start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  SŁOWNIK
  SŁOWNIK ARMII KRAJOWEJ I POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
Znaleziono pozycji: 17
Wyświetlono w kolejności wg: nazwa
Kliknij nazwę, aby zobaczyć szczegóły

Nazwa Krótki opis
Oddział partyzancki Kmicica Okręgu Wileńskiego AK  Sytuacja na terenach powiatów dziśnieńskiego, postawskiego i wilejskiego jaka wytworzyła się na przestrzeni roku 1942 wymusiła powstanie polskiego Oddziału Partyzanckiego, do którego mogliby zgłaszać się zagrożeni represjami niemieckimi, obywatele narodowości polskiej, ażeby ukryć się przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec, wcielenia do zmilitaryzowanych organizacji niemieckich jak Todt (budownictwo), Strall (transport samochodowy), lub wstępowaniem do coraz silniej działającej na tamtych terenach partyzantki sowieckiej. 
Okręg Białystok  Okręg Białystok wraz z okręgami: Nowogródek "Nów" i Polesie "Kwadra" tworzyły Obszar Białostocki AK "Księżyc". 
Okręg Kraków  Prace organizacyjne przy tworzeniu Okręgu Służby Zwycięstwu Polsce w Krakowie rozpoczęły się już w październiku 1939 r. 
Okręg Lublin  w przygotowaniu 
Okręg Lwów  Okręg Lwowski AK odpowiadał części przedwojennego województwa lwowskiego poszerzonej: od wschodu o fragmenty województwa tarnopolskiego a od południa o dwa powiaty z województwa stanisławowskiego. 
Okręg Łódź  Okręg Łódzki AK obejmował tereny przedwojennego województwa łódzkiego, w większości wcielone do III Rzeszy, oprócz Inspektoratu Piotrków Trybunalski, leżącego na terenie Generalnego Gubernatorstwa, co bardzo utrudniało działalność konspiracyjną. 
Okręg Nowogródek  Okręg Nowogródek "Nów" podlegał Obszarowi Białostockiemu "Księżyc". Składał się z ośmiu obwodów. 
Okręg Polesie  Organizacja struktur państwa podziemnego na terenie byłego województwa poleskiego, była utrudniona, bowiem ludność miejscowa narażona była na ataki Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów a także partyzantki sowieckiej. 
Okręg Pomorze  Pierwsi przedstawiciele Służby Zwycięstwu Polski (SZP) przybyli na pomorskie tereny już jesienią 1939 roku . Organizacja działała najpierw jako SZP w Województwie Pomorskim (do stycznia 1940 roku), a następnie jako Okręg Pomorze ZWZ - AK. 
Okręg Poznań  Początki działalności konspiracyjnej w ramach Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na wspomnianym obszarze datować można na rok 1940. 
Okręg Radom-Kielce  Okręg Radomsko-Kielecki AK (właściwie Okręg Kielecki; nazywany też Okręgiem Radomskim, od nazwy niemieckiego dystryktu) obejmował tereny przedwojennego województwa kieleckiego oraz powiatów miechowskiego i olkuskiego. 
Okręg Stanisławów  Okręg stanisławowski był obszarem zamieszkanym w dużej części przez mniejszości narodowe. Prawie 70 % społeczeństwa tego terenu była narodowości Ruskiej (Ukraińskiej). 22 % społeczeństwa określała siebie jako Polaków. 
Okręg Śląsk  w przygotowaniu 
Okręg Tarnopol  Obszar jaki później obejmował okręg tarnopolski AK, po wkroczeniu Armii Czerwonej 17 września 1939 r. znalazł się pod okupacją radziecką. Było to przyczyną ogromnych trudności w tworzeniu konspiracji. 
Okręg Warszawa  Okręg Warszawa-województwo został wyodrębniony w początkach 1940 r., a na przełomie 1941 i 1942 r. został przeorganizowany w Obszar Warszawski. Kolejnymi dowódcami Obszaru byli: Henryk Józewski "Olgierd" (I-II 1940), ppłk Alojzy Horak "Nesterowicz" (do końca 1941), płk/gen. Albin Skroczyński "Łaszcz" (początek 1942 - X 1944). 
Okręg Wilno  Powołanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie dokonało się 28 XII 1939 r. Funkcję Dowódcy Wojewódzkiego Służby Zwycięstwu Polski objął ppłk. "Jodko" (Nikodem Sulik). 
Okręg Wołyń  Po kampanii wrześniowej Wołyń znalazł się pod okupacją sowiecką. Organizacja struktur konspiracyjnych od początku napotykała duże trudności. Od II 1940 rozpoczęły się aresztowania i deportacje polskich urzędników państwowych, inteligencji, wojskowych, policji, ziemian i osadników, oraz ich rodzin. 

do wyszukiwarki

              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila