start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  RADA MUZEUM  >  UCHWAŁY
  UCHWAŁY RADY MUZEUM AK
 Uchwały Rady Muzeum z dn. 19 września 2018 r. 2018-09-19 
Uchwały Rady Muzeum z dn. 19 września 2018 r.   więcej  >>
 Uchwały Rady Muzeum AK z 30 maja 2017 2017-08-16 
Uchwały Rady Muzeum nr 1-8   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2015-10-13 
Uchwała w sprawie zatwierdzenie Sprawozdana z działalności Muzeum AK w 2014 r.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2015-10-13 
Uchwała w sprawie wyznaczenia do składu Komisji Konkursowej na Dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie dwóch przedstawicieli.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2014-07-02 
Uchwała w sprawie wyboru Tadeusza Bieńkowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej im. Gen Emila Fieldorfa "Nila".   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2014-07-02 
Uchwała w sprawie zaakceptowania "Sprawozdania z działalności Muzeum za rok 2013".   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2014-07-02 
Uchwała opiniująca pozytywnie "Plan działalności Muzeum Armii Krajowej na rok 2014".   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2014-07-02 
Uchwała w sprawie działań na rzecz wzniesienia Pomnika AK w Krakowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2013-08-12 
Rada jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Zarządu Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa, by - zgodnie z wieloletnią tradycją - w miejsce zasiadającego w Radzie Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, Pana Gen. dyw. dra Jerzego Biziewskiego, powołany został jego następca Pan Gen. bryg. Andrzej Knap.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2013-08-12 
Kończąca swoją III kadencję Rada Muzeum Armii Krajowej składa serdeczne podziękowania emerytowanemu Dyrektorowi Panu Adamowi Rąpalskiemu, jego Zastępcy Panu Tadeuszowi Żabie i Pracownikom Muzeum AK za to, że w bardzo dobrej współpracy z Radą pod przewodnictwem Pana Kazimierza Barczyka doprowadzili Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego do obecnej świetności.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2013-08-12 
Rada Muzeum Armii Krajowej proponuje, by w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego - 27 września 2013 r. w gmachu Muzeum dokonać odsłonięcia tablic upamiętniających największych darczyńców Muzeum Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2013-04-08 
W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Armii Krajowej, Rada Muzeum AK po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wyznacza do składu komisji konkursowej dwóch Członków - Pana Przewodniczącego Kazimierza Barczyka i Pana Dra hab. Andrzeja K. Kunerta.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2013-04-08 
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrekcję Muzeum AK Sprawozdaniem z działalności Muzeum Armii Krajowej za rok 2012, jego analizie i dyskusji nad nim, Rada Muzeum AK zatwierdza sprawozdanie i wysoko ocenia działalność Muzeum w roku ubiegłym.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2013-04-08 
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrektora Muzeum AK Planem działalności Muzeum Armii Krajowej na rok 2013, jego analizie i dyskusji nad nim, Rada Muzeum AK opiniuje go pozytywnie.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2013-04-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej wyraża swoje oburzenie dla przesłania i treści niemieckiego serialu filmowego "Nasze matki, nasi ojcowie" (Unsere Mütter, Unsere Väter), wyprodukowanego w 2013 r. poprzez telewizję publiczną ZDF.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2012-02-09 
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrektora Muzeum AK Sprawozdaniem z działalności Muzeum Armii Krajowej za rok 2011, jego analizie i dyskusji nad nim, Rada Muzeum AK zatwierdza sprawozdanie i wysoko ocenia działalność Muzeum w roku ubiegłym.   więcej  >>
 Uchwała nr 10 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Zarządu Województwa Małopolskiego o pozostawienie w gestii Muzeum AK kwoty około 1 miliona złotych zaoszczędzonej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zaprojektowanie i obecnie wykonywaną ekspozycję stałą Muzeum AK - dla ogromnych potrzeb jego pierwszego wyposażenia, zgodnie ze Studium Wykonalności Inwestycji.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2012-02-09 
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Dyrektora Muzeum AK Planem działalności Muzeum Armii Krajowej na rok 2012, jego analizie i dyskusji nad nim, Rada Muzeum AK opiniuje go pozytywnie.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Ministra Obrony Narodowej, Pana Tomasza Siemoniaka o przejęcie jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego w związku z otwarciem zrewaloryzowanego budynku Muzeum w dniu 26 września 2011 r.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się z apelem do mieszkańców oraz władz Krakowa i Małopolski o wsparcie budowy pomnika Armii Krajowej w zatwierdzonej lokalizacji przy bulwarach wiślanych pomiędzy Wawelem a mostem Grunwaldzkim w Krakowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 5 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do dyrekcji Muzeum AK o zintensyfikowanie działań mających na celu promowanie Muzeum AK w nowoczesnych środkach masowego przekazu.   więcej  >>
 Uchwała nr 6 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o uzupełnienie w pierwszym kwartale br. dotacji podmiotowej Muzeum o kwotę 350.000 zł do poziomu przyznanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.   więcej  >>
 Uchwała nr 7 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej składa serdeczne wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich osób zasłużonych w dziele powstania wyjątkowego pomnika dla Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, poległych Żołnierzy i Kombatantów, nowoczesnego gmachu jedynego na świecie Muzeum AK w Krakowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 8 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Województwa Małopolskiego o powołanie nowego Dyrektora Muzeum Armii Krajowej z dniem 1 października 2012 r. po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji oraz uroczystym otwarciu ekspozycji stałej jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej z udziałem najwyższych przedstawicieli Władz Państwowych i Kombatantów.   więcej  >>
 Uchwała nr 9 2012-02-09 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Pana Profesora Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków finansowych - pochodzących z odzyskanego podatku VAT od faktur inwestycyjnych za wykonane roboty budowlane przy realizacji projektu Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej finansowanego w ramach programu MRPO - do bieżącego regulowania faktur za obecnie wykonywaną ekspozycję stałą oraz pierwsze wyposażanie budynku.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK: Sprawozdanie z działalności Muzeum AK za rok 2009; Sprawozdanie finansowe Muzeum AK za rok 2009.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK: Plan działalności Muzeum AK na rok 2010; Plan rzeczowo-finansowy Muzeum AK na rok 2010.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Dyrektora Muzeum o przesłanie pocztą elektroniczną projektu umowy z wykonawcą Programu funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcją scenariusza ekspozycyjnego i koncepcją aranżacji przestrzeni ekspozycji stałej Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej apeluje do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa oraz Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego o pilne pozyskanie dla Muzeum Armii Krajowej terenów przylegających do siedziby Muzeum.   więcej  >>
 Uchwała nr 5 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego o udzielenie Muzeum Armii Krajowej dotacji w wysokości 150 tys. zł na zorganizowanie wystawy unikatowych eksponatów ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie na inaugurację wznowienia działalności w przebudowanym i zmodernizowanym gmachu Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 6 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej serdecznie zaprasza Studium Polski Podziemnej w Londynie do współpracy z Muzeum Armii Krajowej, której efektem będzie otwarcie w przebudowanym i zmodernizowanym gmachu Muzeum AK w Krakowie inauguracyjnej wystawy czasowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 7 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej apeluje do wszystkich Kombatantów Armii Krajowej i Konspiratorów wszystkich struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz Ich Organizacji i Rodzin w Polsce, a także rozsianych po całym świecie, o przekazywanie wszelkich materialnych pamiątek - w formie darów lub depozytów - do jedynego w Polsce Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 8 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wnosi o powołanie w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pana Kazimierza Barczyka.   więcej  >>
 Uchwała nr 9 2010-07-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Ministra Obrony Narodowej, Pana Bogdana Klicha o pilne przesłanie listu intencyjnego, a następnie 27 września br. w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego podpisanie umowy w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jako Oddziału Muzeum Wojska Polskiego.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2009-09-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej III. kadencji nadaje godność Honorowego Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej J.E. Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi II Rzeczypospolitej Polskiej.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2009-09-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej III. kadencji powołuje na swojego Przewodniczącego Pana Kazimierza Barczyka, dobrze zasłużonego dla Muzeum Armii Krajowej i wieloletniego Przewodniczącego Rady I. i II. kadencji.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2009-09-01 
Rada Muzeum Armii Krajowej III. kadencji powołuje na Wiceprzewodniczących Rady Muzeum Armii Krajowej Pana Ppłka Czesława Cywińskiego, Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pana Mjra inż. Kazimierza Kemmera ps. "Halny", założyciela i Prezesa Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej wyraża wolę upamiętnienia w sposób trwały na terenie Muzeum AK największych darczyńców Muzeum w formie i miejscu uzgodnionym z Projektantem oraz Radą i Dyrekcją Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej stanowi ażeby umożliwić wszystkim środowiskom kombatanckim przekazywanie do Muzeum tablic memoratywnych upamiętniających czy to całe oddziały Polskiego Państwa Podziemnego, czy jego przywódców.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrekcję Muzeum AK: sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum AK za rok 2008, sprawozdanie finansowe Muzeum AK za rok 2008, plan działalności Muzeum AK na rok 2009, plan rzeczowo-finansowy na rok 2009.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej pozytywnie opiniuje przeniesienie ekspozycji Muzeum Armii Krajowej na czas prowadzenia prac montażowo-budowlanych do Niepołomic, bądź do innego miejsca, gdzie mogła by ona być eksponowana i służyć upowszechnianiu wiedzy na temat Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 5 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej zobowiązuje dyrekcję Muzeum AK do poczynienia wszelkich możliwych kroków podczas I etapu inwestycji mających przygotować podłoże pod jej II etap, czyli pozyskanie na rzecz Muzeum działek przylegających do jego terenu.   więcej  >>
 Uchwała nr 6 2009-05-07 
Rada Muzeum Armii Krajowej z głębi serca dziękuje wszystkim, którzy wspierali powstanie i rozwój jedynego w świecie Muzeum Armii Krajowej, samorządom Krakowa i Województwa Małopolskiego na czele z Panem Kazimierzem Barczykiem, Przewodniczącym Rady Muzeum Armii Krajowej, którego zasługi dla Muzeum w okresie całych 20 lat są wyjątkowe.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2008-11-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK: Sprawozdanie z działalności Muzeum AK za rok 2007; Sprawozdanie finansowe Muzeum AK za rok 2007.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2008-11-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK: Plan działalności Muzeum AK na rok 2008; Plan rzeczowo-finansowy Muzeum AK na rok 2008.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2008-11-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej uważa za słuszną i popiera politykę pozyskiwania zbiorów przyjętą przez Dyrekcję Muzeum AK. Doprowadziła ona bowiem do ich powiększenia niemal trzykrotnie w ciągu ubiegłych ośmiu lat.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2008-11-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej przyjmuje do akceptacji projekt tablicy upamiętniającej walkę zbrojną Wojska Polskiego z agresorami i okupantami.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2008-03-13 
Rada Muzeum AK zwraca się z gorącym apelem do wszystkich żyjących jeszcze a nadal anonimowych świadków o ujawnienie miejsca spoczynku doczesnych szczątków Bohatera Narodowego Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", zamordowanego w Warszawie 24 lutego 1953 r.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej opowiada się za podjęciem współpracy Muzeum AK z Izbą Pamięci Armii Krajowej w Tarnowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej przyjmuje do akceptującej widomości projekt architektoniczny Rewaloryzacji i adaptacji budynku dla potrzeb Muzeum AK przedstawiony przez Pana Prezesa Ryszarda Jurkowskiego, jako odpowiadający oczekiwaniom Rady.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej uznaje propozycję koncepcji aranżacji ekspozycji stałej Muzeum AK - po rewaloryzacji i adaptacji budynku - przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu przez Pana Profesora Macieja Radnickiego, Kierownika Katedry Projektowania Wystaw krakowskiej ASP, wzbogaconą o dyskusję z udziałem Członków Rady, Kombatantów i Ekspertów, za podstawę debaty publicznej, co do kształtu tego ważnego przedsięwzięcia.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK Sprawozdanie z działalności Muzeum AK za rok 2006 i Sprawozdanie finansowe Muzeum AK za rok 2006.   więcej  >>
 Uchwała nr 5 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrektora Muzeum AK Plan działalności Muzeum AK na rok 2007 i Plan rzeczowo-finansowy Muzeum AK na rok 2007.   więcej  >>
 Uchwała nr 6 2007-06-28 
W związku z rozstrzygnięciem międzynarodowego konkursu na rewaloryzację i adaptację budynku Muzeum AK w Krakowie i opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego, Rada Muzeum Armii Krajowej powołuje dwa Zespoły ds. Ekspozycji Stałej Muzeum AK dla przygotowania założeń cenariusza historycznego i projektu wystawienniczego.   więcej  >>
 Uchwała nr 7 2007-06-28 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się a apelem do Pana Józefa Rostworowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty o zalecenie szkołom przeprowadzenia co najmniej jednej w roku lekcji z zakresu najnowszej historii Polski w Muzeum Armii Krajowej z udziałem kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.   więcej  >>
 Uchwała nr 01 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się z do Marszałka i Zarządu Województwa Małopolskiego z wnioskiem o wpisanie w tej kadencji do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 inwestycji w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie "jako indywidualnego projektu z imiennie wskazanym beneficjentem".   więcej  >>
 Uchwała nr 02 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zwraca się do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z wnioskiem o wsparcie finansowe realizacji projektu, który zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym na rewaloryzację i adaptację jedynego na świecie gmachu Muzeum AK przy ulicy Wita Stwosza 12 o powierzchni ok. 5.700 m2.   więcej  >>
 Uchwała nr 03 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o przekazanie na rzecz jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej prawa własności budynku przy ul. Wita Stwosza 12.   więcej  >>
 Uchwała nr 04 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zwraca się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wsparcie finansowe realizacji projektu, który zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym na rewaloryzację i adaptację gmachu jedynego na świecie Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 05 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie - na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum AK Gen. broni Mieczysława Bieńka, Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego - zwraca się do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie finansowe realizacji projektu, który zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym na rewaloryzację i adaptację gmachu jedynego na świecie Muzeum AK o powierzchni około 5.700 m2, w kwocie 1 miliona zł, tj. o sumę jaką wydatkowała Gmina Miejska Krakowa w ubiegłym roku na wykup tej nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego.   więcej  >>
 Uchwała nr 06 2006-05-08 
Rada Muzeum AK apeluje do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa oraz Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego o zapewnienie w budżecie na rok 2007 po 8 milionów złotych, celem umożliwienia przeprowadzenia przetargu i zagwarantowania zrealizowania całości prac inwestycyjnych w przyszłym roku.   więcej  >>
 Uchwała nr 07 2006-05-08 
Zdaniem Rady Muzeum AK strona internetowa Muzeum AK jest dobra i atrakcyjna plastycznie, niemniej technicznie niewystarczająca w kontekście planowanego rozwoju Muzeum. Dlatego Rada Muzeum AK apeluje do Dyrekcji Muzeum AK o stworzenie - w oparciu o wypracowane już wzorce graficzne - nowej strony internetowej Muzeum, która będzie mogła być bez ograniczeń rozbudowywana, umożliwiając przekaz szerokiej informacji o Muzeum, jego zbiorach i działaniach.   więcej  >>
 Uchwała nr 08 2006-05-08 
Rada Muzeum AK powierza swym Członkom: Panu Profesorowi Tomaszowi Gąsowskiemu i Panu Doktorowi Andrzejowi K. Kunertowi misję występowania w imieniu Rady na terenie polskich instytucji w Londynie, szczególnie wobec Władz Studium Polski Podziemnej, w celu podtrzymania i wytworzenia najściślejszej ich współpracy z Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.   więcej  >>
 Uchwała nr 09 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej jednogłośnie zatwierdza przedłożone przez Dyrekcję Muzeum AK Sprawozdanie z działalności Muzeum AK za rok 2005, Sprawozdanie finansowe Muzeum AK za rok 2005, Plan działalności Muzeum AK na rok 2006, Plan rzeczowo-finansowy Muzeum AK na rok 2006.   więcej  >>
 Uchwała nr 10 2006-05-08 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie opowiada się za utrzymaniem dotychczasowej lokalizacji siedziby Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie, przede wszystkim ze wzglądu na wieloletnią tradycję oraz nabycie całej nieruchomości z przeznaczeniem dla Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2005-05-24 
Rada Muzeum zaleca przystąpienie do prac mających na celu ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej adaptacji budynku przy ul. Bosackiej 13 w Krakowie wraz z jego otoczeniem na potrzeby Muzeum Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2004-12-15 
Rada Muzeum Armii Krajowej apeluje do Pana Prezydenta Miasta Krakowa i Pana Marszałka Województwa Małopolskiego o wypełnienie deklaracji złożonej na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady MAK w dniu 20 stycznia 2004 r. w sprawie wykupu nieruchomości przy ul. Bosackiej 13 w Krakowie od Agencji Mienia Wojskowego, na rzecz Muzeum Armii Krajowej, celem zapewnienia mu stabilności lokalowej i rozwoju.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2004-12-15 
Rada Muzeum Armii Krajowej popiera inicjatywę Przewodniczącego Rady Muzeum AK oraz zwraca się do Dyrekcji Muzeum AK o przygotowanie i złożenie w I półroczu 2005 wniosku grantowego o dofinansowanie kwotą w wysokości 10 milionów złotych projektu rozwoju jedynego na świecie Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2004-12-15 
Rada Muzeum Armii Krajowej popiera wieloletnie starania organizacji kombatanckich i niepodległościowych, oraz Dyrekcji Muzeum AK o podjęcie uchwały Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa o nadanie imienia Zgrupowania "Żelbet" AK - bohaterów głównych sił garnizonu krakowskiego AK i jego oddziałów partyzanckich - nowej arterii, przy której ma swą siedzibę jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2004-12-15 
Rada Muzeum Armii Krajowej stanowczo przeciwstawia się wszelkim próbom pozbawienia Muzeum AK jego statutowo gwarantowanej niezależności i zamiarom wchłonięcia go przez osoby nie mające nic wspólnego z jego dotychczasowym dorobkiem.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2003-02-24 
W uznaniu wieloletnich, wybitnych zasług dla Państwa Polskiego i Ideałów przyświecających naszemu Muzeum Rada Muzeum Armii Krajowej postanawia nadać W. Panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu godność Honorowego Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2002-04-15 
Rada Muzeum Armii Krajowej, ośmiela się zwrócić z gorącą prośbą do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o zarekomendowanie naszego Muzeum wśród Polaków rozsianych po całym świecie.   więcej  >>
 Uchwała nr 1 2001-01-19 
Apelujemy do Wszystkich Polaków w Kraju i za granicą, by łaskawie zechcieli wzbogacić Muzeum AK o swe prywatne zbiory: dokumentów archiwalnych, pamiątek historycznych, broni itp.   więcej  >>
 Uchwała nr 2 2001-01-19 
Rada Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wnioskuje o nadanie Muzeum imienia Generała Emila Fieldorfa "Nila".   więcej  >>
 Uchwała nr 3 2001-01-19 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do p. Ministra - Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz p. Prezydenta RP o nadanie w trybie nadzwyczajnym stopnia generała dywizji p. gen. bryg. Bohdanowi Zielińskiemu "Tytusowi", Przewodniczącemu Rady Muzeum AK.   więcej  >>
 Uchwała nr 4 2001-01-19 
Rada Muzeum Armii Krajowej zwraca się do Ministra Skarbu Państwa i Agencji Mienia Wojskowego o wyrażenie zgody na przekazanie na własność Muzeum Armii Krajowej budynku nr 4 przy ul. Bosackiej 13 w Krakowie.   więcej  >>
wszystkich: 76 na stronach: 1
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila