start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  W MEDIACH  >  SZCZEGÓŁY
2013-12-15 Biuletyn ŚZŻ AK
Zmiany w składzie Rady Muzeum AK w Krakowie

Zgodnie z prawem Zarządu Województwa Małopolskiego powołana została Rada Muzeum przy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa "Nila". Przewodniczącym Rady IV kadencji został Kazimierz Barczyk, a funkcje wiceprzewodniczących objęli: płk Kazimierz Kemmer, prof. dr hab. Leszek Żukowski i prof. Tomasz Gąsowski.

Rada liczy 15 członków, wybieranych na czteroletnie kadencje.

2 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum AK. Dyrektor Muzeum AK, dr Janusz Mierzwa przedstawił bieżącą sytuację placówki, a także plany na rok 2014. Zwrocił uwagę na problem pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności, jak również na podjęte działania oszczędnościowe. Ważnym elementem pracy Muzeum jest edukacja, stąd decyzja wzbogacania oferty dla szkół.

Zostały przygotowane scenariusze lekcji muzealnych, dostosowane dla różnych poziomów edukacji. Uruchomiono praktyki studenckie; Muzeum nadal korzysta z pomocy wolontariuszy.

Muzeum współpracuje zarówno ze środowiskami kombatanckimi, jak i naukowymi w Kraju i za granicą. Organizuje wysoko oceniane debaty tematyczne; pierwsza odbyła się 14 listopada i poświęcona była polityce historycznej i polityce pamięci.

Zaplanowano modernizację strony internetowej. Trwają przygotowania do wydania informatora o zbiorach muzealnych i zasobie archiwalnym. W planach jest powołanie przy Muzeum zespołu do opracowania rocznika naukowego. Funkcje informatora bieżącego ma natomiast pełnić internetowy newsletter. Przewiduje się kontunuowanie promocji książek historycznych i otwarcie DKF-u.

Rok 2014 w pracy Muzeum określony jest przez dwie rocznice: siedemdziesiątą - Akcji "Burza" oraz setną - wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów 6 sierpnia 1914 r.

W ramach tej pierwszej przewidziano między innymi organizację dwóch wystaw: "Burza na Wołyniu" oraz "Burza we Lwowie". Na ukończeniu są prace nad kalendarzem rocznicowym związanym z 70. rocznicą Akcji Burza; 1/3 dochodu z jego sprzedaży zostanie przeznaczona na wsparcie akcji budowy Pomnika Armii Krajowej.

Stulecie wymarszu I Kadrowej Muzeum akcentować będzie podkreśleniem roli legionistów w Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym. Zorganizowana zostanie konferencja naukowa oraz wystawa, która w części dotyczyć będzie osoby patrona Muzeum - Generała Fieldorfa "Nila".

Rok 2014 to również upamiętnianie siedemdziesięciolecia Powstania Warszawskiego, w postaci zarówno klasycznych uroczystości, jak i imprez gromadzących młodzież.

Zamierzone prace Muzeum Armii Krajowej mają na celu nadanie Instytucji rangi poważnego, ogólnokrajowego centrum badań naukowych, edukacji i popularyzacji tematyki związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym.

Liliana Kaczor, Piotr Makuła

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila