start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  SŁOWNIK
  SŁOWNIK ARMII KRAJOWEJ I POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
Znaleziono pozycji: 79
Wyświetlono w kolejności wg: nazwa
Kliknij nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Nazwa Krótki opis
10. Brygada Kawalerii 10. Brygada Kawalerii została zmotoryzowana w 1937 r. Dowodzona przez płk. Stanisława Maczka, w 1939 r. weszła w skład Armii "Kraków". 
20. pułk piechoty Ziemi Krakowskiej W okresie międzywojennym stacjonował w Krakowie 20. pułk piechoty Ziemi Krakowskiej. Zajmował on koszary im. Kazimierza Wielkiego oraz koszary im. Stefana Czarnieckiego na Łobzowie (ul. Wrocławka). 
Akcja Krüger Wiosną 1942 roku Komendant Główny AK gen. Stefan Rowecki "Grot" podpisał rozkaz o utworzeniu specjalnego, ściśle zakonspirowanego oddziału pod kryptonimem "Osa", który miał przeprowadzać akcje odwetowo - terrorystyczne o charakterze zaczepnym i ochronnym wymierzone w wyższych funkcjonariuszy aparatu okupacyjnego, konfidentów gestapo i w transport kolejowy. 
Armia Krajowa Obywatelska Armia Krajowa Obywatelska powstała 15 lutego 1945 r. z rozkazu ppłk. Władysława Liniarskiego "Mścisława", komendanta Okręgu Białystok, który odmówił wykonania rozkazu wydanego przez gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" z dnia 19 stycznia 1945 r., rozwiązującego Armię Krajową. 
Bitwa pod Kałużówką Bitwa pod Kałużówką była największą bitwą stoczoną przez oddziały Armii Krajowej obwodu Dębica w czasie operacji "Burza". 
Brygada Juranda Okręgu Wileńskiego AK W połowie 1943 r. por. Wilhelm Dietmeyer ps. "Wilk" rozpoczął organizowanie konspiracyjnego plutonu Armii Krajowej na terenie gminy Bujwidze. 
Brygada Łupaszki Okręgu Wileńskiego AK We wrześniu 1943 r. dotychczasowy Dowódca polskiego Oddziału Partyzanckiego por. Antoni Burzyński "Kmicic" został odwołany do innych zadań, a na jego miejsce mianowano por Zygmunta Szendzielarza "Łupaszko", który wraz z ppor. Longinem Wojciechowskim "Ronin" i kilkoma żołnierzami wyruszył z Wilna w kierunku jeziora Narocz. 
Brygada Małego Okręgu Wileńskiego AK W powiecie oszmiańskim już na początku 1944 r. zaczęły intensywnie narastać represje władz okupacyjnych oraz rabunki dokonywane przez zbrojne bandy leśne jak i pojawiające się coraz liczniej oddziały partyzantki sowieckiej. 
Brygada Nietoperza Okręgu Wileńskiego AK We wrześniu 1943 r. Inspektorat "F" Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego mjr Czesław Dębicki "Jarema" na wniosek Kierownika Obwodu Mołodeczno por. Władysława Burak-Gajewskiego wydał rozkaz powołania z konspiracji Oddziału Partyzanckiego, który otrzymał nazwę "Grupa Dąb". 
Brygada Ostrogi Okręgu Wileńskiego AK Likwidacja V Odcinka Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej "Wachlarz" spowodowała przejście żołnierzy patroli dywersyjnych i osłonowych do Armii Krajowej.  
Brygada Ronina Okręgu Wileńskiego AK Od początku 1944 r. intensywnie narastał napływ ochotników do Brygad AK. Wywołało to konieczność dokonania dostosowawczych zmian struktury organizacyjnej Okręgu Wileńskiego AK. 
Brygada Szczerbca Okręgu Wileńskiego AK Powstanie 3-ciej Brygady sięga początku września 1943 r. kiedy to na północ od Wilna w rejonie Sużan organizuje się 17 osobowy Oddział Partyzancki, którym dowodził por. Gracjan Fróg "Góral". 
Brygada Tura Okręgu Wileńskiego AK W drugiej połowie 1943 r. na terenie Inspektoratu "F" w Obwodzie "Oszmiana" bardzo prężnie działał Ośrodek Dywersyjno Partyzancki o nie ustalonym numerze, nazywany również Wojskowym Ośrodkiem Pogotowia Bojowego. Ośrodek ten przygotowywał swoich zaprzysiężonych żołnierzy do podjęcia w niedalekiej przyszłości czynnej walki z okupantami. Po aresztowaniu kierownika Ośrodka kpt. Stefana Zalewskiego "Skwilski", stanowisko to objął por. Witold Turonek "Tur". 
Brygada Wawrzeckiego Okręgu Wileńskiego AK Po rozwiązaniu Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej "Wachlarz" w połowie 1942 r. członkowie jej V-ego Odcinka wstąpili w szeregi Armii Krajowej Obwód Brasław "Jaź". Nastąpiła reorganizacja kierownictwa Obwodu oraz działających na tamtym terenie Ośrodków Partyzanckich i Partyzancko - Dywersyjnych. Dowódcy patroli "Wachlarza" i plutonu osłonowego zajęli stanowiska kierownicze w komórkach Armii Krajowej. 
Brygada Wilhelma Okręgu Wileńskiego AK Rozkazem Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej dnia 2 lutego 1944 roku, został powołany z konspiracji Oddział "Żuka". 
Dowództwo Okręgu Korpusu nr V w Krakowie DOK w okresie II RP był organem terytorialnych władz wojskowych. Początkowo podporządkowano mu na czas pokoju, pod każdym względem, wszystkie formacje wojskowe, rozlokowane w danym okręgu. 
Dziennik Hubala Dziennik Hubala to potoczna nazwa kroniki Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, której fragment, łącznie 24 dwustronne kartki, szczęśliwie dotrwał do naszych czasów. 
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów Harcerze, którzy ukończyli 18 lat, mogli walczyć z bronią w ręku w szeregach Grup Szturmowych, podporządkowanych Kedywowi. Brali oni udział w zamachach na przedstawicieli niemieckiego aparatu władzy i terroru oraz konfidentów, rozbrajali żołnierzy i policjantów, uczestniczyli w działaniach sabotażowych i dywersyjnych. 
Harcerski Ruch Antykomunistyczny Na przełomie maja i czerwca 1950 r. w miejscach publicznych Krakowa i okolic tj. na stacji PKP w Skawinie, w siedzibie komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP, Liceum Administracyjno-Handlowym w Krakowie, w pociągu jadącym przez Skawinę do Cieszyna a także w skrzynkach pocztowych prywatnych osób pojawiły się odbite na powielaczu egzemplarze "Biuletynu Harcerskiego Ruchu Antykomunistycznego". 
Harcerstwo w II Rzeczypospolitej Organizacje młodzieżowe takie jak harcerstwo, rozwijały się w Polsce pod wpływem ruchów skautowych, stworzonych przez Roberta Baden Powella, brytyjskiego żołnierza, pisarza. 
Inspektorat Gdańsk Wolne Miasto Inspektorat Gdańsk - Wolne Miasto prowadził działalność konspiracyjną w ramach Pomorskiego Okręgu ZWZ- AK. Posiadał on jedynie struktury szkieletowe. 
Katastrofa bombowca Boeing B-17 "Candie" Samolot Boeing B-17 o nazwie własnej "Candie" 26 grudnia 1944 r. z 10-osobową załogą na pokładzie wystartował z bazy we Włoszech jako jeden z wielu biorących udział w dziennej wyprawie bombowej, której celem były zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej. 
Kąkolewnica Miejscowość na Podlasiu, w latach 1944 - 1945 mieścił się tam obóz internowania, prawdziwa katownia dla żołnierzy AK. W pobliżu stacjonował sąd wojskowy, seryjnie produkujący wyroki śmierci. Ofiary grzebano potajemnie na Uroczysku Baran, nazywanym przez okoliczną ludność Małym Katyniem. 
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego Pierwszy Klub Historyczny im. gen Stefana Roweckiego "Grota" powstał w Warszawie 12 lutego 2002 r. 
Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu W 20. rocznicę wymarszu z Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej, 6 sierpnia 1934 r., rozpoczęły się prace przy sypaniu Kopca Józefa Piłsudskiego na krakowskim wzgórzu Sowiniec. Miał on być wyrazem hołdu dla Twórcy Niepodległości.  
Kręgi Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego i Ruch Harcerski Harcerstwo wyrosłe z niepodległościowej tradycji należało do tych organizacji społecznych II Rzeczypospolitej, które cieszyły się powszechnym uznaniem. Harcerstwo stanowiło integralną część systemu wychowania. Ideały służby Bogu, Polsce i bliźnim oraz hasło Bóg-Honor-Ojczyzna były traktowane niezwykle poważnie, zarówno przez wychowawców jak i wychowanków.  
Legiony Polskie Na przełomie XIX i XX wieku antagonizmy pomiędzy carską Rosją a sprzymierzonymi Niemcami i Austro-Węgrami dawały nadzieje na światowy konflikt, który pozwoliłby Polakom na autonomię lub nawet na odzyskanie niepodległości. 
Mielecka Drużyna Harcerzy im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego: Zastęp Rysiów, Stalowi Polacy Najpierw Związek Przyszłych Polskich Żołnierzy, następnie Zastęp "Rysiów", poprzez "Stalowych Polaków" i "Wolność i Sprawiedliwość" - konspiracyjna działalność Mieleckiej Drużyny Harcerzy im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego rozpoczęła się już w 1939 r. i trwała nieprzerwanie do 1951 r. 
Młoda Druga Konspiracja 1944-1956 "Młoda Druga Konspiracja" to konspiracja, której uczestnicy wierząc w pełne odzyskanie niepodległości działali przeciw Sowietom i współdziałającymi z nimi komunistom tak jak wcześniej, w latach 1939-1945, przeciw Niemcom. Znaczącą grupę w podziemnej walce po roku 1945 stanowili ludzie młodzi, a wśród nich najbardziej ideowi - harcerze. Fala młodzieżowej konspiracji była kontynuacją struktur AK, Szarych Szeregów w warunkach sowieckiej okupacji i terroru NKWD. 
Mogiła Pęcicka 2 sierpnia w okolicach wsi Pęcice, doszło do nierównej walki powstańców z oddziałami niemieckimi. Poległo 32 powstańców, natomiast 59 wziętych do niewoli jeńców rozstrzelano. 
Mozaika religijna II RP Największy odsetek mieszkańców II Rzeczypospolitej stanowili wyznawcy Kościoła Katolickiego (75%) skupieni w obrządkach łacińskim (Polacy, Litwini 64%), greckim (Ukraińcy 10%,), ormiańskim i wschodniobizantyjskim (neounickim). 
Niemieckie obozy jenieckie Konsekwencją klęski wrześniowej było osadzenie w niemieckich obozach jenieckich ok. 420 tys. polskich żołnierzy, w tym 17-19 tys. oficerów, spośród których ok 120 tys. wkrótce zwolniono, a ok. 10 tys. zmarło z wycieńczenia i ran. Pozostałych umieszczono w co najmniej 43 oflagach (obozach dla oficerów) i 67 stalagach (obozach dla podoficerów i szeregowców). 
Oddział partyzancki Kmicica Okręgu Wileńskiego AK Sytuacja na terenach powiatów dziśnieńskiego, postawskiego i wilejskiego jaka wytworzyła się na przestrzeni roku 1942 wymusiła powstanie polskiego Oddziału Partyzanckiego, do którego mogliby zgłaszać się zagrożeni represjami niemieckimi, obywatele narodowości polskiej, ażeby ukryć się przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec, wcielenia do zmilitaryzowanych organizacji niemieckich jak Todt (budownictwo), Strall (transport samochodowy), lub wstępowaniem do coraz silniej działającej na tamtych terenach partyzantki sowieckiej. 
Okręg Białystok Okręg Białystok wraz z okręgami: Nowogródek "Nów" i Polesie "Kwadra" tworzyły Obszar Białostocki AK "Księżyc". 
Okręg Kraków Prace organizacyjne przy tworzeniu Okręgu Służby Zwycięstwu Polsce w Krakowie rozpoczęły się już w październiku 1939 r. 
Okręg Lublin w przygotowaniu 
Okręg Lwów Okręg Lwowski AK odpowiadał części przedwojennego województwa lwowskiego poszerzonej: od wschodu o fragmenty województwa tarnopolskiego a od południa o dwa powiaty z województwa stanisławowskiego. 
Okręg Łódź Okręg Łódzki AK obejmował tereny przedwojennego województwa łódzkiego, w większości wcielone do III Rzeszy, oprócz Inspektoratu Piotrków Trybunalski, leżącego na terenie Generalnego Gubernatorstwa, co bardzo utrudniało działalność konspiracyjną. 
Okręg Nowogródek Okręg Nowogródek "Nów" podlegał Obszarowi Białostockiemu "Księżyc". Składał się z ośmiu obwodów. 
Okręg Polesie Organizacja struktur państwa podziemnego na terenie byłego województwa poleskiego, była utrudniona, bowiem ludność miejscowa narażona była na ataki Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów a także partyzantki sowieckiej. 
Okręg Pomorze Pierwsi przedstawiciele Służby Zwycięstwu Polski (SZP) przybyli na pomorskie tereny już jesienią 1939 roku . Organizacja działała najpierw jako SZP w Województwie Pomorskim (do stycznia 1940 roku), a następnie jako Okręg Pomorze ZWZ - AK. 
Okręg Poznań Początki działalności konspiracyjnej w ramach Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na wspomnianym obszarze datować można na rok 1940. 
Okręg Radom-Kielce Okręg Radomsko-Kielecki AK (właściwie Okręg Kielecki; nazywany też Okręgiem Radomskim, od nazwy niemieckiego dystryktu) obejmował tereny przedwojennego województwa kieleckiego oraz powiatów miechowskiego i olkuskiego. 
Okręg Stanisławów Okręg stanisławowski był obszarem zamieszkanym w dużej części przez mniejszości narodowe. Prawie 70 % społeczeństwa tego terenu była narodowości Ruskiej (Ukraińskiej). 22 % społeczeństwa określała siebie jako Polaków. 
Okręg Śląsk w przygotowaniu 
Okręg Tarnopol Obszar jaki później obejmował okręg tarnopolski AK, po wkroczeniu Armii Czerwonej 17 września 1939 r. znalazł się pod okupacją radziecką. Było to przyczyną ogromnych trudności w tworzeniu konspiracji. 
Okręg Warszawa Okręg Warszawa-województwo został wyodrębniony w początkach 1940 r., a na przełomie 1941 i 1942 r. został przeorganizowany w Obszar Warszawski. Kolejnymi dowódcami Obszaru byli: Henryk Józewski "Olgierd" (I-II 1940), ppłk Alojzy Horak "Nesterowicz" (do końca 1941), płk/gen. Albin Skroczyński "Łaszcz" (początek 1942 - X 1944). 
Okręg Wilno Powołanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie dokonało się 28 XII 1939 r. Funkcję Dowódcy Wojewódzkiego Służby Zwycięstwu Polski objął ppłk. "Jodko" (Nikodem Sulik). 
Okręg Wołyń Po kampanii wrześniowej Wołyń znalazł się pod okupacją sowiecką. Organizacja struktur konspiracyjnych od początku napotykała duże trudności. Od II 1940 rozpoczęły się aresztowania i deportacje polskich urzędników państwowych, inteligencji, wojskowych, policji, ziemian i osadników, oraz ich rodzin. 
Państwo polskie w okresie międzywojennym 11 Listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Rozpoczął się proces tworzenia państwowości. Tego dnia Józef Piłsudski przejął dowództwo nad wojskiem. 
Podokręg Rzeszów w przygotowaniu 
Polska Straż Przednia - Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego 1945-1949 Organizacja młodzieżowa pod roboczą nazwą Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego (KZHP) powstała wiosną 1945 roku w Dąbrowie Tarnowskiej na bazie działającego tam w czasie okupacji hitlerowskiej Konspiracyjnego Hufca Harcerskiego "Drewniaki" (KHH "Drewniaki"), który jako Rój Szarych Szeregów pełnił służbę pomocniczą, zwiadowczą i łączności na rzecz Komendy Obwodu "Drukarnia" Inspektoratu 16 PP AK. 
Polskie Państwo Podziemne Tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi RP na uchodźstwie. 
Polskie Państwo Podziemne wobec kolaboracji Polacy z dumą mogą mówić, iż przez cały okres wojny zachowali jednolitą postawę i nie znalazł się żaden polski Quisling, który powołałby rząd współpracujący z Niemcami. Niestety, zdarzały się również przypadki narodowego zaprzaństwa i zdrady. 
Pomocnicza Służba Kobiet - "PeStKi" Wyjątkową formacją w szeregach Wojska Polskiego była Pomocnicza Służba Kobiet, której członkinie pełniły szeroki zakres służb, również z bronią w ręku. 
Postanowienia jałtańskie Sprawa integralności i niepodległości Polski została przesądzona bez udziału jej przedstawicieli przez przywódców Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytania w Jałcie w lutym 1945 r., a następnie w czerwcu w Poczdamie. 
Prasa gadzinowa Pogardliwe określenie polskojęzycznej prasy wydawanej przez okupantów sowieckiego jak i niemieckiego. Okupacyjne władze kładły duży nacisk na rolę propagandy i jej możliwości wpływu na opinię publiczną. 
Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową Pierwszą organizacją zbrojnego podziemia w okupowanym kraju była Służba Zwycięstwu Polsce (SZP), utworzona w Warszawie pod koniec tragicznego września 1939 r. 
Rumuńskie i węgierskie obozy internowania Obozy internowania były tworzone dla polskich oficerów i żołnierzy, którzy w większości jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej lub wkrótce po jej zakończeniu przekroczyli granice i znaleźli się na terytorium państw neutralnych. 
Rząd RP na Uchodźstwie W nocy z 17 na 18 IX prezydent Mościcki, Naczelny Wódz Edward Rydz-Śmigły i członkowie rządu przekroczyli granicę rumuńską. 
Skała - Samodzielny Batalion Partyzancki Samodzielny Batalion Partyzancki "Skała" Armii Krajowej powstał w sierpniu 1944 r. z połączenia czterech oddziałów partyzanckich: "Błyskawica", "Grom", "Skok" oraz "Huragan", podlegających dowództwu krakowskiego Kierownictwa Dywersji. 
Skrytka zabierzowska Skrytka zabierzowska to zbiór broni stanowiący część większego arsenału oddziału dyspozycyjnego krakowskiego Kedywu "Błyskawica". 
Sowieckie obozy jenieckie W wyniku sowieckiej agresji do niewoli dostało się ok. 240 tys. polskich oficerów i żołnierzy. Ich sytuacja od samego początku była niezwykle trudna, bowiem ZSRR nigdy nie ratyfikował międzynarodowych konwencji i nie zamierzał stosować się ani do prawa wojennego, ani do zasad humanitaryzmu. 
Sport w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym Listopad 1918 roku Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Od tej pory nasi sportowcy mogli już oficjalnie reprezentować Polskę. 
Sten Brytyjski pistolet maszynowy z 1941, podstawowy pistolet maszynowy armii brytyjskiej do lat pięćdziesiątych. 
Straty Polski w II wojnie światowej Mimo, iż Polska od początku walczyła przeciwko Niemcom, a jej armia była czwartą co do wielkości siłą walczącą z III Rzeszą, II wojnę światową przegrała. Polska utraciła niepodległość oraz województwa wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego. Utrata ziem wschodnich wraz z Wilnem i Lwowem była równoznaczna z zagładą polskiego społeczeństwa kresowego i jego kultury. Nie mogły temu wynagrodzić uzyskane ziemie na zachodzie. 
Studium Polski Podziemnej Instytucja naukowa i archiwalna z siedzibą w Londynie, w posiadaniu której znajdują się materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej. 
Szare Szeregi Wychowywani w duchu patriotycznym harcerze spełnili swój obowiązek w godzinie próby, walcząc w kampanii wrześniowej i angażując się w działalność podziemną w czasie okupacji. 
Szkolnictwo w II Rzeczypospolitej Odzyskując niepodległość w 1918 roku, Polska stanęła przed wieloma problemami. Jednym z nich była organizacja szkolnictwa. 
Szkoły Kadetów na Bliskim Wschodzie Jednym ze skutków IV rozbioru Polski były setki tysięcy obywateli II RP deportowanych w głąb ZSRR - do Kazachstanu oraz na Syberię. 
Tajny Związek Harcerstwa Polskiego - Sępy Na terenie Myślenic pod koniec 1948 r. niemal równocześnie działały trzy młodzieżowe organizacje składające się głównie z uczniów Gimnazjum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego. Dwie z nich były organizacjami o charakterze harcerskim. Jedna z nich to organizacja, która przyjęła nazwę Tajny Związek Harcerstwa Polskiego "Sępy". 
Werwolf Zbiorcze określenie niemieckiego podziemia, działającego od wiosny 1945 r. na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Wojsko II RP Państwo polskie odradzające się w 1918 roku potrzebowało silnej armii. Niestety, powstałe polskie organizacje wojskowe w czasie pierwszej wojny światowej, pod koniec wojny zostały rozwiązane. 
Wojskowa Służba Ochrony Powstania Służba Ochrony Powstania została powołana rozkazem Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej gen. Stefana Roweckiego "Grota" z 15 lipca 1941 r. 
Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego W armii II RP szkolenie oficerów rezerwy artylerii prowadzone było w szkołach podchorążych artylerii. 
Zgrupowanie AK "Żelbet" Zgrupowanie Armii Krajowej "Żelbet" wyrosło z szeregu inicjatyw konspiracyjnych tworzonych po klęsce wrześniowej, z których wymienić należy przede wszystkim Tajną Organizację Wojskową Garnizonu Krakowskiego działającą na terenie Bronowic, Azorów, Mydlnik, Toń, Zabierzowa. 
Zgrupowanie Stołpecko - Nalibockie Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie Armii Krajowej było jednym z najdłużej działających na terenie okupowanej Polski oddziałów partyzanckich, mającym na swym koncie ponad dwieście zwycięskich walk, stoczonych w okresie od 3 czerwca 1943 r. do 17 stycznia 1945 r. z dwoma ówczesnymi wrogami, na rozległym, ponad siedmiuset kilometrowym szlaku bojowym, rozciągającym się od Puszczy Nalibockiej za Niemnem, poprzez Puszczę Kampinoską za lewobrzeżną Wisłą i po samą Warszawę, aż na Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, za Pilicą kończąc. 
Związek Harcerstwa Polskiego - Buki Na terenie Myślenic w latach 1948-1949 równolegle z Tajnym Związkiem Harcerstwa Polskiego "Sępy" działała druga młodzieżowa organizacja o charakterze harcerskim. Nosiła ona nazwę Związek Harcerstwa Polskiego "Buki". Jej członkami byli uczniowie Gimnazjum i Liceum w Myślenicach. 
Życie codzienne, kultura II Rzeczypospolitej Okres II Rzeczypospolitej to czas upowszechnienia tak kultury polskiej, jak i kultury mniejszości narodowych. 
Do wyszukiwarki              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila