start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  RADA MUZEUM  >  PROTOKOŁY
  PROTOKOŁY RADY MUZEUM AK
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 12 sierpnia 2013 2013-08-12 
Przewodniczący Rady Muzeum AK - Kazimierz Barczyk powitał członków Rady, Dyrektora Muzeum AK dra Janusza Mierzwę i ppłk. Krzysztofa Miękinę - delegata dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego. Poinformował, że głównymi celami posiedzenia jest wyłonienie dwóch kandydatów do Rady Muzeum IV kadencji, wystąpienie nowego Dyrektora Muzeum AK i dyskusja.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 8 kwietnia 2013 2013-04-08 
Przewodniczący Rady Muzeum AK Kazimierz Barczyk powitał zgromadzonych oraz przedstawił zasady przeprowadzanego konkursu na nowego dyrektora Muzeum AK, oraz konieczność wydelegowania dwóch kandydatów Rady Muzeum AK do komisji konkursowej. Omówił ustawowy skład komisji konkursowej, zaznaczył, że do konkursu stanęło dużo osób.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 9 lutego 2012 2012-02-09 
Otwarcia posiedzenia Rady Muzeum AK, powitania Gości i Członków Rady dokonał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady. Następnie Przewodniczący poinformował zebranych o podjętych rozmowach w sprawie dołączenia do Organizatorów Muzeum przez Ministerstwo Obrony Narodowej.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 1 lipca 2010 2010-07-01 
Na początku obrad Dyrektor Muzeum Armii Krajowej Adam Rąpalski powitał wszystkich przybyłych. Przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej Kazimierz Barczyk wspomniał śp. Ryszarda Kaczorowskiego Honorowego Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej i śp. Płk Czesława Cywińskiego Wiceprzewodniczącego Radu Muzeum Armii Krajowej; minutą ciszy uczczono wszystkie ofiary Tragedii Smoleńskiej.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 1 września 2009 2009-09-01 
Otwarcia posiedzenia Rady oraz przywitania zebranych Gości i Członków Rady dokonał Dyrektor Muzeum Armii Krajowej Adam Rąpalski, po czym oddał głos Kazimierzowi Barczykowi Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego, który podziękował za uczestnictwo w tym posiedzeniu wszystkim zebranym gościom, a zwłaszcza J.E. Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu Prezydentowi II RP oraz Małżonce Karolinie, którzy już kilkakrotnie odwiedzali Muzeum. Następnie w imieniu Województwa Małopolskiego przedstawił uchwałę Zarządu podjętą w porozumieniu z Prezydentem Krakowa o powołaniu Członków Rady Muzeum na nową kadencję i wręczył im nominacje.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 7 maja 2009 2009-05-07 
Otwarcia ostatniego posiedzenia II kadencji Rady Muzeum Armii Krajowej a zarazem powitania przybyłych Gości i członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Barczyk, który jednocześnie przedstawił program posiedzenia, które następnie do końca prowadził.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28 listopada 2008 2008-11-28 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Muzeum AK - Pan Kazimierz Barczyk. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum AK za lata 2007-2008 skupione było wokół kwestii pozyskiwania nowych zbiorów, przyrostu ilości muzealiów i archiwaliów.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 13 marca 2008 2008-03-13 
W czasie otwartego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Muzeum AK Minister Władysław Bartoszewski, Honorowy Przewodniczący Rady Muzeum AK stwierdził w swym wystąpieniu, że są dwa najważniejsze muzea pamięci właśnie kształtujące się w Polsce - Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28 czerwca 2007 2007-06-28 
Otwarcia posiedzenia Rady i przywitania zebranych Gości i Członków Rady dokonał przewodniczący Rady Kazimierz Barczyk, który przedstawił również program posiedzenia i następnie do końca je poprowadził. Prezes inż. arch. Ryszard Jurkowski wraz z Członkami Zespołu Projektowego zaprezentował projekt budowlany Rewaloryzacji i adaptacji budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej, posługując się środkami audiowizualnymi.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 8 maja 2006 2006-05-08 
Na początku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Barczyk powitał wszystkich obecnych, w tym Prezydenta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego, Prezesa SARP Ryszarda Jurkowskiego, przedstawicieli mediów: Tomasza Domalewskiego, Wiceprezesa Zarządu Wydawnictwa Jagiellonia - wydawcy "Dziennika Polskiego", Marka Szczepanka, Sekretarza Programowego TV Kraków i Janusza Andrzejowskiego, Prezesa Radia "Kraków" (Marszałek Janusz Sepioł nie przybył z powodu nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego). Następnie przedstawił porządek obrad, dzieląc je na dwie części. Część pierwszą, poświęconą rozpatrzeniu projektów uchwał i podpisaniu przez przedstawicieli mediów listu intencyjnego w sprawie patronatu medialnego nad modernizacją Muzeum AK. Część druga miała dotyczyć sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Muzeum.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 19 września 2005 2005-09-19 
Na początku obrad dyrektor Muzeum Armii Krajowej oraz przewodniczący Rady Muzeum AK powitali zgromadzonych Członków Rady na kolejnym jej posiedzeniu. Kazimierz Barczyk przedstawił porządek obrad i zakomunikował zebranym, że 26 sierpnia 2005 roku doszło do dużego sukcesu w historii MAK. Stwierdził, że tego dnia prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o wykupieniu za 1000000 zł budynku - siedziby MAK od Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Gminy Miasta Krakowa.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 24 maja 2005 2005-05-24 
Na początku obrad Adam Rąpalski, Dyrektor Muzeum AK powitał wszystkich zebranych na pierwszym posiedzeniu II kadencji RMAK, po czyni poprosił o zabranie głosu Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego. Marszałek przypomniał o dwóch bataliach o Pamięć. Jedną wygraną w rocznicę wyzwolenia Oświęcimia, a drugą przegraną w rocznicę 60-lecia zakończenia wojny. Podkreślił, że MAK jest placówką frontową w walce o tę pamięć.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 15 grudnia 2004 2004-12-15 
Na początku obrad przewodniczący RMAK Kazimierz Barczyk powitał zebranych członków rady [lista obecności dołączona do protokołu], a także panów: Kazimierza Guzikowskiego, Jerzego Krusensterna, Zenona Malika oraz dyrekcję MAK. Podkreślił wyjątkowość placówki, jaką jest MAK, przypomniał wkład kombatantów w zorganizowanie tego miejsca, w tym rolę ś.p. gen. Zielińskiego "Tytusa".   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 20 stycznia 2004 2004-01-20 
Na posiedzeniu Rady Muzeum AK 20.01.2004 obecni byli: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisław Dziedzic oraz członkowie RMAK: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący RMAK, kpt inż. Kazimierz Kemmer, Wiceprzewodniczący RMAK, Marian Barbach, Kazimierz Bednarek, mec, Ryszard Brodowski, dr Krzysztof Gurba, Stanisław Handzlik, Andrzej Kostrzewski, Janusz T. Nowak, Teresa Starmach.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28 kwietnia 2003 2003-04-28 
Po powitaniu zebranych członków Rady Muzeum Armii Krajowej oraz pana Jerzego Krusensterna, sekretarza Fundacji Muzeum Histoorii AK przez dyrektora MAK przewodniczący RMAK Kazimierz Barczyk otworzył obrady.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 24 lutego 2003 2003-02-24 
Na początku zebrania Rady Muzeum AK jej przewodniczący Kazimierz Barczyk przedstawił program nadzwyczajnego posiedzenia, którym jednym z punktów ma być wybór Jana Nowaka Jeziorańskiego na honorowego przewodniczącego Rady Muzeum AK.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 15 kwietnia 2002 2002-04-15 
Na początku obrad Rady MAK, jej przewodniczący K. Barczyk powitał w składzie Rady nowych członków: mecenasa Ryszarda Brodowskiego i starszego kustosza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Janusza T. Nowaka.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10 lipca 2001 2001-07-10 
Na początku obrad Rady MAK poseł K.Barczyk zaproponował uczczenie minutą ciszy zasługi i misję ś.p. gen. B. Zielińskiego "Tytusa". K. Barczyk podał program posiedzenia Rady Muzeum, który został przyjęty jednogłośnie.   więcej
 Protokół z posiedzenia Rady w dniu 19 stycznia 2001 2001-01-19 
W mowie powitalnej do zebranych gości dyrektor muzeum nawiązał do wydarzenia sprzed 56 lat, tj. do rocznicy rozwiązania AK 19.01.45 przez gen. Leopolda Okulickiego.   więcej
wszystkich: 19 na stronach: 1
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila