start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
WYSTAWY  >  WYSTAWY CZASOWE
  WYSTAWY CZASOWE MUZEUM AK
  WYSTAWY CZASOWE - ARCHIWUM
Akcja "Burza" w Małopolsce
Czas trwania: od  2018-05-06 do  2018-06-18
Muzeum AK rozpoczyna działania w ramach upamiętnienia Akcji "Burza" w województwie Małopolskim! I termin: 6-7 maja 2018 r. Kraków   więcej >>
Piękna Niepodległa
Czas trwania: od  2018-03-08 do  2018-12-31
W organizacjach niepodległościowych, niemal od początku ich istnienia, działały kobiety. Pełniły funkcje kurierek, zajmowały się przygotowywaniem materiałów wybuchowych, ale także czynnie uczestniczyły w akcjach bojowych. Kiedy wybuch Wielkiej Wojny przyniósł szansę odzyskania upragnionej od pokoleń niepodległości, kobiety – tak samo jak mężczyźni – rozumiały, że nie da się kupić jej „za dwa grosze i dwie krople krwi”.   więcej >>
Harcerstwo niepokorne w sztafecie pokoleń walki o Niepodległość
Czas trwania: od  2018-02-13 do  2018-05-31
Wystawę zorganizowano w związku z 35. rocznicą powołania Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), działających w ramach ZHP w latach 1980–1982. Stanowiła dopełnienie sesji historycznej poświęconej Kręgom, „harcerstwu niepokornemu” i swoistej „więzi pokoleń” pomiędzy tymi środowiskami a Szarymi Szeregami, która odbyła się 21 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.   więcej >>
Siwek Front Siwek. Społeczeństwo. Granica czasu.
Czas trwania: od  2017-10-03 do  2018-01-15
"Sztuka Siwka to sztuka postaci. Ciało jest dla artysty instrumentem, odgrywającym główną rolę w przekazie i komunikacji z widzem. Stanowi historyczne przesłanie". Wystawa zestawia rysunki Mariana Siwka (1936-2007) z pracami malarskimi jego córki Iwony Swiek-Front.   więcej >>
"Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 roku"
Czas trwania: od  2017-09-01 do  2018-02-26
Powstańcy planowali odbicie z rąk sowietów m.in. szpitala, więzienia i stacji kolejowej, a następnie przedostanie się przez granicę w Zaleszczykach do Rumunii. Ich plan nie powiódł się... Poznaj historię zapomnianego zrywu powstańczego w Czortkowie na wystawie czasowej w Muzeum AK.   więcej >>
"Z ziemi polskiej do włoskiej. 2 Korpus Polski i Armia Krajowa"
Czas trwania: od  2017-05-19 do  2018-02-21
2 Korpus Polski to nie tylko generał Władysław Anders i Monte Cassino. To również cichociemni, uczestnicy Powstania Warszawskiego, a także żołnierze Armii Krajowej. To właśnie relacje między 2 Korpusem a ZWZ-AK są tematem najnowszej wystawy czasowej przygotowanej przez Muzeum AK.   więcej >>
Ormianie w służbie Rzeczypospolitej
Czas trwania: od  2017-03-10 do  2017-04-13
Do 13 kwietnia na muzealnym dziedzińcu można oglądać wystawę planszową przygotowaną przez Armenian Foundation z okazji 650-lecia obecności Ormian na ziemiach polskich.   więcej >>
Artysta szlaku nadziei. Stanisław Westwalewicz – żołnierz 2 Korpusu Polskiego w służbie sztuki.
Czas trwania: od  2017-02-14 do  2017-04-30
Stanisław Westwalewicz był żołnierzem 2 Korpusu, ale malował obrazy kojące ból i odwracające uwagę od wojennej zawieruchy. Wystawa obrazów zapowiada najważniejszą tegoroczną wystawę czasową "Z ziemi polskiej do włoskiej" o powiązaniach Armii Krajowej z 2 Korpusem Polskim.   więcej >>
"Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944"
Czas trwania: od  2017-01-24 do  2017-03-31
Od wtorku 24 stycznia w Muzeum AK można oglądać wystawę "Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944", przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.   więcej >>
Wojna i propaganda w plakacie 1939-1989
Czas trwania: od  2016-04-03 do  2016-09-25
Wiele wynalazków powstało w wyniku zapotrzebowania armii. Wojskowym zawdzięczamy nie tylko fabryczne patenty, ale także techniki wykorzystywane we współczesnej reklamie. Podczas II wojny światowej propaganda stosowana była na wielką skalę. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zachęca, aby zobaczyć jak wyglądały plakaty z tego okresu oraz kreacje powojenne, które wykorzystywały retorykę wojenną.   więcej >>
Wystawa mundurów filmowych
Czas trwania: od  2016-03-01 do  2016-05-15
Wystawa mundurów, które wykorzystywane były przy produkcji polskich filmów historycznych. Repliki wkomponowane zostały w wybrane przestrzenie ekspozycji stałej.   więcej >>
Z głową bez karabinu - powojenne dokonania żołnierzy AK
Czas trwania: od  2016-02-24 do  2016-12-31
Wystawa prezentuje powojenne dokonania AK-owców. Wśród żołnierzy byli konstruktorzy, wynalazcy, artyści i sportowcy, a także ludzie zaangażowani - pomimo ograniczeń - na niwie społecznej i politycznej. Dzięki nowej wystawie czasowej w Muzeum Armii Krajowej zwiedzający dowiedzą się jak żołnierze podziemia odnaleźli się w powojennej rzeczywistości.   więcej >>
Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45
Czas trwania: od  2016-02-16 do  2016-05-31
Wystawa planszowa poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu na Rzeszowszczyźnie. Ekspozycję przygotował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.   więcej >>
Ile Polski w szkockiej... mgle. Życie codzienne żołnierzy 1 korpusu PSZ w obiektywie Karola Bieniaka
Czas trwania: od  2015-05-08 do  2015-09-30
Wystawa prezentuje fragment codziennego życia polskich żołnierzy, którzy stacjonowali na Zachodzie i również przyczynili się do ostatecznego zwycięstwa. Po porażce Francji Polskie Siły Zbrojne ulokowane zostały w Szkocji i tam przygotowywały się do operacji wojskowych. Na wystawę składa się około 300 fotografii wykonanych przez pochodzącego z Krakowa żołnierza Karola Bieniaka, który służył w 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.   więcej >>
Niezłomni / historie wyklęte
Czas trwania: od  2015-02-24 do  2015-09-30
Kuratorzy wystawy, Piotr Makuła i Mateusz Świercz, przypominają historię i działania WiN oraz metody, po jakie sięgała propaganda, by zwalczać podziemie niepodległościowe.   więcej >>
Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941
Czas trwania: od  2015-01-08 do  2015-04-30
Na wystawę składa się 30 paneli, które w przystępny i atrakcyjny graficznie sposób przybliżają historię jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Żywiecczyzny. Wystawa prezentuje nie tylko krok po kroku sam przebieg akcji wysiedleńczej, ale także między innymi: proces aneksji ziem Żywiecczyzny do Rzeszy Wielkoniemieckiej, założenia organizacji oraz germanizacji tych ziem według idei narodowosocjalistycznej, strukturę narodowościową i gospodarczą powiatu, sylwetki pomysłodawców oraz wykonawców akcji wysiedleńczej, a także próbę oszacowania skutków przeprowadzonej akcji oraz późniejszych losów wysiedlonych mieszkańców Żywiecczyzny.   więcej >>
Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie
Czas trwania: od  2014-09-27 do  2015-01-31
Wystawa przybliża historię Szarych Szeregów - konspiracyjnej organizacji, która kontynuowała tradycje przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego w czasie II wojny światowej i walczyła o odzyskanie niepodległości. Ma przypomnieć o idei Szarych Szeregów, o wartościach, którym była i jest wierna oraz o zaangażowaniu w walkę o wolną i niepodległą Polskę.   więcej >>
Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Czas trwania: od  2014-08-03 do  2014-09-21
100 lat po sformowaniu I Kompanii Kadrowej przez Józefa Piłsudskiego Muzeum AK otworzyło dwuczęściową wystawę ukazującą Legionistów, którzy zaangażowali się w walkę o wolną Polskę, zarówno podczas I jak i II wojny światowej.   więcej >>
Dni Powstania
Czas trwania: od  2014-08-01 do  2014-09-21
Na ekspozycję składa się 35 paneli informacyjnych oraz wielkoformatowe zdjęcia. Na dziedzińcu zwiedzający mogą poczuć atmosferę, jaka towarzyszyła mieszkańcom stolicy oraz powstańcom przez 63 dni.   więcej >>
Burza we Lwowie
Czas trwania: od  2014-07-22 do  2014-09-21
Wystawa "Burza we Lwowie" przypomina walkę Podziemnej Armii na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej - ziemiach, które po II wojnie światowej Polska utraciła.   więcej >>
wszystkich: 54 na stronach: 3   <<  1  2  3   >>
najnowsze              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila