start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  RADA MUZEUM
  RADA MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
Przy Muzeum Armii Krajowej działa Rada Muzeum zgodnie z postanowieniami Ustawy o muzeach (z dnia 21 XI 1996 r. z późn.zm.) i Statutu Muzeum Armii Krajowej (wprowadzonego Uchwałą Nr 634/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 VI 2000 r.w uzgodnieniu z Ministrem Kultury).

Jest upoważniona do sprawowania nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, oceniania działalności Muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora sprawozdania rocznego oraz opiniowania rocznego planu działalności.

Rada liczy piętnastu członków i jest powoływana na czteroletnią kadencję. Radę Muzeum AK I. kadencji powołał Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 XII 2000 r. po wyrażeniu zgody przez Zarząd Miasta Krakowa, a na następne kadencje powoływał i jej skład, zmieniał oraz uzupełniał ZWM po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 19 I 2001 r. pierwszym Przewodniczącym Rady Muzeum AK został wybrany gen. bryg. Bohdan Zieliński "Tytus", który pełnił tę funkcję aż do śmierci - 21 V 2001 r . Po nim powierzono ją Kazimierzowi Barczykowi. Obecnie przewodniczšcym Rady jest dr hab. Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.


UCHWAŁY RADY MUZEUM ARMII KRAJOWEJ >>>
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila