronie Warszawy, dowódca wojewódzki Służby Zwycięstwu Polski i p.o. komendanta Związku Walki Zbrojnej Okręgu Lublin, komendant Obszaru nr II ZWZ Białystok, wywieziony do Moskwy i skazany na śmierć, oficer Armii Polskiej w ZSRR, cichociemny, komendant Okręgu Kraków Armii Krajowej, zamordowany przez Niemców.   więcej  >>
Stabrawa Adam "Borowy" (1908-1991)
Podpułkownik artylerii
Uczestnik kampanii 1939 r., szef sztabu Komendy Powiatowej Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendant Podokręgu Kraków-Miasto NOW, dowódcą Obwodu Nowy Targ w Inspektoracie Nowosądeckim Armii Krajowej, dowódca Inspektoratu Nowy Sącz AK i 1 pułku strzelców podhalańskich AK, zagrożony przez Sowietów rozwiązał oddziały 1 psp AK, prowadził przygotowania do tzw. "drugiej konspiracji", przedostał się do 2 Korpusu we Włoszech.   więcej  >>
Stamirowski Kazimierz "Benjaminek" (1884-1943)
Podpułkownik dyplomowany rezerwy kawalerii
Uczestnik rewolucji 1905 r., oficer Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej - szef Oddziału II Frontu Litewsko-Białoruskiego, 4 i 2 Armii, szef sztabu 28 Dywizji Piechoty, dowódca 7 pułku ułanów, uczestnik przewrotu majowego 1926 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Prezydium Rady Ministrów, prezes Państwowego Banku Rolnego, współtwórca Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, zamordowany w Auschwitz.   więcej  >>
Stemler Józef "Jan Dąbski" (1888-1966)
Pedagog, działacz oświatowy, konspiracyjny i społeczny
Organizator Sokolich Drużyn Polowych, wysiedlony do Ufy, inspektor Polskiej Macierzy Szkolnej i dyrektor Powszechnego Uniwersytetu Ludowego w Kijowie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wieloletni dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej, pracownik Zarządu Gł. Polskiego Czerwonego Krzyża, więzień KL Auschwitz, wicedyrektor Departamentu Prasy i Informacji Delegatury Rządu na Kraj, porwany do Moskwy uczestnik procesu szesnastu, więzień komunizmu, członek Rady Prymasowskiej.   więcej  >>
Studziński Adam (1911-2008)
Generał
Dominikanin, kapelan w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał brygady Wojska Polskiego, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.   więcej  >>
Stypułkowski Zbigniew "Czemp" (1904-1979)
Prawnik, działacz narodowy, poseł na Sejm
Uczestnik rozbrajania Niemców w Warszawie w XI 1918 r., uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, członek warszawskiej adwokatury, wieloletni działacz Stronnictwa Narodowego, poseł na Sejm, uczestnik kampanii 1939 r., jeniec obozów sowieckich i niemieckich, w 1942 r. inicjator powstania Narodowych Sił Zbrojnych, w 1944 r. doprowadził do włączenia NSZ w szeregi Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, współtwórca Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, porwany do Moskwy i skazany w tzw. procesie szesnastu, emigracyjny działacz polityczny.   więcej  >>
Sulik Nikodem "Ładyna" (1893-1954)
Generał brygady
Żołnierz Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, komendant Centralnej Szkoły Straży Celnej, w kampanii 1939 r. dowódca pułku Korpusu Ochrony Pogranicza "Sarny", dowódca wojewódzki Służby Zwycięstwu Polski na Wileńszczyźnie, komendant Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej, więzień polityczny w ZSRR skazany na śmierć, dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty w kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego.   więcej  >>
Sura Jan (1923-2012)
ppłk.
We wrześniu 1939 r. ochotnik w obronie Lwowa, zaprzysiężony w organizacji "Wyzwolenie" Stronnictwa Narodowego, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej scalonej z Armią Krajową. Aresztowany przez UB, skazany na 5 lat więzienia.   więcej  >>
Suszczyński Hieronim "Dyrektor" (1895-1964)
Pułkownik artylerii
Oficer I Korpusu Polskiego na Wschodzie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca 13 dywizjonu artylerii konnej, dowódca 26 pułku artylerii lekkiej, uczestnik kampanii 1939 r. - walczył nad Notecią i w bitwie nad Bzurą, oficer Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, komendant gł. Polskiej Organizacji Zbrojnej, komendantem Podokręgu Wschód Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej, dowódca 8 Dywizji Piechoty AK, uczestnik akcji "Burza", łagiernik.   więcej  >>
Synowiec Władysław "Groźny" (1915-1951)
Żołnierz Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, a od wiosny 1943 r. dowódca placówki AK w Skale. Po wojnie kierownik komórki gminnej WiN w Skale. W 1949 r. aresztowany, zmarł (lub został zamordowany) 17 listopada 1951 r. w więzieniu we Wronkach.   więcej  >>
Szczepański Józef Andrzej "Ziutek" (1922-1944)
Podporucznik
Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji na Koppego, brał udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierz batalionu "Parasol", wybitny poeta młodego pokolenia czasu okupacji, autor znanych piosenek powstańczych "Pałacyk Michla" czy "Parasol Piosenka Szturmowa".   więcej  >>
Szczurek-Cergowski Jan "Sławbor" (1897-1972)
Pułkownik artylerii Wojska Polskiego
Oficer AK, organizator konspiracji antykomunistycznej, więzień czasów stalinowskich.   więcej  >>
Szendzielarz Zygmunt "Łupaszko" (1910-1951)
Major kawalerii
W kampanii 1939 r. dowódca 3 szwadronu 4 pułku ułanów, oficer Służby Zwycięstwu Polski - Związkowi Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, dowódca 5 Brygady Wileńskiej AK, oddziałów eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK i Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego AK - odtworzonej 5 i 6 Brygady Wileńskiej, ofiara komunistycznego mordu sądowego.   więcej  >>
Szlachta Emilia "Mila" (1919-2014)
Porucznik
Harcerka, żołnierz AK, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie.   więcej  >>
Sztumberk-Rychter Tadeusz "Miłosz" (1907-1972)
Oficer artylerii Wojska Polskiego, dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, więzień czasów stalinowskich.   więcej  >>
Szwedowski Stefan "Błażej" (1891-1973)
Związkowy działacz niepodległościowy
   więcej  >>
Szwiec Waldemar "Robot" (1915-1943)
Major
W 1939 r walczył nad Bzurą i w obronie Warszawy, był kurierem na Węgry, walczył w kampanii francuskiej 1940 r., cichociemny, inspektor dywersji Obwodu Końskie AK, dowódca II Zgrupowania Partyzanckiego na Kielecczyźnie.   więcej  >>
Szydłowski Adam "Poleszuk" (1900-1960)
Podpułkownik
Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, PSZ i Armii Krajowej, cichociemny.   więcej  >>
Szymusik Bogdan "Szymon" (1919-2015)
Szeregowy żołnierz Armii Krajowej w Obwódzie Przemyślany.   więcej  >>
Śniadecka Grażyna "Grażyna" (1923-1943)
Starszy strzelec
Była kurierem III odcinka "Wachlarza"; otrzymała przydział do 1 plutonu II Zgrupowania ppor. Waldemara Szwieca ps. "Robot", z funkcją amunicyjnego ręcznego karabinu maszynowego; przeszła z bronią w ręku cały szlak bojowy II Zgrupowania w Kieleckiem.   więcej  >>
Świtalski Adam "Dąbrowa" (1894-1952)
Pułkownik piechoty
   więcej  >>
Tarnówka Lucjan "Tyczka" (1925–1998)
Żołnierz 5. pułku strzelców konnych Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej AK. Po wojnie członek Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Skale. Aresztowany przez UB i skazany na 6 lat więzienia.   więcej  >>
Teliga Józef "Sfinks" (1914-2007)
Pułkownik
Żołnierz Armii Krajowej, szef ekspozytury Oddziału II AK w Radomiu. Członek ROAK i WiN. Działacz "Solidarności".   więcej  >>
Thun Stanisław "Janusz" (1894-1944)
Legionista, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej.   więcej  >>
Trojanowski Franciszek "Trojańczyk" (1899-1957)
Podpułkownik
Podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant okręgu AK Pomorze.   więcej  >>
Trybus Adam "Mścisław" (1909-1982)
Major piechoty
Harcerz, oficer rezerwy - w 1939 r. - 2 Pułk Strzelców Podhalańskich, Oficer Legii Oficerskiej (Francja) - 3 Brygada Kadrowa Strzelców. 1 Brygada Strzelców 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.   więcej  >>
Tumanowicz Walerian "Jagodziński" (1884-1947)
Legionista, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacz WIN.   więcej  >>
Tumidajski Kazimierz "Marcin" (1897-1947)
Generał
Generał piechoty, Komendant Okręgu AK Lublin, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Więzień NKWD. Zamordowany w ZSRR.   więcej  >>
Tunguz-Zawiślak Józef (1890-1961)
Pułkownik piechoty Wojska Polskiego.   więcej  >>
Urbański Franciszek "Kredytowicz" (1891-1949)
Polityk chadecki
Polityk chadecki, poseł na Sejm RP, sądzony i skazany w "Procesie szesnastu" w Moskwie.   więcej  >>
Waskiel Wiktor "Borowik" (1922-2013)
Kapitan
Żołnierz 77 pp AK. Jeden z pierwszych partyzantów Okręgu Nowogródzkiego AK.   więcej  >>
Wcisło Stanisław (1917-2006)
Dr praw, w czasie okupacji żołnierz AK w krakowskim Bieżanowie. Po rozwiązaniu AK ukrył w swoim rodzinnym domu arsenał oddziału i ujawnił go dopiero w 1997 roku, przekazując Muzeum AK. Od 1947 na emigracji. Muzeum AK przekazał także swoje zbiory militariów i księgozbiór.   więcej  >>
Wiktor Barbara "Żar" (1924-1994)
Żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.   więcej  >>
Wittek Maria "Mira" (1899-1997)
Generał brygady
Pierwsza kobieta - generał w Wojsku Polskim w historii, jedyna do kwietnia 2006. W czasie wojny obronnej Polski w 1939 r. była Komendantką Główną Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej. Od października 1939 do stycznia 1945 stała na czele Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.    więcej  >>
Włodarkiewicz Jan "Darwicz" (1900-1942)
Podpułkownik
Podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, pierwszy komendant "Wachlarza".   więcej  >>
Wycech Czesław (1899-1977)
Działacz ruchu ludowego
Działacz ruchu ludowego, po II wojnie światowej wysoki funkcjonariusz komunistyczny, marszałek sejmu PRL.   więcej  >>
Wyrwa Józef "Furgalski" (1898-1970)
Major
Legendarny dowódca partyzancki, wraz z majorem Henrykiem Dobrzańskim ps. Hubal - był jednym z pierwszych organizatorów podziemnej działalności na kielecczyźnie.   więcej  >>
Zadrowski Feliks "Skupiewski" (1890-1952)
Adwokat, członek Delegatury Rządu na Kraj.   więcej  >>
Zaremba Zygmunt "Andrzej Czarski" (1895-1967)
Socjalista, działacz emigracyjny, publicysta.   więcej  >>
Zarembiński Wiktor "Zrąb" (1903-1943)
Major
Skaut, ułan, cichociemy, żołnierz w Okręgu Lwowskim AK, zginął tragiczną śmiercią w więzieniu na ul. Łąckiego we Lwowie w kwietniu 1943.   więcej  >>
Zawacka Elżbieta "Zo" (1909-2009)
Generał brygady
Kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, jedyna kobieta wśród cichociemnych, profesor nauk humanistycznych.   więcej  >>
Zawarczyński Roman "Sewer" (1896 1959)
Podpułkowik
Komendant Obwodu Armii Krajowej Pińczów - kryptonim "Perz" Inspektoratu Rejonowego Miechów "Miś", "Maria" i od 1944 roku dowódca 120 pułku piechoty "Kawiarnia" Ziemi Pińczowskiej 106 Dywizji Piechoty "Dom" Armii Krajowej.   więcej  >>
Zgórniak Marian (1924-2007)
W czasie wojny należał do oddziału Związku Walki Czynnej - Armii Krajowej, aresztowany trafił do KL Auschwitz. Był autorem wielu cennych prac poświęconych dziejom walk o wolność i suwerenność.   więcej  >>
Zieliński Bohdan "Tytus" (1906-2001)
Generał brygady
Oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, honorowy Przewodniczący Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, lublinianin z urodzenia, krakowianin z wyboru.   więcej  >>
Ziemięcki Bronisław (1885-1944)
Polityk, poseł na Sejm RP, funkcjonariusz delegatury Rządu RP na Kraj.   więcej  >>
Ziemski Karol "Wachnowski" (1895-1974)
Generał brygady
Walczył w odsieczy Lwowa i wojnie polsko-bolszewickiej, wykładał w Wyższej Szkole Wojennej, dowodził 36 Pułkiem Piechoty Legii Akademickiej w kampanii 1939 r., stał na czele pionu wojskowego Polskiego Związku Wolności, a po scaleniu z Armią Krajową był szefem Wydziału Wyszkolenia Piechoty Oddziału III Komendy Gł. AK, w Powstaniu Warszawskim dowodził Grupą "Północ" i był zastępcą dowódcy Warszawskiego Korpusu AK.   więcej  >>
Zientarski-Liziński Jan "Ein" (1894-1982)
Pułkownik piechoty
Komendant Związku Strzeleckiego w Sosnowcu, członek Związku Walki Czynnej, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, dowódca 13 pułku piechoty, dowódca piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty, dowódca Oddziału Wydzielonego 10 DP Armii "Łódź" i uczestnik kampanii 1939 r., internowany na Węgrzech, oficer Obozu Polski Walczącej, dowódca Okręgu Kielce-Radom Armii Krajowej i Kieleckiego Korpusu AK, więzień komunizmu.   więcej  >>
Zwierzyński Aleksander "Aleksander" (1880-1952)
Działacz Stronnictwa Narodowego, wiceprezes Rady Jedności Narodowej, sądzony i skazany w moskiewskim "Procesie szesnastu".   więcej  >>
Zych Władysław "Bolesław" (1899-1981)
Profesor, żołnierz AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.   więcej  >>
Żebrowski-Jasieńczyk Władysław "Żuk" (1883-1940)
Pułkownik
Pułkownik artylerii w Wojsku Polskim, członek konspiracji lwowskiej.   więcej  >>
Żegota-Januszajtis Marian (1889-1973)
Generał dywizji
Legionista, generał dywizji Wojska Polskiego, działacz emigracyjny   więcej  >>
Żenczykowski Tadeusz "Kania" (1907-1997)
Działacz polityczny, dziennikarz, oficer AK, działacz emigracyjny, Kawaler Orderu Orła Białego.   więcej  >>
Żukowski Leszek "Antek" (1929)
Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   więcej  >>
Żygulski Kazimierz (1919-2012)
Humanista, działacz polityczny w okresie PRL.   więcej  >>
wszystkich: 290 na stronach: 1
początek              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila