start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  ORGANIZATORZY
  ORGANIZATORZY MUZEUM AK
Muzeum Armii Krajowej jest gmino-wojewódzką samorządową instytucją kultury w myśl Uchwały nr XVII/189/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 r. i Uchwały nr LV/348/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r.

Umowa pomiędzy Miastem Krakowem a Województwem Małopolskim w sprawie utworzenia, prowadzenia i finansowania Muzeum została zawarta 24 marca 2000 r.

W uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uchwałą Nr 643/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2000 r. nadano Statut Muzeum Armii Krajowej, który został znowelizowany Uchwałą Nr 380/2002 ZMK z dnia 7 marca 2002 r. poprzez nadanie Muzeum imienia Generała Emila Fieldorfa "Nila".

Muzeum AK zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Kraków 29 czerwca 2000 r., przez co uzyskało osobowość prawną.

Po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarząd Miasta Krakowa z dniem 16 czerwca 2000 r. powołał na stanowisko Dyrektora Muzeum AK Adama Rąpalskiego, który 1 lipca 2013 r. przeszedł na emeryturę. Po nim obowiązki Dyrektora pełnił jego zastępca Tadeusz Żaba, zaś od 1 sierpnia 2013 r. na stanowisko Dyrektora Muzeum AK został powołany dr Janusz Mierzwa.
  MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. Generała Emila Fieldorfa - Nila

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

tel. 12 41 00 770
fax: 12 41 00 760, 12 41 00 770 wewn. 805

e-mail: biuro@muzeum-ak.pl
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila