start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  RADA MUZEUM  >  SKŁAD RADY
  RADA MUZEUM AK III KADENCJI
Śp. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP
Honorowy Przewodniczący Rady

Małgorzata Radwan-Ballada
Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

Śp. Marian Barbach
Wiceprzewodniczący Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Rady
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Maciej Beiersdorf
Dyrektor Muzeum Historii Fotografii

Gen. dyw. dr Jerzy Biziewski
Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego

Mjr adw. Ryszard Brodowski
Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Agata Michałek-Budzicz
Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność

Ppłk Kazimierz Kemmer
Wiceprzewodniczący Rady
Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej

Płk Stanisław Dąbrowa-Kostka VM
Oficer Armii Krajowej

Mjr Jerzy Krusenstern
Prezes Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK

Dr hab. Andrzej K. Kunert
historyk

Dr Marek Lasota
Dyrektor Oddziału Krakowskiego IPN

Ppłk Stanisław Oleksiak VM
Honorowy Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej


Uchwała Nr 1097/10 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 21 września 2010 r.
(fragment)

Do Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie powołuje się:

1. W miejsce Pana płk. Czesława Cywińskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. - Pana Stanisława Oleksiaka obecnego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
2. W miejsce Pana gen. dyw. Zbigniewa Głowienki, dotychczasowego Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego - Pana gen. dyw. dr. Jerzego Biziewskiego - obecnego Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego.

*********

Ostatnie posiedzenie Rady Muzeum AK III kadencji odbyło się 12 sierpnia 2013 roku.
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila