start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  W MEDIACH  >  SZCZEGÓŁY
2012-12-31 Hejnał Oświatowy
Konferencja dla nauczycieli w Muzeum AK

Stałe dokształcanie się ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju zawodowego nauczycieli. Często przybiera ono formę samouctwa, jednak łatwiej poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności komunikując się z innymi. Naprzeciw takim potrzebom pedagogów wychodzą inicjatywy wielu instytucji kultury. Przykładem może być spotkanie, podczas którego można było się zapoznać z najnowszą stałą ekspozycją muzealną w Krakowie. W dniu 23 października 2012 r. w Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" przeprowadzono trzygodzinne szkolenie warsztatowe. Zostało ono zatytułowane: "Polska pod okupacją w II wojnie światowej", a jego organizatorami poza Muzeum AK, było Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Doradców Metodycznych Urzędu Miasta Krakowa w zakresie specjalności nauczania Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Muzeum reprezentował zajmujący się edukacją pracownik merytoryczny Artur Jachna, MCDN wicedyrektor Halina Wesołowska oraz Mariusz Stinia, a Zespół Doradców Metodycznych UMK Grzegorz Szymanowski i Anna Nowakowska. Adresatami omawianego spotkania metodycznego byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół z całego obszaru województwa małopolskiego.

Przybyli zebrali się w auli, gdzie zostali powitani przez przedstawicieli organizatorów. M. Stinia przedstawił propozycje MCDN na rok szkolny 2012/2013. G. Szymanowski z kolei przedstawił wybraną problematykę nowej podstawy programowej kształcenia historycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych, ukazując jednocześnie punkty zbieżne z zawartością merytoryczną ekspozycji stałej. Wypowiedź tę uzupełnił A. Jachna, który odniósł się do zagadnienia polskich losów w czasie wojny i okupacji 1939-1945 zawartej w najnowszych podręcznikach szkolnych do nauczania historii w kl. 1 szkół ponadgimnazjalnych. Omówił również w zarysie dzieje Muzeum, jego potencjał edukacyjny wraz z możliwościami wykorzystania go przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych a także najbliższe plany wystawiennicze. Było to wstępem do oprowadzania, gdzie A. Jachnę wsparł swoją rozległą wiedzą lotniczą G. Szymanowski, który zaprezentował ponadto rekonstrukcję fantomową kadłuba bombowca brytyjskiego HP Halifax własnego autorstwa.

Eskpozycja stała Muzeum AK składa się z następujących przestrzeni wystawienniczych: Dwudziestolecie międzywojenne (w arkadach przy dziedzińcu i w pierwszej sali parteru), Kampania Polska 1939 r. (w następnej sali), Obozy jenieckie i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (w trzeciej sali parteru), Dwie okupacje - niemiecka i sowiecka (pomieszczenie po drugiej stronie dziedzińca). Najważniejsza jest jednak część wystawy ukazująca w wieloaspektowej formie problematykę Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (znajduje się ona w podziemiach budynku).

Spotkanie zakończyło się w auli, gdzie uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz bezpłatne pakiety materiałów dydaktycznych dotyczących historii najnowszej.

Artur Jachna, pracownik merytoryczny Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.

"Hejnał Oświatowy". Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Numer 12 (118) 2012

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila