start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
SZARE SZEREGI
  HARCERSKA KONSPIRACJA ANTYKOMUNISTYCZNA
"Młoda Druga Konspiracja" - konspiracja, której uczestnicy wierząc w pełne odzyskanie niepodległości działali przeciw Sowietom i współdziałającymi z nimi komunistom tak jak wcześniej, w latach 1939-1945, przeciw Niemcom. Znaczącą grupę w podziemnej walce po roku 1945 stanowili ludzie młodzi, a wśród nich najbardziej ideowi - harcerze. Fala młodzieżowej konspiracji była kontynuacją struktur AK, Szarych Szeregów w warunkach sowieckiej okupacji i terroru NKWD.   czytaj całość  >>
  ORGANIZACJE
Harcerski Ruch Antykomunistyczny
Na przełomie maja i czerwca 1950 r. w miejscach publicznych Krakowa i okolic tj. na stacji PKP w Skawinie, w siedzibie komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP, Liceum Administracyjno-Handlowym w Krakowie, w pociągu jadącym przez Skawinę do Cieszyna a także w skrzynkach pocztowych prywatnych osób pojawiły się odbite na powielaczu egzemplarze "Biuletynu Harcerskiego Ruchu Antykomunistycznego".   czytaj całość  >>
Kręgi Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego i Ruch Harcerski
Harcerstwo wyrosłe z niepodległościowej tradycji należało do tych organizacji społecznych II Rzeczypospolitej, które cieszyły się powszechnym uznaniem. Harcerstwo stanowiło integralną część systemu wychowania. Ideały służby Bogu, Polsce i bliźnim oraz hasło Bóg-Honor-Ojczyzna były traktowane niezwykle poważnie, zarówno przez wychowawców jak i wychowanków.    czytaj całość  >>
Mielecka Drużyna Harcerzy im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego: Zastęp Rysiów, Stalowi Polacy
Najpierw Związek Przyszłych Polskich Żołnierzy, następnie Zastęp "Rysiów", poprzez "Stalowych Polaków" i "Wolność i Sprawiedliwość" - konspiracyjna działalność Mieleckiej Drużyny Harcerzy im. Ks. Jeremiego Wiśniowieckiego rozpoczęła się już w 1939 r. i trwała nieprzerwanie do 1951 r.   czytaj całość  >>
Polska Straż Przednia - Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego 1945-1949
Organizacja młodzieżowa pod roboczą nazwą Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego (KZHP) powstała wiosną 1945 roku w Dąbrowie Tarnowskiej na bazie działającego tam w czasie okupacji hitlerowskiej Konspiracyjnego Hufca Harcerskiego "Drewniaki" (KHH "Drewniaki"), który jako Rój Szarych Szeregów pełnił służbę pomocniczą, zwiadowczą i łączności na rzecz Komendy Obwodu "Drukarnia" Inspektoratu 16 PP AK.   czytaj całość  >>
Tajny Związek Harcerstwa Polskiego - Sępy
Na terenie Myślenic pod koniec 1948 r. niemal równocześnie działały trzy młodzieżowe organizacje składające się głównie z uczniów Gimnazjum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego. Dwie z nich były organizacjami o charakterze harcerskim. Jedna z nich to organizacja, która przyjęła nazwę Tajny Związek Harcerstwa Polskiego "Sępy".   czytaj całość  >>
Związek Harcerstwa Polskiego - Buki
Na terenie Myślenic w latach 1948-1949 równolegle z Tajnym Związkiem Harcerstwa Polskiego "Sępy" działała druga młodzieżowa organizacja o charakterze harcerskim. Nosiła ona nazwę Związek Harcerstwa Polskiego "Buki". Jej członkami byli uczniowie Gimnazjum i Liceum w Myślenicach.   czytaj całość  >>
  WYSTAWY
Wystawa: Stawialiśmy opór... Organizacje młodzieżowe z terenu Małopolski w antykomunistycznej konspiracji >>>
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila