start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
STRONA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
  ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

ZARZĄD GŁÓWNY W KRAKOWIE


UNION OF HOME ARMY VETERANS
HEADOUATERS

Siedziba: Kraków 30-334, ul. Komandosów 21
Adres do korespondencji: Kraków 31-511, ul. Wita Stwosza 12
Adres Internetowy : old.muzeum-ak.pl/zzak.php

KONTAKT Zarząd Główny Związku

Dyżury: każdy wtorek miesiąca w godz. od 11 - 14 w Krakowie, przy ul. Wita Stwosza 12.
KRS: 0000070576
NIP: 676-21-91-042
REGON: 326317913

Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest stowarzyszeniem.
Posiada Statut wpisany do rejestru dnia 25 marca 1992 r. przez Sąd Wojewódzki, Wydział I Cywilny w Krakowie, sygn. Akt. Ns Rej. ST. 2/92. Jest organizacją pozarządową.
Związek posiada oddziały terenowe. Używa znaku ZŻAK.
Sądem rejestrowym dla Zarządu Głównego jest Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
Terenem działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Kraków.

Celem Związku jest tworzenie i zacieśnianie więzi między rozproszonymi po kraju i zagranicy żołnierzami Armii Krajowej oraz ich rodzinami. Rozwijanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi byłych uczestników walczących w czasie II wojny światowej przeciwko Niemcom hitlerowskim, a także ich sojusznikom oraz okresu okupacji sowieckiej do 1956r.

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. zjazdy koleżeńskie
2. dyskusje, seminaria i konferencje naukowe dotyczące działalności Armii Krajowej,
3. koleżeńską pomoc dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin,
4. publikacje z zakresu działania Armii Krajowej, organizacji niepodległościowych na tle bieżącej sytuacji w kraju.
Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Naczelnymi Władzami Związku są:
a) Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów
b) Zarząd Główny
c) Główna Komisja Rewizyjna
d) Główny Sąd Koleżeński

Reprezentacja Związku
Umowy, zobowiązania o charakterze majątkowym, pełnomocnictwa oraz oświadczenia w innych sprawach i inne akty prawne podpisują w imieniu Zarządu Głównego jego przewodniczący lub zastępca oraz sekretarz, bądź skarbnik.

Związek wydaje czasopismo „BIULETYN AK”.

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila